Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΙΡΟΣΕπεισόδιο Σκόνης - Dust Episode

Επεισόδιο Σκόνης – Dust Episode

Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης παρατηρούνται σήμερα, 3 Ιουνίου 2023, στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Επειδή η σκόνη περιέχει μικρού μεγέθους εισπνεύσιμα σωματίδια, που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους τους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους συστήνεται όπως χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Ενημερωτικά, οι τελευταίες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης σκόνης που μετρήθηκαν στις 07:00 π.μ. στις ακόλουθες περιοχές ήταν:

Λευκωσία:81,1 μg/m3
Λεμεσός:
Λάρνακα:88,9 μg/m3
Παραλίμνι:77,5 μg/m3
Πάφος:
Ζύγι:136,7 μg/m3
Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου:119,5 μg/m3

Σημειώνεται ότι «σκόνη» σημαίνει εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10). Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία η οριακή τιμή αναφέρεται στη μέση ημερήσια τιμή και δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή των 50 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

Περισσότερες πληροφορίες και συνεχής, άμεση ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ωριαίων μετρήσεων, βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.airquality.gov.cy και στην εφαρμογή ”Air Quality Cyprus”, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί δωρεάν σε κινητό τηλέφωνο.


High concentrations of dust are observed in the air today, 3 June 2023, according to measurements from ground Stations of the Air Quality Monitoring Network operated by the Department of Labour Inspection.

The public, and particularly any vulnerable groups of population (children, older people, and the infirm) are urged to avoid circulating in open spaces until the observed episode has elapsed, as the small size of respirable particles in dust may have negative effects on human health.

Employers must take appropriate measures (organizational and/or technical) after assessing any risks that their employees may face while working in open spaces, and it is recommended that workers in such spaces use appropriate means of personal protection.

In detail, the latest hourly dust concentrations measured at 07:00 am in the following areas are:

Nicosia:81.1 μg/m3
Limassol:
Larnaca:88.9 μg/m3
Paralimni:77.5 μg/m3
Paphos:
Zygi:136.7 μg/m3
Ayia Marina Xyliatou:119.5 μg/m3

It is noted that ‘dust’ refers to respirable particulate matter of a diameter smaller than 10 μm (PM10) in the air. According to the relevant legislation, a limit value not to be exceeded is set for the daily average concentrations at 50 μg/m3 (micrograms per cubic meter).

More information on the measured pollutant concentrations and real-time updates is available online at www.airquality.gov.cy, and also through the free mobile application ‘Air Quality Cyprus’.

Powered byLimassol Today - Epifaniou

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης