Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗL-ECONOMYΔείκτης Τιμών Καταναλωτή: Μάιος 2023

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Μάιος 2023

Πληθωρισμός 3,0%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2023 αυξήθηκε κατά 0,33 μονάδες και έφτασε στις 114,72 μονάδες σε σύγκριση με 114,39 μονάδες τον Απρίλιο 2023. Ο πληθωρισμός τον Μάιο 2023 αυξήθηκε με ρυθμό 3,0%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάιο του 2022 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 8,3% ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό -14,0%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 3,5%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2022, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,4%), ενώ στην κατηγορία Μεταφορές (-5,2%) παρατηρήθηκε η μεγαλύτερή αρνητική μεταβολή. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,5%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (11,8%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,5%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2023 σε σχέση με τον Μάιο του 2022 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,76) καιΣτέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,72), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδρασή είχαν οι Μεταφορές (-0,96). (Πίνακας 3)

Η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,35) είχε τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου του 2022 είχαν τα Πετρελαιοειδή (-1,67). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα Φρέσκα φρούτα (0,48) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάιο του 2022 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 8,3% ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό -14,0%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 3,5%. (Πίνακας 2)

Τέλος, τα Φρέσκα φρούτα (0,48) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και ΥπηρεσιώνΔΤΚ (2015=100)Μεταβολές (%)
Απρίλιος 2023Μάιος 2023Μάιος ’23 / Μάιος ’22Μάιος ’23 / Απρ ’23Ιαν-Μάιος ’23 / Ιαν–Μάιος ’22
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά117,97119,798,381,548,47
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός100,82101,242,590,421,58
Ένδυση και Υπόδηση108,01108,332,240,301,87
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο139,82141,004,770,8411,81
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού105,77105,704,58-0,077,11
Υγεία104,90104,901,500,001,44
Μεταφορές115,22113,83-5,23-1,210,58
Επικοινωνίες91,0090,99-0,95-0,01-2,69
Αναψυχή και Πολιτισμός111,46111,595,400,126,13
Εκπαίδευση109,30109,301,810,001,81
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία119,71120,064,760,297,26
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες107,27107,183,90-0,084,09
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή114,39114,723,010,295,21
Πίνακας 2
Οικονομικές ΚατηγορίεςΣυντελεστές ΣτάθμισηςΜεταβολές (%)
Μάιος ’23 / Μάιος ’22Μάιος ’23 / Απρ ’23
Γεωργικά Προϊόντα7495,083,54
Βιομηχανικά Προϊόντα (εκτός Πετρελαιοειδών)40216,660,21
Ηλεκτρισμός3168,252,01
Πετρελαιοειδή871-13,97-1,61
Νερό723,550,00
Υπηρεσίες39713,13-0,04
Γενικός Δείκτης100003,010,29
Πίνακας 3
Κατηγορίες Αγαθών και ΥπηρεσιώνΣυντελεστές ΣτάθμισηςΕπίπτωση (μονάδες)
Μάιος ’23 / Μάιος ’22Μάιος ’23 / Απρ ’23
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά19061,760,35
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός3470,090,01
Ένδυση και Υπόδηση7210,170,02
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο11190,720,13
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού6440,300,00
Υγεία6370,100,00
Μεταφορές1524-0,96-0,21
Επικοινωνίες439-0,040,00
Αναψυχή και Πολιτισμός5750,330,01
Εκπαίδευση3920,080,00
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία8360,460,03
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες8600,35-0,01
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή100003,350,33

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης

Πίνακας 4
Προϊόντα/ΥπηρεσίεςΕπίπτωση (μονάδες)
Μάιος ’23 / Μάιος ’22
Θετική επίπτωση 
Υπηρεσίες τροφοδοσίας0,44
Ηλεκτρισμός0,42
Αγορά αυτοκινήτων0,38
Φρέσκο κρέας0,22
Υπηρεσίες για τακτική συντήρηση κατοικίας0,21
Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες3,35
Αρνητική επίπτωση 
Πετρελαιοειδή-1,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ3,35
Πίνακας 5
Προϊόντα/ΥπηρεσίεςΕπίπτωση (μονάδες)
Μάιος ’23 / Απρ ’23
Θετική επίπτωση 
Φρέσκα φρούτα0,48
Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες0,28
Αρνητική επίπτωση 
Φρέσκα λαχανικά-0,14
Πετρελαιοειδή-0,14
Αεροπορικά ναύλα-0,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ0,33

Μεθοδολογικές πληροφορίες:

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στον ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις Επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στον ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος Βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές Στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτες Τιμών

CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)

Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel είναι ενημερωμένοι με στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τον Ιανουάριο 2022 και νεότερα στοιχεία, ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

Powered byLimassol Today - Muskita

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης