Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗCULTUREΜΟΥΣΙΚΗΈρχεται το 9ο Jazz & World Music Showcase στο Ριάλτο

Έρχεται το 9ο Jazz & World Music Showcase στο Ριάλτο

9th Cyprus Jazz & World Music Showcase 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

[The Call for Applications in English follows below]

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού  και το Θέατρο Ριάλτο διοργανώνουν και φέτος στις 9 – 10 Δεκεμβρίου το 9ο Cyprus Jazz & World Music Showcase 2022, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Κύρια αποστολή της διοργάνωσης είναι να προσφέρει βήμα καλλιτεχνικής έκφρασης σε μουσικούς και συγκροτήματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ευρύτερης  αυτοσχεδιαστικής μουσικής, παρουσιάζοντας σε δύο μέρες, μια σφαιρική και δυναμική εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας, τόσο στο κοινό της Κύπρου όσο και σε επαγγελματίες από το εξωτερικό. Ταυτόχρονα θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη δικτύων καθώς και εκπαιδευτικών δράσεων.

Θα διοργανωθούν και φέτος συζητήσεις με προσκεκλημένους από τη διεθνή μουσική βιομηχανία, που θα έχουν ως επίκεντρο την ενίσχυση της ενημέρωσης των Κυπρίων μουσικών δημιουργών για τις δομές και μηχανισμούς λειτουργίας της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας.

Στη διοργάνωση θα προσκληθούν επίσης ξένοι διοργανωτές φεστιβάλ, και επαγγελματίες της διεθνής μουσικής βιομηχανίας, με στόχο τη γνωριμία και επαφή με τη μουσική σκηνή της Κύπρου. Πρωταρχικός στόχος είναι η μετέπειτα μετάκληση Κυπρίων καλλιτεχνών για συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ και οργανισμούς του εξωτερικού, δημιουργώντας έτσι μια πλατφόρμα για ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών των καλλιτεχνών σε διεθνές επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό καλούνται τα ενδιαφερόμενα μουσικά σχήματα όπως αποστείλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μέχρι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση και τους όρους συμμετοχής από την ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, του Θεάτρου Ριάλτο και την ιστοσελίδα του Showcase.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή που θα συσταθεί από τους διοργανωτές, και τα μουσικά σχήματα που θα επιλεγούν θα κληθούν σε συνάντηση για να καθοριστούν τα επόμενα στάδια.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Τα μουσικά σχήματα συμμετέχουν στο φεστιβάλ με αυθεντική και πρωτότυπη μουσική που κινείται στο χώρο της ευρύτερης αυτοσχεδιαστικής μουσικής (jazz, world, ethnic, electro κτλ.).
 2. Κάθε μουσικός που θα συμμετάσχει στο Showcase θα λάβει συμβολική αμοιβή ύψους €150. Οι διοργανωτές αναλαμβάνουν τα έξοδα διοργάνωσης, τον ήχο-ηχολήπτη, φωτισμό, έντυπα, προβολή. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κανενός μουσικού σε πέραν των δύο μουσικών σχημάτων.  Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή διαμορφώνεται στα €200.
 • Η επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των συγκροτημάτων που θα δηλώσουν συμμετοχή θα είναι τριμελής και θα απαρτίζεται από ένα εκπρόσωπο εκ μέρους των διοργανωτών Θεάτρο Ριάλτο και  οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού, και τον Διαχειριστή του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης. Ο αριθμός των μουσικών σχημάτων δεν θα υπερβαίνει τα οκτώ (8). Οι διοργανωτές μπορούν να επιλέξουν κάποιο μουσικό σχήμα για να παρουσιαστεί σε τυχόν παράλληλη εκδήλωση στα πλαίσια του Showcase.
 • Η σύνθεση των μελών κάθε μουσικού σχήματος που θα λάβει μέρος είναι σταθερή όπως δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής (δηλ. ονοματεπώνυμο – μουσικό όργανο). Οι μουσικοί που θα εμφανιστούν δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερα των δύο μουσικών σχημάτων.
 • Το πρόγραμμα και η σειρά εμφάνισης κάθε συγκροτήματος καθορίζεται από τους διοργανωτές. Η χρονική διάρκεια εμφάνισης δε θα ξεπερνά τα 30 λεπτά.
 • Τα μουσικά σχήματα που θα λάβουν μέρος θα συμμετέχουν και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.
 • Οι συναυλίες ηχογραφούνται, μαγνητοσκοπούνται και φωτογραφίζονται με ευθύνη των διοργανωτών, που δύνανται να χρησιμοποιήσουν το σχετικό υλικό για σκοπούς προώθησης και προβολής (όχι εμπορική χρήση). Σε κάθε μουσικό σχήμα παραδίδεται αντίγραφο του υλικού αυτού.
 • Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα αφορούν ζωντανές ή ψηφιακές εμφανίσεις και οι συντελεστές συμφωνούν στην υλοποίηση τους σε απευθείας σύνδεση και μετάδοση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Θεάτρου και τα μέτρα σχετικά με τον COVID-19.
Limassol Today - Call For Application 03 2022 Jazz Showcase (002)

CALL FOR APPLICATIONS

The Cultural Services of the Deputy Ministry of Culture and Rialto Theatre, organize the 9th Cyprus Jazz & World Music Showcase 2022 on 9 – 10 December at Rialto Theatre in Limassol.

The main mission of the event is to offer a platform of artistic expression to musicians and bands who are active in the broader field of improvisational music by presenting, in two days, a comprehensive and dynamic picture of contemporary Cypriot musical creation to Cypriots as well as to professionals from abroad. At the same time, emphasis will be drawn on developing networks as well as educational actions.

International festival organisers and professionals from the international music industry will also be invited to this event to meet and acquaint themselves with the Cypriot music scene. The event primarily aims at the future involvement of Cypriot artists in international festivals and overseas organisations, thus creating a platform for exchanging artists’ experience and practice on an international level.  As with last year, discussions with music industry experts will be organised, which shall focus on keeping the Cypriot musicians updated on the structures and operational mechanisms of the international music industry.

TERMS OF PARTICIPATION

 1. The bands participate in the festival with authentic and original music in the broader field of improvisational music (jazz, world, ethnic, electro etc.).
 2. Each participating musician will receive a nominal fee of €150. Organisers will assume and cover production expenditure, front-of-house (FOH) and foldback mixing, lighting, printed material, and promotion. No musician is allowed to participate in more than two bands, in which case the nominal fee increases to €200.
 3. The organizers may subsidize up to €250 per band, for the total cost of flight tickets, in the event that one or more musicians having their permanent residency abroad, participate in the selected music band. This amount will be paid along with the musicians’ fees, proven that a legal invoice is presented. It is noted that no other expenses in Cyprus (accommodation, meals etc.) will be covered.
 4. The participating bands will be assigned by a three-member review and selection committee, composed of one representative of each organizing partner (Rialto Theatre and the Cultural Services of the Deputy Ministry of Culture), and the administrator of Cyprus Music Information Centre. A maximum number of eight (8) bands will perform. Organisers may select a band to perform to any parallel event as part of the Showcase.
 5. The composition of each band’s member must be consistent with the application form (i.e. name and surname – musical instrument). A musician may not participate in more than two bands.
 6. The program and order of appearance of each band is determined by the organisers. Each performance will not exceed 30 minutes.
 7. Participating bands will also take part in the educational program of the event.
 8. Concerts are recorded, taped, and photographed under the responsibility of the organisers who may use the relevant material for promotional purposes (not for commercial use). Each band will be given a copy of said material.
 9. The proposals selected will relate to live or digital appearances and the contributors agree on their implementation of online and broadcast, in accordance with the decisions of the Theater and the measures concerning COVID-19.
Limassol Today - Call For Application 02 2022 Jazz Showcase (002)


Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης