Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣυνεχίζεται το 2023 η αυξητική πορεία των επενδύσεων στα ακίνητα στην Κύπρο

Συνεχίζεται το 2023 η αυξητική πορεία των επενδύσεων στα ακίνητα στην Κύπρο

Σε ομιλία του την Τετάρτη στο 17ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης, Σχεδιασμού και Κατασκευής Κτιρίων, ο κ. Ιωάννου είπε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι ο εκσυγχρονισμός και η διαμόρφωση μηχανισμών, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, προς το καλώς νοούμενο συμφέρον.

Ο τομέας των ακινήτων είναι «από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας» και δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τις επικρατούσες συνθήκες και τα γεγονότα, σε διεθνές επίπεδο, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Σημείωσε, ωστόσο, πως «τα στοιχεία καταδεικνύουν πως οι επενδύσεις στα ακίνητα τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχουν μια σταθερή αυξητική πορεία, η οποία συνεχίζεται και μέσα στο 2023».

Σε ομιλία του την Τετάρτη στο 17ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης, Σχεδιασμού και Κατασκευής Κτιρίων, ο κ. Ιωάννου είπε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι ο εκσυγχρονισμός και η διαμόρφωση μηχανισμών, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, προς το καλώς νοούμενο συμφέρον. Αφουγκραζόμενοι τις πραγματικές ανάγκες της κατασκευαστικής βιομηχανίας, αλλά και της κοινωνίας για επαγγελματική και οικιστική στέγαση, η Κυβέρνηση στοχεύει σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης, συνεκτικής αναπτυξιακής πολιτικής, «και όχι «ερήμην» του ιδιωτικού τομέα», ανέφερε.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι η συμβολή του ιδιωτικού τομέα «κρίνεται για μας ζωτικής σημασίας», προσθέτοντας ότι η εμπειρία, οι καινοτόμες πρακτικές και η τεχνογνωσία που προέρχεται από αυτόν, μπορούν να διαμορφώσουν, μέσα από συνέργειες με τον δημόσιο τομέα, τις συνισταμένες για πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές πολιτικές και δράσεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ανάφερε, σημειώνοντας ότι είναι ένα «πολυθεματικό Υπουργείο» με επίκεντρο της δράσης του την ανάπτυξη, έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια, σημαντικές ενέργειες προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός πλαισίου σύγχρονων μηχανισμών, που να ενθαρρύνουν την αναπτυξιακή δραστηριότητα στην Κύπρο, με «αιχμή του δόρατος» να αποτελούν το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ως νέα Κυβέρνηση, θέτουν «το επόμενο βήμα», ανέφερε, καθώς μετεξελίσσουν ή και διαμορφώνουν, εκεί όπου χρειάζεται, τις πολιτικές που θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση στα δεδομένα της ανάπτυξης γης.

Η Κύπρος, είπε, παραμένει ελκυστικός προορισμός για ξένους επενδυτές και αγοραστές ακινήτων και αυτό αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο από το Νομοσχέδιο που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη διευκόλυνση μεγάλων και στρατηγικών αναπτύξεων. Αυτό προνοεί την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών, σε χρονικό διάστημα ενός έτους, είπε, προσθέτοντας ότι αυτό καθίσταται εφικτό μέσα από ένα ρυθμισμένο πολεοδομικό και οικοδομικό πλαίσιο ταχείας αδειοδότησης μιας ανάπτυξης, «μέσα από ένα εκσυγχρονισμένο «one stop shop»».

Η πολιτική αυτή, σημείωσε, επικεντρώνεται αφενός, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ξένων και ντόπιων επενδυτών, απαλλαγμένη από καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αδυναμίες και, αφετέρου, στην προσέλκυση επενδύσεων στρατηγικής μορφής στον κυπριακό χώρο, ενδυναμώνοντας το προφίλ της Κύπρου ως ελκυστικό προορισμό οικονομικής δραστηριοποίησης.

Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ενεργοποίηση «ενός σημαντικού εργαλείου ελέγχου», κάτι, που όπως είπε, θα ενδιέφερε τον κλάδο ιδιαίτερα ενόψει της ανέγερσης πολυόροφων κτηρίων, με την τροποποίηση της νομοθεσίας για τις κοινόκτητες οικοδομές. «Η τροποποίηση αναμένεται να επιλύσει τα δύσκολα προβλήματα διαχείρισης και είσπραξης των οφειλών από τους ιδιοκτήτες», είπε. Στις περιπτώσεις των συμπλεγμάτων οικοδομών σε τεμάχια γης, προωθείται και η δυνατότητα αξιοποίησης του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης ιδιοκτητών, χωρίς τη συγκατάθεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών, πρόσθεσε.

«Σε συνδυασμό με την ετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου για τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών, μέσω και της καθιέρωσης της περιοδικής επιθεώρησης των κτιρίων, το οποίο σύντομα θα προωθηθεί για νομοτεχνικό έλεγχο, θεωρούμε ότι θα συμβάλουμε στην αντιμετώπιση ενός σημαντικού και χρονίζοντος προβληματικού κεφαλαίου που αφορά στην ασφάλεια του κτηριακού αποθέματος του τόπου μας», είπε.

Σημείωσε ακόμη, ότι, «θετική συμβολή» στη βελτίωση των διαδικασιών για την ανάπτυξη γης, αναμένεται να έχει, η εφαρμογή του νέου πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον Ιούνιο του 2024, καθώς, ο ρόλος της πολεοδομικής και οικοδομικής αρχής σε κάθε επαρχία θα ανατεθεί σε μία ενιαία οντότητα, τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών σε όλη την επικράτεια της επαρχίας, εφαρμόζοντας έτσι ενιαία πολιτική αδειοδότησης.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη αναθεώρησης του Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας, σημειώνοντας ότι εκσυγχρονίζουν τα Τοπικά Σχέδια και τη Δήλωση Πολιτικής. «Την ίδια στιγμή προωθούμε και την πιο ευέλικτη τεχνοκρατική αξιολόγησή τους, ώστε να καταστούν πιο αποδοτικά», είπε, ενώ, «Διορθώνουμε» πολεοδομικές ατασθαλίες και λαμβάνουμε υπόψη τις σημερινές αναπτυξιακές, κοινωνικές, αλλά και περιβαλλοντικές ανάγκες της Κύπρου έγκαιρα και αποτελεσματικά».

Με την αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων των τεσσάρων μεγάλων αστικών κέντρων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς και της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο, είπε, «θα αρχίσει η μετάβαση σε μια νέα, εκσυγχρονισμένη μορφή, αλλά και με περιεχόμενο, που θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις των κοινωνικών αναγκών, των οικονομικών τάσεων, της ενεργειακής κρίσης, αλλά και της κλιματικής αλλαγής μέσα και από το ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη μεγάλη, όπως είπε, πρόκληση σε ό,τι αφορά στον στεγαστικό τομέα και στην εκτόπιση κυρίως χαμηλόμισθων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και τους μέτρια αμειβόμενους συμπολίτες μας, από τη στεγαστική αγορά.

Σημείωσε ότι, η Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, αναγνωρίζοντας αυτές τις προκλήσεις, εστιάζει στον επαναπροσδιορισμό της Στεγαστικής πολιτικής, μέσα από ολιστική, ρεαλιστική, αλλά και πιο κοινωνική προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής κοινωνίας, αλλά και τις συγκυρίες της εποχής.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσπάθεια δημιουργίας Ενιαίου Φορέας Στέγασης, στην ενεργοποίηση του Ιδιωτικού Τομέα για την αύξηση του κτηριακού αποθέματος που διατίθεται προς ενοίκιο, σε περιοχές με αυξημένο στεγαστικό πρόβλημα αλλά και στην παροχή στοχευμένων «και ελκυστικών κινήτρων» με την ενεργοποίηση του Ιδιωτικού Τομέα για τη διεύρυνση των επιτρεπόμενων αναπτύξεων σε επιλεγμένες περιοχές και πολεοδομικά κίνητρα σε όσους ιδιώτες συμπεριλάβουν κοινωνική στέγη στις αναπτύξεις τους.

Κλείνοντας, είπε ότι αποσκοπούν στην εδραίωση ενός συνεχούς διαλόγου μεταξύ της πολιτείας και του τομέα των ακινήτων, ανάπτυξης γης και κατασκευών στην Κύπρο. Στόχος, είπε, είναι μαζί με τον τομέα αυτό «να εκσυγχρονίσουμε και να διαμορφώσουμε μηχανισμούς και δράσεις προς το καλώς νοούμενο συμφέρον».

Powered by petoussis

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης