Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣτο 2,9% οι κενές θέσεις εργασίας στην Κύπρο το 2ο τρίμηνο 2023,...

Στο 2,9% οι κενές θέσεις εργασίας στην Κύπρο το 2ο τρίμηνο 2023, λέει η Eurostat

Του Γιώργου Κακούρη

Στο 2,9% βρισκόταν το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας στην Κύπρο (3,0% στην ευρωζώνη και 2,7% στην ΕΕ) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας στην Κύπρο κατέγραψε μικρή αύξηση από το πρώτο τρίμηνο του 2023 (από 2,8%) και σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022 (από 2,7%).

Στην ευρωζώνη σημειώθηκε μικρή μείωση από 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 3,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ στην ΕΕ σημειώθηκε μείωση από 2,8% το προηγούμενο τρίμηνο και από 3,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2023, που αφορούσε τη βιομηχανία και τις κατασκευές βρισκόταν στο 1,6%, και το ποσοστό που αφορούσε τις υπηρεσίες βρισκόταν στο 3,8%.

Στην ευρωζώνη, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν 2,6% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 3,3% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ, το ποσοστό ήταν 2,4% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 3,0% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2023 καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (4,7%), το Βέλγιο (4,6%) και την Αυστρία (4,4%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (0,8% και στις δύο χώρες), την Ισπανία και την Πολωνία (0,9% και στις δύο χώρες) και τη Σλοβακία (1,0%).

Σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε σε τέσσερα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό σε τέσσερα κράτη μέλη και μειώθηκε σε 19 κράτη μέλη.

Οι αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (+0,4 ποσοστιαίες μονάδες, πμ), την Κύπρο (+0,2 πμ), την Πορτογαλία και την Ιταλία (και οι δύο +0,1 πμ).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Τσεχία (-1,2 πμ), τη Δανία, το Λουξεμβούργο και τη Φινλανδία (-0,8 πμ σε κάθε μια).

Ανά οικονομική δραστηριότητα, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας, τόσο για την ΕΕ όσο και για τη ζώνη του ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, καταγράφηκαν στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τα γραφεία προσωρινής απασχόλησης (4,5% στην ευρωζώνη, 4,3% στην ΕΕ), ακολουθούν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (4. 0% στην ευρωζώνη, 3,7% στην ΕΕ), οι κατασκευές (4,0% στην ευρωζώνη, 3,6% στην ΕΕ), οι δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (3,9% στην ευρωζώνη, 3,7% στην ΕΕ) και ο τομέας της πληροφόρησης και της επικοινωνίας (3,4% στην ευρωζώνη, 3,1% στην ΕΕ).

Powered by petoussis

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης