Σάββατο, 25 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΤο ΥΠΑΝ σύστησε Ειδική Επιτροπή Ελέγχου για τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια

Το ΥΠΑΝ σύστησε Ειδική Επιτροπή Ελέγχου για τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια

Ειδική Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα έχει το καθήκον της συμμόρφωσης και της εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια/Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα (ΙΦΙΕΚ), συστάθηκε από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και  Νεολαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας η Ειδική Επιτροπή θα διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε εγκεκριμένα ΙΦΙΕΚ σε όλη τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους με σκοπό την εποπτεία και τη συλλογή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην έννομη και εύρυθμη λειτουργία τους

Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα αρχίσουν εντός του μηνός Οκτωβρίου 2022, τυχαία και χωρίς προειδοποίηση και θα πρέπει να επιτρέπεται στους λειτουργούς του ΥΠΑΝ η είσοδος στους χώρους των ΙΦΙΕΚ.

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης