Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΨάχνει εκπαιδευτικούς το ανοικτό σχολείο του Δήμου Λεμεσού

Ψάχνει εκπαιδευτικούς το ανοικτό σχολείο του Δήμου Λεμεσού

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών για το πρόγραμμα «Ανοικτό Σχολείο» με αγορά υπηρεσιών για ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για ανανέωση της σύμβασης για περαιτέρω ένα (1) χρόνο, από εκπαιδευτές για διδασκαλία  για τη σχολική χρονιά 2022– 2023 για τις πιο κάτω ειδικότητες :

  1. Yoga
  2. Pilates
  3. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει το σύνολο των πιο πάνω προγραμμάτων.

Ο Δήμος θα επιλέξει κατά την κρίση του κατάλληλους εκπαιδευτές για κάθε μία από τις πιο πάνω ειδικότητες και θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών σε ένα άτομο και ακόμα ένα ως επιλαχών σε περίπτωση απουσίας ή τερματισμού των υπηρεσιών από τον πρώτο ανάδοχο.

  • Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών αναμένεται να είναι από μέσα  Νοεμβρίου 2022 μέχρι τέλη Μαΐου 2023 με εξαίρεση των δημοσίων αργιών και των σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα όπως αυτές ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη « ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 τα εξής:

α) Όπου απαιτούνται από τη Νομοθεσία συγκεκριμένα προσόντα θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά

β)Αντίγραφο διπλώματος/ πτυχίου /μεταπτυχιακού/ βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων, σχετικά με το θέμα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση

γ) Βιογραφικό σημείωμα

δ) Οι αιτήσεις πρέπει να είναι κλειστές, να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23 μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου, 2022.

ε) Σχετική πείρα θα αξιολογηθεί θετικά

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού www.limassol.org.cy ή αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25884350 και 25884361 καθημερινά μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00.

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης