Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΗλεκτρονικά πλέον για τους πολίτες το Κτηματολόγιο

Ηλεκτρονικά πλέον για τους πολίτες το Κτηματολόγιο

Με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών, σε εφαρμογή σύντομα η νέα μορφή της Πύλης Κτηματολογίου, λέει ο Διευθυντής του ΤΚΧ

Τίθεται σε εφαρμογή σύντομα η νέα μορφή της Πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με στόχο η εξυπηρέτηση/ενημέρωση των πολιτών να γίνεται διαδικτυακά, με φιλικό και απλό τρόπο και χωρίς να είναι ο πολίτης ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Παράλληλα, ετοιμάζονται αυτή την περίοδο από το Τμήμα ενημερωτικά φυλλάδια για τους πολίτες για διάφορα ζητήματα του Κτηματολογίου.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) Ελίκκος Ηλία είπε ότι το Τμήμα, «αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών, σε απλή και κατανοητή γλώσσα και την παροχή με φιλικό τρόπο των αναγκαίων πληροφοριών στον ιστότοπο του ΤΚΧ, γίνονται αυτή την περίοδο οι αναγκαίες αλλαγές, στην Πύλη Κτηματολογίου, προκειμένου να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η αναζήτηση των πληροφοριών που χρειάζονται οι πολίτες, όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα έγγραφα, τα τέλη που πρέπει να καταβάλουν αλλά και την ενημέρωση για την πορεία της αίτησης που υπέβαλαν».

Ειδικά για το τελευταίο θέμα, ο κ. Ηλία κάλεσε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων δεν το έπραξαν μέχρι σήμερα, να προχωρήσουν στη δημιουργία λογαριασμού (προφίλ) στην «Πύλη Κτηματολογίου», οπότε θα μπορούν να ανατρέξουν στην προσωπική τους σελίδα, στο πεδίο «οι αιτήσεις μου», για να ενημερωθούν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή τους.

«Η Πύλη Κτηματολογίου αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται, καθώς και σημείο αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες, ενώ ελαχιστοποιεί την ανάγκη των πολιτών για υποβολή ερωτημάτων, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και μέσω τηλεφώνου, εξοικονομώντας παραγωγικό χρόνο στο προσωπικό του Τμήματος», υπογράμμισε. 

Σκοπός του ΤΚΧ, σύμφωνα με τον κ. Ηλία, «είναι η εξυπηρέτηση/ενημέρωση των πολιτών να γίνεται διαδικτυακά, με φιλικό και απλό τρόπο και χωρίς να είναι ο πολίτης ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να ενημερωθεί ή για να επικοινωνήσει με το ΤΚΧ».

Σημείωσε ότι η νέα μορφή της Πύλης Κτηματολογίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σε μερικές εβδομάδες.

Limassol Today - Ktimatologiolemesou750x450

Ενημερωτικά Δελτία σε διάφορα ζητήματα του Κτηματολογίου

Επιπλέον, ο Διευθυντής του ΤΚΧ είπε στο ΚΥΠΕ ότι με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών για διάφορα ζητήματα του Κτηματολογίου, ετοιμάζονται από το Τμήμα ενημερωτικά φυλλάδια σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Ανέφερε ότι το πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο που δημοσιεύτηκε αφορά στα προβλήματα που δυνατό να προκύψουν από την εξ’ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία και το οποίο μπορεί να ανακτηθεί από τη διεύθυνση:https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/publications/Ενημερωτικά Δελτία/Pages/Προβλήματα που Δημιουργούνται με τη Συνιδιοκτησία.pdf.

Πρόσθεσε ότι στόχος του φυλλαδίου είναι να προβληματιστούν οι ιδιοκτήτες που δεν γνωρίζουν τα ζητήματα αυτά.

Επίσης, ο κ. Ηλία είπε ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με τη σημασία κατάθεσης του Πωλητηρίου Εγγράφου, στην περίπτωση που αγοράστηκε ένα ακίνητο με τον τρόπο αυτό, τα ζητήματα που πρέπει να λάβουν υπόψη όταν προτίθενται να αγοράσουν ένα ακίνητο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με την απόκτηση μεριδίου σε υπό ανάπτυξη ακίνητο.

Powered by petoussis

ΠηγήΚΥΠΕ

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης