Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, 2022

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΜέτρα και Κίνητρα για Προστασία και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μέτρα και Κίνητρα για Προστασία και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Με παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, την Τετάρτη, 02/11/2022, ανακοινώθηκε η νέα δέσμη μέτρων τα οποία αφορούν στην πολεοδομική ανάπτυξη της Κύπρου, και πιο συγκεκριμένα στις δράσεις και στα κίνητρα του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και, ιδιαίτερα, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, προχώρησαν στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων και μεταρρυθμίσεων, το οποίο συνοψίζεται σε δύο πυλώνες:
• στην αναγνώριση, καταγραφή και ψηφιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του κυπριακού τοπίου, κάτω από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), Κύπρος – το αύριο, και
• στην αναθεώρηση του Σχεδίου Παροχής Επιχορηγήσεων για τις Διατηρητέες Οικοδομές Παγκύπρια.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη ψηφιοποίηση δεδομένων αναφορικά με την αρχιτεκτονική κληρονομιά και το τοπίο της Κύπρου τα οποία θα καταστούν προσβάσιμα, τόσο στους επαγγελματίες όσο και στο ευρύ κοινό, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Ιππόδαμος». Την ίδια ώρα, μέσω της επέκτασης των δυνατοτήτων του «Ιππόδαμου», επιδιώκεται η διευκόλυνση στη πρόσβαση και διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων τα οποία αφορούν στις οικοδομές και στο τοπίο της Κύπρου, και που για πρώτη φορά θα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα διαδικτυακό χώρο. Εντός του πρώτου αυτού πυλώνα θα εφαρμοστούν δράσεις οι οποίες ανέρχονται στο €1.600.000, και οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην αναθεώρηση των κινήτρων και επιχορηγήσεων τα οποία παρέχονται για την αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει η συντήρηση και διάσωσή τους, ως προς τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, αλλά και ως ένα σημαντικό εργαλείο επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης.

Τα αναθεωρημένα/ νέα κίνητρα αφορούν σε:
• Αύξηση του μέγιστου αναγνωρισμένου κόστους συντήρησης/ αποκατάστασης διατηρητέας οικοδομής*,
• Αύξηση του ποσού παρεχόμενης επιχορήγησης, από €90.000 σε €100.000,
• Προσθήκη ενδιάμεσης παροχής κινήτρων για συντήρηση κελύφους διατηρητέας οικοδομής, μετά από περίοδο 10 ετών από την ολοκληρωμένη συντήρηση (ΝΕΟ ΚΙΝΗΤΡΟ), με ποσό που φτάνει μέχρι και τα 2/3 του κόστους συντήρησης, με μέγιστο τις €20.000,
• Αύξηση μέγιστου ποσού επιχορήγησης εργασιών στήριξης, από €5.000 σε €20.000 (2/3 του κόστους εργασιών στήριξης).

* Για συντήρηση/ αποκατάσταση οικοδομών:
• με εμβαδόν μέχρι 300τμ (αντί μέχρι 120τμ) – €1400/τμ (αντί €1200/τμ)
• με εμβαδόν 301-1000τμ – €1300/τμ (αντί €1100/τμ)
• με εμβαδόν > 1001τμ – €1000/τμ (αντί €700/τμ)

Για την ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Νομοθεσία που αφορά στη Συντήρηση & Διάσωση Διατηρητέων Οικοδομών πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πατήστε εδώ.

Επιπλέον πληροφορίες: Παρουσίαση του Αναθεωρημένου Σχεδίου Επιχορήγησης.pdf
 Παρουσίαση της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.pdf

Powered by petoussis

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης