Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΈρευνα Απολαβών για το 2022 ξεκινά η Στατιστική Υπηρεσία

Έρευνα Απολαβών για το 2022 ξεκινά η Στατιστική Υπηρεσία

Έρευνα Απολαβών για το 2022 θα αρχίσει από την Πέμπτη 25 Μαΐου η Στατιστική Υπηρεσία, με σκοπό να μελετηθεί η διάρθρωση των απολαβών των υπαλλήλων. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, η έρευνα απολαβών είναι μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που διεκπεραιώνει η Στατιστική Υπηρεσία και διεξάγεται σύμφωνα με τις συστάσεις και μεθοδολογίες της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ (Eurostat).

Η έρευνα, μεταξύ άλλων, χρησιμεύει στην εκτίμηση του γενικού επιπέδου απολαβών των υπαλλήλων ανά ώρα, μήνα και έτος, στη μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραγόντων, όπως το φύλο, το επάγγελμα, το επίπεδο μόρφωσης κ.ά. στις απολαβές των υπαλλήλων, στον υπολογισμό δεικτών, όπως είναι το Μισθολογικό Χάσμα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και στη σύγκριση απολαβών μεταξύ διαφορετικών ομάδων υπαλλήλων, όπως στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πλήρως ή μερικώς απασχολούμενοι κ.λπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, η έρευνα θα καλύψει 40.000 υπαλλήλους από 2.350 επιχειρήσεις παγκύπρια καθώς και κυβερνητικά τμήματα.

Η συλλογή και η καταχώρηση των στοιχείων θα γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους απογραφείς, με προσωπικές συνεντεύξεις στις επιχειρήσεις, με τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι απογραφείς θα φέρουν ειδική ταυτότητα της Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία θα πιστοποιεί την εξουσιοδότηση που τους έχει δοθεί για τη συλλογή των στοιχείων.

Η συλλογή των στοιχείων θα κατανεμηθεί σε μια περίοδο 7 μηνών, από τον Μάιο 2023 έως τον Δεκέμβριο 2023.

Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021 (Ν.25(Ι)/2021) και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1738/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου, η παροχή των στοιχείων είναι υποχρεωτική. Η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν ως εμπιστευτικά. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς στατιστικής και δεν θα λάβει γνώση των ατομικών στοιχείων των επιχειρήσεων ή των υπαλλήλων οποιοσδήποτε ιδιώτης ή δημόσια αρχή.

Η Στατιστική Υπηρεσία απευθύνει θερμή έκκληση προς τις επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί τυχαία στο δείγμα να συνεργαστούν με τους απογραφείς που θα τους επισκεφτούν και να δώσουν όλες τις πληροφορίες που θα ζητηθούν.

ΠηγήΚΥΠΕ

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης