Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΕπί τάπητος το  πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης της Λεμεσού

Επί τάπητος το  πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης της Λεμεσού

Γράφει ο Χρήστος Χαραλάμπους*

Οι σημαντικές πραγματικότητες οι οποίες αποτυπώνουν το περιβαλλοντικό  φορτίο της θαλάσσιας και παράκτιας περιοχής Λεμεσού και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν, έτσι όπως  έχουν καταγραφεί σε έρευνα που εκπονήθηκε πριν από δύο χρόνια από το Πανεπιστήμιο Frederick, τίθενται πλέον επί τάπητος.

Οι εμπλεκόμενες τοπικές Αρχές και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, εμφανίζονται έτοιμες για ουσιαστική συνεργασία με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, στην βάση της αξιοποίησης των πορισμάτων της πανεπιστημιακής έρευνας.

Αυτό διαφάνηκε μέσα από την ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, στην οποία μετείχαν οι Δήμαρχοι  Λεμεσού και Γερμασόγειας, εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας, της Λιμενικής Αστυνομία, του ΣΑΛΑ και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Κατά τη σύσκεψη, διαπιστώθηκε η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της επιτήρησης των ακτών και της θάλασσας, με σκοπό την πρόληψη της ρύπανσης και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης των χρηστών του παράκτιου μετώπου, αλλά κα η ανάγκη για καλύτερη και άμεση εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και πιθανή τροποποίηση της, με πιο αυστηρές ποινές.

Limassol Today - Image 1 15

Σύσταση Ad hoc Επιτροπής για συντονισμό των εμπλεκόμενων Αρχών και υπηρεσιών

Όπως ανέφερε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, αποφασίστηκε η σύσταση μιας ad hoc Επιτροπής για καλύτερο συντονισμό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την τροχοδρόμηση των ενδεδειγμένων λύσεων, στην  οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι  των κύριων εμπλεκομένων φορέων καθώς και  ο καθηγητής του πανεπιστημίου Frederick Δρ. Άγγελος Μενελάου, ως υπεύθυνος του έργου για την μελέτη.

Η Επιτροπή θα προτείνει δράσεις και μέτρα προς τα αρμόδια τμήματα για επίλυση του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης της Λεμεσού, με την αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνολογίας αλλά και την χρήση νέων τεχνολογιών, με στόχο την ενοποίηση όλων των δεδομένων, που αφορούν την ρύπανση της θάλασσας και την υιοθέτηση  μιας πιο ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η Υφυπουργός, εξέφρασε την εκτίμηση ότι έχει μειωθεί σημαντικά το φαινόμενο θαλάσσιας ρύπανσης με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα με την έννοια ότι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, απλά πρέπει να βελτιώνουμε την κατάσταση και να βρίσκουμε τρόπους για να το επιτύχουμε».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, εκφράζοντας ικανοποίηση που οι προσπάθειες των δημοτικών Αρχών, «μπαίνουν πλέον σε  προοπτική μιας πιο πρακτικής και συστηματικής υλοποίησης», υποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης δεν είναι μονοδιάστατο αλλά έχει πολλές πτυχές και είναι πολλοί οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης δεν είναι απλά η καταπολέμηση κάποιων κηλίδων που παρουσιάζονται κυρίως το καλοκαίρι,  αλλά η υιοθέτηση μιας στρατηγικής η οποία θα διασφαλίζει ότι οι ακτές και οι θάλασσες μας θα είναι θωρακισμένες από τους μεγάλους κινδύνους που απευχόμαστε να συμβούν από μια οικολογική καταστροφή».

Limassol Today - 1 027
Υφυπουργός Ναυτιλίας – Θαλάσσια ρύπανση – Σύσκεψη

Σημαντικά πορίσματα στην Μελέτη του Πανεπιστημίου Frederick

Τα πορίσματα της Μελέτης του Πανεπιστημίου Frederick, που έγινε στα πλαίσια του Έργου «Γαλάζια Λεμεσός: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων», αποτελούν σημαντικά εργαλεία για το κράτος και τις τοπικές Αρχές, στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν και να μειωθούν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό  οι ορατοί και αόρατοι κίνδυνοι που απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον της Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί παράλληλα και συνολικά οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη λειτουργία των λιμανιών και των πλοίων, τις δραστηριότητες εξερεύνησης και εξόρυξης υδρογονανθράκων, τις μαρίνες και τα σκάφη αναψυχής, τις ιχθυοκαλλιέργειες και την αλιεία, τις κατασκευές και τα ξενοδοχεία, την διαχείριση αποβλήτων και τα θαλάσσια αθλήματα.

Μέσα από την  Μελέτη καταδεικνύεται η ανάγκη για ενοποίηση των δεδομένων, σαν μια άμεση πρακτική λύση ώστε να βοηθηθούν οι αρμόδιες Αρχές να συντονίσουν τις προσπάθειες τους και να επιτευχθούν οι απαραίτητες συνέργειες. Και  όπως υποδεικνύει ο Καθηγητής Μενελάου «σίγουρα η χρήση  τεχνολογίας θα βοηθούσε στην επίτευξη του στόχου αυτού ο οποίος επιπλέον θα έδινε στις αρμόδιες Αρχές την ικανότητα να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά το σύνολο των περιβαλλοντικών πιέσεων που δέχεται το θαλάσσιο και παράκτιο περιβαλλοντικό σύστημα της Λεμεσού».

Η Μελέτη παραθέτει μια σειρά εισηγήσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κρατική εξουσία αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης, με σκοπό την πρόληψη και μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων ώστε μέσα από την ραγδαία ανάπτυξη της πόλης της Λεμεσού να αισθάνονται οι πολίτες ότι εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και οι αρχές της αειφορίας. 7

Limassol Today - Image 1 16

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης