Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Diagwnismosfeb23 Ltbanner
Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΕπέκταση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Επέκταση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Αναφορικά με τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με την επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 ετών και που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση μεγάλης σύγχυσης και αναστάτωσης ανάμεσα στους χιλιάδες γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ) επισημαίνει τα εξής:

 1. Ο ΣΙΠΕΚ χαιρετίζει την αναπομπή του «περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Τροποποιητικού Νόμου του 2022» με τον οποίο επιβαλλόταν όπως τα παιδιά άνω των τεσσάρων ετών θα έπρεπε υποχρεωτικά να φοιτήσουν σε δημόσια νηπιαγωγεία στερώντας το δικαίωμα των γονέων να επιλέξουν τον ιδιωτικό σταθμό ή νηπιαγωγείο που επιθυμούν και που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παιδιών αλλά και των ίδιων των γονέων καλύτερα (ποιότητα εκπαίδευσης, διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, κλπ.).
 2. Σε κανένα δημοκρατικό κράτος και σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης δεν απαγορεύεται δια νόμου η φοίτηση παιδιών ή έστω κάποιων από αυτά σε ιδιωτικά σχολεία.
 3. Είναι πραγματικά άξιον απορίας γιατί κάποιοι Βουλευτές έχουν ψηφίσει την σχετική οπισθοδρομική νομοθεσία που απαγορεύει την φοίτηση συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας παιδιών να φοιτά σε ιδιωτικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία καθώς και σε τι αποσκοπεί η πράξη αυτή, πέραν της σωρείας προβλημάτων που δημιουργεί. Σε καμία άλλη βαθμίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (π.χ. δημοτική και μέση εκπαίδευση) και για καμία ηλικιακή ομάδα δεν απαγορεύεται η φοίτηση παιδιών στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί να συμβεί αυτό στην προσχολική εκπαίδευση;
 4. Επισημαίνεται ότι η ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση στην Κύπρο ξεκίνησε επίσημα το 1976 σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, μόλις 2 χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974. Η συνεισφορά των ιδιωτικών βρεφοκομικών, παιδοκομικών σταθμών και νηπιαγωγείων στην προσχολική εκπαίδευση ήταν μεγάλης σημασίας αφού η δημόσια προσχολική εκπαίδευση στην Κύπρο ήταν κυριολεκτικά ανύπαρκτη.
 5. Θα πρέπει επιτέλους να γίνει αποδεκτό ότι στην Κύπρο, όπως σε όλα τα ανεπτυγμένα και δημοκρατικά κράτη, η προσχολική εκπαίδευση προσφέρεται από δημόσιους αλλά και από ιδιωτικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία που θα πρέπει να λειτουργούν επί ίσοις όροις.
 6. Οι ιδιωτικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που συνεχώς αναβαθμίζονται καθώς και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, ειδικά στις περιόδους των διακοπών.
 7. Οι υπηρεσίες των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων διευρύνονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες πρωτίστως των παιδιών που φοιτούν σε αυτά αλλά και των γονέων τους, προκειμένου να ενισχυθεί η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και να καταστεί δυνατή η επανένταξη, ειδικά των μητέρων, στην αγορά εργασίας. Προς αυτό τον σκοπό προσφέρονται υπηρεσίες σίτισης, μεταφοράς, απογευματινής φροντίδας και εκπαίδευσης, και προαιρετικές δραστηριότητες εκμάθησης Αγγλικών, γυμναστικής, μουσικοχορευτικών μαθημάτων, λογοθεραπείας και πλειάδας άλλων προγραμμάτων που αποσκοπούν στην σωστή και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.
 8. Οι αυξημένες ανάγκες για απογευματινή φροντίδα και φοίτηση των παιδιών και η ιδιαίτερα αυξημένη ανάγκη για φροντίδα και φοίτηση των παιδιών κατά τους μήνες του καλοκαιριού, περίοδο κατά την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων σταθμών και νηπιαγωγείων δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του, καλύπτονται από τους ιδιωτικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία και συμβάλλουν στις προσπάθειες που καταβάλλονται για αναχαίτιση της υπογεννητικότητας στον τόπο μας.
 9. Η ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων διέπεται από ένα ιδιαιτέρα αυστηρό και απαιτητικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο από το οποίο τα δημόσια νηπιαγωγεία εξαιρούνται. Επιγραμματικά, οι ιδιωτικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία επιθεωρούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, από το Υπουργείο Παιδείας, από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, από την Πολεοδομία του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και τις Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και ελέγχονται κυριολεκτικά για κάθε πτυχή της λειτουργίας τους, περιλαμβανομένης της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, την υγιεινή, την φροντίδα των παιδιών, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κλπ.
 10. Είναι πραγματικά άξιον απορίας, πως είναι δυνατόν, να απαγορεύεται η λειτουργία εγκεκριμένων από την Πολιτεία ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένη ηλιακή ομάδα παιδιών, όταν αποδεδειγμένα προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις στις αυξανόμενες ανάγκες των γονέων.
 11. Η τυχόν εφαρμογή του καθόλα αντισυνταγματικού Νόμου που ψηφίστηκε από την Βουλή, θα δημιουργήσει σοβαρά πρακτικά προβλήματα στους γονείς που δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν θέση στα παιδιά τους στα δημόσια νηπιαγωγεία.
 12. Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει στους γονείς που λόγω της φύσης της εργασίας τους έχουν άμεση ανάγκη την παροχή υπηρεσιών προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης σε διευρυμένο ωράριο. Επίσης, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε γονείς μη Ελληνόφωνους που επιθυμούν όπως τα παιδιά τους φοιτούν σε σταθμούς και νηπιαγωγεία στα οποία η γλώσσα επικοινωνίας είναι διαφορετική (π.χ. Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική, κλπ.).
 13. Επιπρόσθετα, θα επιβαρύνει το Κράτος με έξοδα εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα κληθεί να καταβάλει ο φορολογούμενος πολίτης, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικονομία, τα οποία τα Κράτος μπορεί να διαθέσει για στήριξη των ευάλωτων ομάδων των συμπολιτών μας καθώς και για αναπτυξιακούς σκοπούς.
 14. Ακόμα και εάν το Κράτος διέθετε την απαιτούμενη χρηματοδότηση, θα ήταν πρακτικά ανέφικτο να μπορέσει να δημιουργήσει τις απαραίτητες δομές για φοίτηση των χιλιάδων παιδιών που σήμερα φοιτούν στον ιδιωτικό τομέα μέσα στα επόμενα χρόνια. Επισημαίνεται ότι ήδη σε αριθμό δημόσιων νηπιαγωγείων, χρησιμοποιούνται λυόμενες αίθουσες, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας.
 15. Ακόμα και εάν αυτό ήταν εφικτό μακροπρόθεσμα, θα είναι αμφίβολο εάν μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν βιώσιμη και εάν θα εξυπηρετούσε τις αυξανόμενες ανάγκες των γονέων, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στο ωράριο λειτουργίας και υπηρεσίες που προφέρουν τα δημόσια νηπιαγωγεία.
 16. Τυχόν εφαρμογή της νομοθεσίας, θα σημαίνει το κλείσιμο των τάξεων στις οποίες φοιτούν οι υπό αναφορά ηλιακές ομάδες των παιδιών και παράλληλα η απόλυση λόγω πλεονασμού του προσωπικού που απασχολείται σε αυτές αφού πλέον δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας.
 17. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτό θα σημαίνει το κλείσιμο ολόκληρου του σταθμού ή νηπιαγωγείου αφού δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμη η διατήρηση μόνο των τάξεων για τα παιδιά π.χ. μέχρι 3ων ετών.
 18. Αντιλαμβανόμενη τις τεράστιες ανάγκες για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης, η Πολιτεία κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντική Ευρωπαϊκή επιδότηση ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της οποίας, επιτυγχάνεται η στήριξη χιλιάδων παιδιών και γονέων, για φοίτηση παιδιών σε υφιστάμενες, εγκεκριμένες δομές.
 19. Η επιτυχημένη εφαρμογή του σχετικού προγράμματος για τα παιδιά ηλικίας μέχρι 4ων ετών, επιβάλλει την συνέχιση και επέκταση του και για τα παιδιά πέραν των 4ων ετών μέχρι την φοίτηση τους στην Α’ τάξη του Δημοτικού.
 20. Διευκρινίζεται ότι το γεγονός ότι χιλιάδες γονείς επιλέγουν την φοίτηση των παιδιών τους σε ιδιωτικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι γονείς είναι εύποροι.
 21. Σημειώνεται επίσης ότι η επιδότηση αυτή πραγματοποιείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Με στοχευμένη προσέγγιση, η Πολιτεία εξοικονομεί εκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλους τομείς, προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας μας.
 22. Ο ΣΙΠΕΚ καλεί την Πολιτεία να στηρίξει την προσπάθεια αυτή και να μην ανατρέψει τους σχεδιασμούς όπως έχουν εκπονηθεί.
 23. Επιπλέον, ο ΣΙΠΕΚ καλεί τα Κοινοβουλευτικά κόμματα να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην ακυρώσουν την σημαντική αυτή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στο όφελος των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 24. Τέλος, ο ΣΙΠΕΚ καλεί τους γονείς να εγγράψουν κανονικά τα παιδιά τους στον ιδιωτικό σταθμό/νηπιαγωγείο που φοιτούν ή που έχουν επιλέξει για να φοιτήσουν για την σχολική χρονιά 2023-2024 προκειμένου να εξασφαλίσουν την θέση τους.
 25. Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης, για την ολόπλευρη (σωματική, συναισθηματική, νοητική, αισθητική, ηθική, κοινωνική) ανάπτυξη των παιδιών, ο ΣΙΠΕΚ επισημαίνει για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί καθήκον όλων μας η στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης, για την διαμόρφωση συνειδητοποιημένων, καλλιεργημένων και μορφωμένων πολιτών, που αποτελεί και τον θεμελιώδη στόχο κάθε παιδαγωγικού συστήματος και κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να στερηθεί κανένα παιδί του δημοκρατικού

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης