Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΠράσινο από ΕΕ για προτάσεις που ενδυναμώνουν την καταπολέμηση της βίας...

Πράσινο από ΕΕ για προτάσεις που ενδυναμώνουν την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της αποτελεσματικής πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών κάνει η Κύπρος με έγκριση από το Υπουργικό δύο σημαντικών προτάσεων.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου η πρώτη αφορά την έγκριση σε εθνικό επίπεδο στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τα έτη 2023-2028 για πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά γυναικών που περιλαμβάνονται στην σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Ανέφερε ότι τα δύο έγγραφα πολιτικής είναι προϊόν μακράς και ευρείας διαβούλευσης μεταξύ όλων των αρμοδίων κρατικών φορέων, γυναικείων οργανώσεων και της κοινωνίας πολιτών και αποτυπώνουν της βούληση και αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για πάταξη και ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με την Υπουργό, η στρατηγική και το σχέδιο δράσης καταρτίστηκαν στη βάση των τεσσάρων πυλώνων της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και συστάσεων της έκθεσης εμπειρογνωμόνων της επιτροπής Grevio του Συμβουλίου της Ευρώπης και εκπληρώνουν την υποχρέωσή μας που απορρέει από αυτή τη Σύμβαση και το δικό μας νόμο.

«Περιλαμβάνουν καινοτόμες δράσεις στους τομείς πρόληψης, προστασίας θυμάτων, δίωξης δραστών και φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν συνεκτικά, ολοκληρωμένα και ολιστικά όλες τις μορφές έμφυλης βίας», είπε η κ. Δράκου.

Η δεύτερη πρόταση αίρει 2 από τις 3 επιφυλάξεις που είχαν κατατεθεί το 2015 κατά την υπογραφή της Σύμβασης από την Κυπριακή Δημοκρατία και οδηγεί την Κύπρο, σύμφωνα με την Υπουργό, «ένα βήμα εγγύτερα στην πλήρη εναρμόνισή της με τη σύμβαση και συνιστά δείγμα σταθερής προσήλωσης της Κυβέρνησης στο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην έμφυλη ισότητα που διασφαλίζονται από τη Σύμβαση».

Εξήγησε ότι η μία επιφύλαξη αφορά στη δικαστική δικαιοδοσία, δηλαδή τα δικαστήριά μας έχουν πλήρη δικαιοδοσία σε ότι αφορά αδικήματα σε ευρωπαϊκό χώρο και η δεύτερη στο καθεστώς διαμονής των θυμάτων βίας που εξαρτάται από το καθεστώς του συζύγου ή του συντρόφου τους.

Για την τρίτη επιφύλαξη για κρατική αποζημίωση των θυμάτων βίας, αποφασίστηκε, όπως είπε η κ. Δράκου όπως διατηρηθεί προς το παρόν, αλλά αναλήφθηκε υποχρέωση όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργαστεί εντός τακτού χρονικού διαστήματος το οικονομικό κόστος που θα προκύψει όταν αρθεί και αυτή η επιφύλαξη.

Η Υπουργός είπε ότι και η δεύτερη άρση επαναβεβαιώνει τη δέσμευση και αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για συνέχιση και εντατικοποίηση των προσπαθειών για ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη, προστασία και ενδυνάμωση όλων των γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

ΠηγήΚΥΠΕ

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης