Σάββατο, 25 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗCULTUREThe Excluded Form

The Excluded Form

«Lilies of the field», Μαρία Λιανού και Αλέξανδρος Χριστοφίνης

Ο καλλιτεχνικός σύνδεσμος Cathrine-Art παρουσιάζει το δεύτερο έργο, με τίτλο «Lilies of the field», στο πλαίσιο του πρότζεκτ The Excluded Form. Το πρότζεκτ παρέχει ένα τόπο συνάντησης όπου δημόσιος χώρος και κοινό διασταυρώνονται στην εικαστική παρέμβαση των καλλιτεχνών Μαρίας Λιανού και Αλέξανδρου Χριστοφίνη.

Η εγκατάσταση θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του τετραώροφου κτιρίου που βρίσκεται υπό ανακαίνιση στην οδό Ανεξαρτησίας 65, στη Λεμεσό. Το συγκεκριμένο εργοτάξιο έχει επιλεγεί ως ο τόπος και η πλατφόρμα συνάντησης ανάμεσα στο μεγάλης κλίμακας έργο των δύο καλλιτεχνών  με τίτλο «Lilies of the field” και τους περαστικούς. Στόχος της δράσης  είναι να ενεργοποιήσει μια άμεση συζήτηση μεταξύ της εγκατάστασης και των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης της Λεμεσού.

Σκεπτικό έργου:

Lilies of the field

Κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα στοιχεία που συνθέτουν το τοπίο, σύμφωνα με τις προσωπικές του εμπειρίες, τα πολιτισμικά ερεθίσματα και τους κώδικες αισθητικής του. Φέρει επομένως, την δικιά του υποκειμενική άποψη. Κατ’ επέκταση, η ατομική αντίληψη επηρεάζει (συνειδητά ή ασυνείδητα) το πραγματικό τοπίο και, ως εκ τούτου, τη συλλογική πολιτισμική εμπειρία. Η παρέμβαση της ομάδας ερμηνεύει εικαστικά μια συλλογή λουλουδιών αποσπασμένη από το αγροτικό τοπίο της Κύπρου και με αυτό τον τρόπο τοποθετεί το καθημερινό «ασήμαντο» σε κύρια θέση θέασης, τονίζοντας την σημασία της ύπαρξής του. To έργο θέτει προβληματισμούς για την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και τοπίου, ενώ παράλληλα, ως τοπίο, προτείνει μια εναλλακτική πραγματικότητα για το κέντρο της πόλης – τη δενδροφύτευση της οδού Ανεξαρτησίας με γηγενή βλάστηση!

Με αναφορά το βιβλίο Lilies of the field, a book of Cyprus Wild Flowers, της Ann Matthews 1968.

Δημιουργική ομάδα: Eudes Ajot (επιμελητής), Αλέξης Βαγιανός και Έλενα Κοτασβήλι (εικαστικοί)
Καλλιτέχνες: Μαρία Λιανού και Αλέξανδρος Χριστοφίνης
Πληροφορίες: Ημέρα Εγκαινίων: 21 Οκτωβρίου 2022 | 19:30 | Οδός Ανεξαρτησίας 65, Λεμεσός
Διοργανωτής: Art Association Cathrine
Χορηγός: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υφυπουργείου Πολιτισμού                                                      

The Excluded Form

«Lilies of the field», by Maria Lianou and Alexandros Christophinis

Art Association Cathrine is pleased to present the second artistic work within the framework of the project The Excluded Form. The project provides a venue within public space where the public can intersect through a visual intervention by artists Maria Lianou and Alexandros Christophinis.

The artists work will be printed on the façade of a 4floor building in construction in 65 Anexartisias street. This construction has been selected as the place and the platform of an encounter between the artists large scale work “Lilies of the field” and passerby, the very participants of the surrounding space. The objective of the action is to prompt conversation between the installation piece and the general public of Limassol.

Lillies of the field

Each person perceives the landscape and its constituent parts according to their personal experiences, their cultural and aesthetic background. The carry, therefore, their own subjective point of view. As a result, whether consciously or not, one’s personal perception influences the actual landscape, and accordingly the collective cultural experience. Τhis means that, whether consciously or not, one’s individual perception influences both the actual landscape and the collective cultural experience. Artists’ intervention, provides a visual interpretation of selected flowers, removed from the rural landscape of Cyprus. In doing so, the artists position the ordinary and “unimportant” into the spotlight, thus reminding us of how what is rendered “unimportant” may also be fundamental. The work poses questions on the interaction between people and landscape, while as a landscape on display suggests an alternative reality for the city centre – one with native trees planted on Anexartisias street.

With references to Lilies of the field, a book of Cyprus Wild Flowers, by Ann Matthews 1968.

Creative team: Eudes Ajot (curator), Alexis Vayianos and Elena Kotasvili (visual artists)
Artists: Maria Lianou and Alexandros Christophinis
Info: Opening day: 21st October 2022 | 18:00 | 65, Anexartisias street, Limassol
Organised by the Art Association Cathrine
Sponsored by: Cultural Services of the Deputy Ministry of Culture

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης