Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2023Δείτε τις θέσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για την Υγεία

Δείτε τις θέσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για την Υγεία

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και αναβάθμιση των Υπηρεσιών του ΓεΣΥ, την αποτελεσματική λειτουργία των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής Υγείας, την εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Πρόληψης, τη διαχείριση της πανδημίας και παρόμοιων κρίσεων, τη Φαρμακευτική Καινοτομία και την Ψυχική Υγεία και Απεξάρτηση.

Πιο συγκεκριμένα στις προτάσεις, ανάμεσα σε άλλες περιλαμβάνονται:

•          Προώθηση και αναδιοργάνωση του υπουργείου Υγείας με σύγχρονες δομές κατά το πρότυπο άλλων χωρών, με στόχο να συνδέεται με το νέο στρατηγικό και εποπτικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ειδικά μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ,

•          Θεσμοθέτηση Εθνικής Επιτροπής Υγείας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της Υγείας για ανάδειξη θεμάτων ζωτικής σημασίας, ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και αποτελεσματικότερη διαχείριση προβλημάτων,

•          Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ακαδημαϊκής κοινότητας δημιουργώντας Παρατηρητήριο Βέλτιστων Διεθνών Πρακτικών με στόχο την ταχεία υιοθέτηση πρακτικών για  αναβάθμιση της ποιότητας και προώθησης της αριστείας σε όλα τα επίπεδα,

•          Ενίσχυση του υπουργείου Υγείας για εντατικοποίηση των αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων αναφορικά με τη  συμμόρφωση όλων των παρόχων με τα ελάχιστα κριτήρια αδειοδότησης,

•          Προώθηση της αριστείας και της ποιότητας, μέσω της αναγνώρισης κέντρων αναφοράς και αριστείας με κίνητρα για προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας,

•          Παροχή προτεραιότητας στους ασθενείς με χρόνια/ σπάνια νοσήματα, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν και δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Προώθησης θεμάτων για ασθενείς με χρόνια και σπάνια νοσήματα,

•          Καθορισμός μέγιστου επιτρεπτού χρόνου αναμονής για εξέταση από ειδικό γιατρό σε περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι παραπέμπονται από τον προσωπικό ιατρό με συμπτώματα σοβαρών ασθενειών όπως αυτές καθορίζονται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα,

•          Παροχή ειδικών κινήτρων για προσωπικούς γιατρούς στην ύπαιθρο, τα οποία θα καλύπτουν τόσο τις αμοιβές των προσωπικών γιατρών, όσο και συγχρηματοδότηση δημιουργίας απαραίτητων δομών,

•          Επέκταση της φροντίδας του θεσμού των υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας για άτομα με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένους, εγκυμονούσες και άλλα άτομα με δυσκολία μετακίνησης,

•          Καθορισμός αυστηρών κανόνων λειτουργίας των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) ώστε σε έκτακτα περιστατικά ο πολίτης να εξυπηρετείται γρήγορα και με ασφάλεια,

•          Πέραν της παρουσίας των ΤΑΕΠ του δημοσίου (ΟΚΥπΥ), διασφάλιση ότι σε κάθε επαρχία θα υπάρχει τουλάχιστον ένα ΤΑΕΠ από τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργώντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και παρέχοντας επιλογές στον ασθενή,

•          Εφαρμογή δεικτών απόδοσης στις παρεχόμενες υπηρεσίες και σύνδεσή τους με τις αμοιβές των παρόχων,

•          Καθορισμός βασικών δεικτών απόδοσης και αξιολόγησης του ΓεΣΥ με υποχρεωτική τη δημοσιοποίηση τους,

•          Ενδυνάμωση των μέτρων προστασίας του Συστήματος και επαρκής στελέχωση της ομάδας ελέγχου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ),

•          Προώθηση της συνεργασίας του ΟΑΥ με εξειδικευμένους οίκους στον εντοπισμό καταχρήσεων και αντιμετώπισης τους, με παράλληλη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών ειδικά για εισαγωγή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και κλινικών ελέγχων,

•          Προώθηση της λειτουργίας πανεπιστημιακών νοσοκομείων τα οποία θα λειτουργούν ως τριτοβάθμια κέντρα αναφοράς και θα υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ιατρικών σχολών,

•          Ενίσχυση του σημαντικού ρόλο του Μακάρειου Νοσοκομείου ως παροχέα τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας για παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο πλαίσιο της συμμετοχικής δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πέραν της δημοσιοποίησης των θέσεών του ανά τομέα, οργανώνει και συγκεκριμένες ημερίδες παρουσίασης και συζήτησης των προγραμματικών του θέσεων ανά τομέα. Η σχετική ημερίδα που αφορά την Υγεία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στην Πάφο.

Powered byLimassol Today - Epifaniou

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης