Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΒατί: Αποκατάσταση το 2023

Βατί: Αποκατάσταση το 2023

Ο προγραμματισμός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για την αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων “Βατί” της επαρχίας Λεμεσού προβλέπει προκήρυξη του έργου τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2022 και  έναρξη εργασιών 6 μήνες αργότερα, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος.  Για το έργο έχει εκδοθεί Περιβαλλοντική Έγκριση, τον Ιανουάριο του 2020. 

Κατά το στάδιο εκπόνησης της Μελέτης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον πραγματοποιήθηκε Δημόσια Παρουσίαση το Σεπτέμβριο του 2018, κατά την οποία ζητήθηκαν οι τεκμηριωμένες απόψεις των ενδιαφερόμενων Δήμων και Κοινοτήτων. Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία των υπόγειων υδροφορέων, η επαναχρησιμοποίηση του χώρου, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο. 

Βάσει του σχεδιασμού, προτείνεται το «Βατί» να δεχτεί απορρίμματα και ρυπασμένο έδαφος από άλλους 27 ΧΑΔΑ στην επαρχία Λεμεσού, από τους 44 συνολικά που θα τύχουν αποκατάστασης. Οι εργασίες αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας θα περιλαμβάνουν, συλλογή και συσσώρευση όλων των αποβλήτων σε μια ομοιόμορφη μάζα, καθώς και τοποθέτηση διαδοχικών συνθετικών γεωμεμβρανών για τη διαχείριση βιοαερίου, πλευροδιηθούμενων στραγγισμάτων και όμβριων υδάτων, αλλά και επικάλυψη της μάζας των αποβλήτων με χώμα και φυτόχωμα. 

Τα συλλεγόμενα στραγγίσματα θα ρέουν προς τα κατώτερα σημεία, απ’ όπου, μέσω αγωγού θα οδηγούνται σε δεξαμενή και με τη χρήση βυτιοφόρου προς διαχείριση, σε εγκεκριμένη μονάδα. Προτείνεται να κατασκευαστεί ενεργητικό σύστημα άντλησης και επεξεργασίας του βιοαερίου, το οποίο είτε θα οδηγείται προς καύση σε πυρσό ή θα χρησιμοποιείται για ενεργειακή αξιοποίηση σε ηλεκτρογεννήτρια. 

Προκαταρκτικά, έχει υπολογιστεί ότι το παραγόμενο βιοαέριο θα μπορεί να τροφοδοτήσει μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ίση με 1.8 MW. Στο χώρο θα γίνει φύτευση με είδη της κυπριακής χλωρίδας με μικρές ανάγκες σε νερό, ενώ θα δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες.  Η υλοποίηση του έργου έχει καθυστερήσει και πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο, αφού περιλαμβάνεται σε αυτά που η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αλλά και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Powered by petoussis

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης