Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΈλλειψη εργατικού δυναμικού εντοπίζει σε έρευνά της η ΟΕΒ - Η κατάσταση...

Έλλειψη εργατικού δυναμικού εντοπίζει σε έρευνά της η ΟΕΒ – Η κατάσταση στη Λεμεσό

Τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει πραγματοποιήσει με σκοπό την ανίχνευση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στις κυπριακές επιχειρήσεις, δημοσίευσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Αξιολογώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, η ΟΕΒ προχώρησε στη διεξαγωγή της έρευνας μεταξύ 25 Οκτωβρίου και 8 Νοεμβρίου, με σκοπό την καταγραφή των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (άμεσα και το πρώτο εξάμηνο του 2022 αντίστοιχα). Η χρήση πραγματικών δεδομένων και στοιχείων που συλλέχθηκαν από 320 εταιρείες ανά το Παγκύπριο, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, θα συμβάλει στην προώθηση στοχευμένων εισηγήσεων και προτάσεων προς επίλυσή του.

Οι κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων/ οργανισμών πού έλαβαν μέρος στην έρευνα

Κύρια συμπεράσματα της έρευνας

◼️ Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό μέχρι και το τέλος του 2021 ανέρχονται σε 4.160 άτομα

◼️ Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό μέχρι τα μέσα του 2022 ανέρχονται στα 4.497 άτομα

◼️ Οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ανέρχονται σε 8.657 άτομα

◼️ Οι ανάγκες σε ανειδίκευτο προσωπικό ανέρχεται σε 1.261 άτομα μέχρι το τέλος του 2021 και ακόμα 1.315 άτομα το πρώτο εξάμηνο του 2022

◼️ Οι ανάγκες στο Λιανικό εμπόριο ανέρχονται σε 1.109 κενές θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του 2021 και ακόμα 785 το πρώτο εξάμηνο του 2022

◼️ Παρατηρείται μεγάλη έλλειψη προσωπικού στον Επισιτιστικό κλάδο (μάγειρες, τραπεζοκόμοι κλπ.) με ανάγκες πλήρωσης 623 θέσεων εργασίας για το 2021 οι οποίες αυξάνονται το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε 1.546

Δεύτερη επαρχία σε ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού η Λεμεσός

Με 2.847 θέσεις εργασίας να αναζητούν κάτοχο, η Λεμεσός βρίσκεται στη 2η θέση στον σχετικό πίνακα των συνολικών αναγκών ανά επαρχία, ελάχιστα πίσω από τη Λευκωσία που έχει 2.994.

Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται είναι η πρωτιά της Λεμεσού στις συνολικές ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού στον Επισιτιστικό τομέα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση με την καταγραφή 2.169 κενών θέσεων εργασίας μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι οποίες αντιστοιχούν στο 34,3% των συνολικών διαθέσιμων θέσεων εργασίας (2.847) που καταγράφηκαν στη Λεμεσό.

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τις άμεσες ανάγκες σε αριθμό προσωπικού μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανά επάγγελμα/ιδιότητα και ανά επαρχία, αλλά και οι αντίστοιχες όπως αυτές υπολογίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι στη Λεμεσό καταγράφονται σημαντικές άμεσες ανάγκες σε ανειδίκευτο προσωπικό (3η στο σχετικό γράφημα), οι οποίες υπερδιπλασιαστούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, φέροντας τη Λεμεσό ως την πρώτη επαρχία σε ανάγκες ανειδίκευτου προσωπικού. Επίσης, η Λεμεσός καταλαμβάνει τη 2η θέση στις ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των οικοδομών/κατασκευών, το Λιανικό εμπόριο, τους τεχνίτες/τεχνικούς, το ειδικευμένο προσωπικό και τους οδηγούς.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι άμεσες ανάγκες σε δυναμικό στον τομέα των υπηρεσιών θα τετραπλασιαστούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Παρομοίως, διπλασιάζονται περίπου οι ανάγκες προσωπικού σε άλλες ειδικότητες.

Άμεσες ανάγκες (Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021)
Μεσοπρόθεσμες ανάγκες (Πρώτο εξάμηνο 2022)

Powered by petoussis

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης