Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΔιαχείριση αποβλήτων από βιομηχανίες επίπλου

Διαχείριση αποβλήτων από βιομηχανίες επίπλου

Γράφει η Άντρια Λαού*

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Επίπλου & Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ), από την ίδρυσή του το 1971, εντάχθηκε στις τάξεις των μελών της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων, η οποία μεριμνά έκτοτε για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του.

Τα τελευταία χρόνια, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΠΑΣΥΒΕΞ έχει αναλάβει σημαντική δράση όσον αφορά την εξεύρεση λύσεων για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων ξυλείας. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα και την παγκόσμια κοινότητα, καθώς η ανάπτυξη επιχειρήσεων ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης έχει αναδειχθεί σε απαραίτητη λύση για τη διαχείρισή τους…

Για τον σκοπό αυτό, παραχώρησε το 2022 την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία συμβούλων την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση των αποβλήτων των  βιομηχανιών επίπλου και ξυλουργικών στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν τόσο στο Υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου (ΥΕΕΒ), όσο και στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η συμβολή και βοήθεια των οποίων είναι καταλυτική για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του, αποφασίσθηκε όπως ο σύνδεσμος προχωρήσει με τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων ξύλου τα οποία δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να δοθούν για άλλη χρήση, καθώς περιέχουν επικίνδυνα χημικά. Τα απόβλητα καθαρής βιομηχανικής ξυλείας τυγχάνουν εύκολης διαχείρισης, καθώς στην Κύπρο χρησιμοποιούνται συνήθως είτε για καύση, είτε για κάλυψη εδάφους για ζώα που βρίσκονται σε περίκλειστους χώρους. Η αξιοποίηση των αποβλήτων ξυλείας μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως η παραγωγή βιομάζας, η κατασκευή προϊόντων από ανακυκλωμένη ξυλεία και η παραγωγή ενέργειας μέσω καύσης.

Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά μικρό μέγεθος της κυπριακής παραγωγής και την απουσία οικονομίας κλίμακας, διαπιστώθηκε ότι η πιο συμφέρουσα λύση είναι η ομαδική διαχείριση εξειδικευμένης μονάδας, την οποία θα αναλάβει ο σύνδεσμος. Η μονάδα θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, μέλη του οποίου θα είναι και μέλη του ΠΑΣΥΒΕΞ και θα έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τις τιμές αγοράς των αποβλήτων.

Ζητά κρατικό τεμάχιο

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΒΕΞ έχει ήδη καταχωρήσει αίτηση για εκμίσθωση κρατικού τεμαχίου γης στην περιοχή της Κόσιης, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ωστόσο χρονοβόρα. Επιβάλλεται όπως επισπευσθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης του κρατικού μηχανισμού, κυρίως όταν πρόκειται για περιπτώσεις κοινωνικού συμφέροντος και επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για την πράσινη μετάβαση.

Τα επόμενα βήματα αφορούν την εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης, η οποία θα θέτει τις παραμέτρους για τη μορφή και τη βιωσιμότητα της μονάδας, ενώ αναμένεται και η προκήρυξη των σχεδίων κυκλικής οικονομίας και δημιουργίας συστάδων επιχειρήσεων του ΥΕΕΒ, τα οποία θα αποτελέσουν σημαντική πηγή άντλησης πόρων για την επίτευξη των σκοπών του συνδέσμου.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι απόρροια της μελέτης που έγινε για τον ΠΑΣΥΒΕΞ είναι και η ανάγκη δημιουργίας ενός συλλογικού συστήματος διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων (έπιπλα και στρώματα), αποτελέσματα στα οποία στηρίχθηκε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και προχωρά με την ετοιμασία προσχεδίου για σχετικό νομοσχέδιο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εφαρμόζει σήμερα αντίστοιχο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων επίπλου και στρωμάτων είναι η Γαλλία, η οποία έχει πετύχει τα τελευταία 10 χρόνια εφαρμογής του συστήματος, ανάκτηση πέραν του 93% του όγκου αποβλήτων, ο οποίος θα κατέληγε είτε στις χωματερές ή θα αποτίθετο στα χωράφια.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η ΟΕΒ συντόνισε τις διαδικασίες ώστε μέλη του ΠΑΣΥΒΕΞ να μεταβούν στη Γαλλία και να τύχουν ενημέρωσης και εκπαίδευσης, για τον  τρόπο εφαρμογής του συστήματος.

Οι δράσεις του συνδέσμου δεν περιορίζονται μόνο στους στόχους διαχείρισης των αποβλήτων αλλά και στη συνεχή εκπαίδευση των μελών του, στις παραστάσεις προς τους δημόσιους φορείς για την προάσπιση, την προβολή και την αναβάθμιση του κλάδου,  στην ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον κλάδο σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και στην εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιομηχάνων Επίπλου (European Furniture Industries Confederation – EFIC), οι εργασίες της οποίας θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά στην Κύπρο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΒΕΞ θα κληθεί να παραδώσει τα ηνία στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, όταν θα γίνει η Εκλογική Γενική Συνέλευση. Τα τελευταία χρόνια έχουν αφιερωθεί αμέτρητες εργατοώρες, τόσο από τα μέλη του Δ.Σ. όσο και από την ΟΕΒ, ώστε να προωθηθούν οι στόχοι του συνδέσμου, να διασφαλισθεί η στήριξη του κράτους και να δημιουργηθούν οι ιδανικές συνθήκες για την δημιουργία της μονάδας διαχείρισης αποβλήτων για τις βιομηχανίες επίπλου και ξυλουργικών. Εναπόκειται τώρα στο νέο Δ.Σ. να προωθήσει δυναμικά τους στόχους του συνδέσμου.

* Επικεφαλής Γραφείου Λεμεσού – Πάφου ΟΕΒ

Powered by petoussis

ΠηγήPhilNews

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης