Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΘα επιθεωρούνται εργοτάξια για να ελέγχεται η ασφάλεια

Θα επιθεωρούνται εργοτάξια για να ελέγχεται η ασφάλεια

Πρόγραμμα επιθεωρήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία για το 2023 ανακοίνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας το 2023 ανακοίνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Πρόγραμμα ετοιμάζεται και εφαρμόζεται στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη διασφάλιση της Ασφάλειας και της Υγείας στον εργασιακό χώρο και περιλαμβάνει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος.

Σημειώνεται ότι οι ετήσιοι ποσοτικοί στόχοι για τις δραστηριότητες κάθε επιθεωρητή/τριας προσδιορίζουν τον αριθμό επιθεωρήσεων σε 192. Οι ποιοτικοί στόχοι αφορούν τον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα αναμένεται να προβεί σε επιθεωρήσεις σε εργοτάξια τον Μάρτιο και τους μήνες από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο. Επιπλέον, επιθεωρήσεις σε χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και αποθήκευσης χημικών ουσιών και σε χώρους επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης αναμένεται να γίνουν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Επιθεωρήσεις σε υποστατικά της μεταποίησης που δεν επιθεωρήθηκαν τα τελευταία χρόνια αναμένεται να διεξαχθούν τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Νοέμβριο. Ακόμα, επιθεωρήσεις για την προστασία εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, συγκεκριμένα σε εργοτάξια, λιμάνια και λατομεία, θα λάβουν χώρα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Τέλος, τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο αναμένεται ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις σε ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Όπως αναφέρει στην εισαγωγή του προγράμματος ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος, Αριστόδημος Οικονομίδης, “το Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων του 2023-2024 έχει ειδικά προσαρμοστεί ώστε να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη στόχευσης σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξητική τάση του δείκτη συχνότητας ατυχημάτων”.

Επιπλέον, πέραν των στοχευμένων εκστρατειών επιθεώρησης που αναφέρονται παραπάνω, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προβαίνει και σε ετήσιες επιθεωρήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την επιθεώρηση των χώρων εργασίας στους οποίους στάληκε επιστολή παραβάσεων ή εκδόθηκε ειδοποίηση βελτίωσης στο προηγούμενο ή στο τρέχον έτος. Ακόμα, περιλαμβάνουν τον έλεγχο της διαχείρισης κινδύνων, την εξέταση αιτήσεων για έκδοση πολεοδομικής άδειας, άδειας οικοδομής και πιστοποιητικού έγκρισης.

Επιπρόσθετα, προβαίνουν σε εξέταση και επιθεώρηση για κάθε έκδοση πιστοποιητικού βεβαίωσης εγγραφής υποστατικού ή εγκατάστασης, σε επιθεωρήσεις σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, σε επιθεωρήσεις για την ασφαλή αποθήκευση πετρελαιοειδών και σε επιθεωρήσεις σε μονάδες αποθήκευσης ή και χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Τέλος, γίνονται έλεγχοι σε εταιρείες που συντηρούν πυροσβεστήρες καθώς και επιθεωρήσεις στον κατασκευαστικό τομέα.

Η διεξαγωγή επιθεωρήσεων είναι το βασικό εργαλείο ελέγχου και επιβολής της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας για την επίτευξη του διαχρονικού και βασικού στόχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, “που είναι η προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, καθώς και η βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Powered by petoussis

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης