Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗCULTUREΕΙΚΑΣΤΙΚΑFrom a Continent to an Island σε επιμέλεια Nadine Betrhelier

From a Continent to an Island σε επιμέλεια Nadine Betrhelier

Ο Καλλιτεχνικός Σύνδεσμος CATHRINE παρουσιάζει την έκθεση From a Continent to an Island (Από μία Ήπειρο σ’ ένα Νησί), σε επιμέλεια της Nadine Betrhelier και συν-επιμέλεια Eudes Ajot από το Παρίσι, υπό την αιγίδα της Υπάτης Αρμοστείας της Αυστραλίας και με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας (CVAR) και θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 21 Ιανουαρίου 2023 μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2023 με ελεύθερη είσοδο.

Η έκθεση From a Continent to an Island περιλαμβάνει περίπου εβδομήντα πίνακες ζωγραφικής σε φλοιό, όλοι από τη σημαντική συλλογή Aben. Τα έργα είναι δημιουργίες Αυστραλών Ιθαγενών της Γης του Άρνεμ και μας δίνουν τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με την τέχνη τους και το διάσπαρτο με μυθολογία και Θεούς-Προγόνους σύμπαν τους.

Η ζωγραφική σε φλοιό χρησιμοποιείται από τους Ιθαγενείς ως μέσο διαιώνισης των ιδρυτικών μύθων του πολιτισμού τους, καθώς κάθε πατριά (clan) και κάθε οικογένεια από τη Γη του Άρνεμ, κουβαλά την ευθύνη της μετάδοσης των ιδρυτικών μύθων στην επόμενη γενιά. Στους πίνακες της συλλογής Aben βλέπουμε Θεούς-Προγόνους και ιστορίες από την Εποχή του Ονείρου – δηλαδή την εποχή όταν οι Θεοί-Πρόγονοι ήρθαν στη Γη και τη διαμόρφωσαν προτού την κληροδοτήσουν στους ανθρώπους.

Ωστόσο, καθώς οι Ιθαγενείς έχουν ταυτόχρονα ευθύνη να προστατεύσουν τον πολιτισμό τους από τους «αμύητους», η τέχνη τους δεν είναι φτιαγμένη για κάθε βλέμμα. Όπως επισημαίνει η επιμελήτρια της έκθεσης, Nadine Betrhelier, πολλά απ’ όσα θα δούμε στην έκθεση ενδεχομένως να φαντάζουν διακοσμητικά στα «αμύητα» μάτια μας. Παρόλα αυτά, η έκθεση μας προσφέρει την σπάνια ευκαιρία εξοικείωσης με το σύμπαν των Ιθαγενών της Γης του Άρνεμ και ίσως «μύησης», ως έναν βαθμό, σε αυτό.

Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της 50ης επετείου των διπλωματικών σχέσεων Αυστραλίας-Κύπρου.

Limassol Today - Ancestral Spirits 002

Πληροφορίες:

Τρίτη – Σάββατο | 9:30π.μ. – 5:00μ.μ.
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας (CVAR)
(είσοδος ελεύθερη)

Διοργανωτής: Καλλιτεχνικός Σύνδεσμος Cathrine
Με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου
Yπό την αιγίδα της Υπάτης Αρμοστείας της Αυστραλίας

Limassol Today - Mermaid Ancestors 002

PRESS RELEASE

Art Association CATHRINE presents the exhibition From a Continent to an Island, curated by Nadine Betrhelier and co-curated by Eudes Ajot from Paris, under the auspices of the Australian High Commission and the Deputy Ministry of Culture of the Republic of Cyprus. The exhibition will take place at the Centre for Visual Arts & Research (CVAR) and will be open to the public from 21 January 2023 to 18 February 2023.

The exhibition From a Continent to an Island includes approximately seventy paintings on bark, all from the important Aben Collection. The works are the creations of Australian Indigenous people from Arnhem Land and allow us to engage with their art and their universe, interspersed with mythology and Gods-Ancestors.

Painting on bark is used by the Indigenous people as a means of perpetuating the founding myths of their culture, as each clan and each family from Arnhem Land carries the responsibility of passing on the founding myths to the next generation. In the paintings of the Aben collection we see Gods-Ancestors and stories from the Dreamstime – the time when the Gods-Ancestors came to Earth and shaped it before bequeathing it to humans.

However, as Indigenous people have a simultaneous responsibility to protect their culture from the “uninitiated”, their art is not made for every eye. As the curator of the exhibition points out, much of what we see in the exhibition may appear decorative to our “uninitiated” eyes. Nevertheless, the exhibition offers us the rare opportunity to become familiar with the universe of the Indigenous people of Arnhem Land and perhaps to “initiate”, to some extent, into it.

The exhibition forms part of the 50th anniversary of Australia-Cyprus diplomatic relations.

Limassol Today - Rainbow Serpent 002

Information:
Tuesday – Saturday | 9:30am – 5:00pm
Centre of Visual Arts and Research (CVAR)
(free admission)
Organised by Cathrine Artistic Association
Under the auspices of  the Deputy Ministry of Culture of the Republic of Cyprus and the Australian High Commission in Cyprus

Limassol Today - From A Continent To An Island Promo 002

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης