Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΛΕΜΕΣΙΑ 2023 « We are Sports»

ΛΕΜΕΣΙΑ 2023 « We are Sports»

Με το μήνυμα «We are Sports» ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει για 23η χρονιά τα ΛΕΜΕΣΙΑ 2023. Η έναρξη της κορυφαίας αυτής αθλητικής διοργάνωσης, πραγματοποιείται από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο 2023.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθούν αθλητικές δραστηριότητες όπου μπορούν να συμμετέχουν, όχι μόνο αθλητές, αλλά και πολίτες όλων των ηλικιακών ομάδων. Θέλουμε να δούμε φωτογραφίες από τις αθλητικές αυτές διοργανώσεις. Θα μπορείτε να υποβάλετε φωτογραφίες, ακολουθώντας μια θεματική, όπως ’Λεμέσια (Γενικό)’, με φωτογραφίες γενικού ενδιαφέροντος από τα αγωνίσματα, ’Λεμέσια (Συναίσθημα)’, με φωτογραφίες που δείχνουν τα συναισθήματα που απορρέουν από τον αγώνα, όπως χαρά, λύπη, ενθουσιασμός, απογοήτευση κλπ. και ‘Λεμέσια (Δράση)’, με φωτογραφίες που δείχνουν την προσπάθεια και τη δράση των αθλητών κατά τη διάρκεια του αγώνα.


Στο σχετικό Δελτίο Υποβολής Φωτογραφιών, θα πρέπει να σημειώσετε ποια φωτογραφία υποβάλλετε σε ποιο θέμα των Λεμεσίων.
Με τους κανονισμούς, κυκλοφορεί σχετικό ημερολόγιο, με τις ημερομηνίες όλων των διοργανώσεων, για ενημέρωση. Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), όμως, δεν φέρει καμία ευθύνη, για αλλαγές ή/ και ακυρώσεις κάποιων αθλητικών διοργανώσεων.

Μπορείτε να ενημερώνεστε, επίσης και από το Αθλητικό Γραφείο, του Δήμου Λεμεσού:
Tηλ: 25884524
Email: [email protected] αλλά και από τον επίσημο λογαριασμό των
Λεμεσίων στο Facebook: https://www.facebook.com/Lemesia2022
Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφιών με λογισμικά προγράμματα επιτρέπεται


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι διαγωνιζόμενοι, μπορούν να υποβάλουν μέχρι 10 έγχρωμες φωτογραφίες, σε ηλεκτρονική μορφή, σε ένα
ψηφιακό δίσκο (CD) ή σε USB, στο οποίο θα είναι περασμένες οι φωτογραφίες αυτές, σε αρχείο τύπου (JPG) και
σε υψηλή ανάλυση (resolution). Μπορούν, επίσης, να τις στείλουν, μέσω της πλατφόρμας μεταφοράς δεδομένων ‘we transfer’ ή άλλης σχετικής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΦΕΚ (Τμήμα Λεμεσού):
[email protected]


Κάθε φωτογραφία, θα πρέπει να φέρει ένα πενταψήφιο κωδικό αριθμό, που ο κάθε συμμετέχων θα ορίσει, τον
αύξοντα αριθμό και τον τίτλο της. Για καθαρά τεχνικούς λόγους, η ονομασία του αρχείου, θα πρέπει να γράφεται με
λατινικούς χαρακτήρες. (Για παράδειγμα, η 3η στη σειρά φωτογραφία του συμμετέχοντα με Κωδικό Αριθμό
22555, με τίτλο «Αθλητισμός», θα πρέπει να γράφεται ως ακολούθως: 22555-3-athlitismos. Στο δελτίο συμμετοχής, οι τίτλοι των φωτογραφιών, να γράφονται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά και να σημειώνεται, για την
κάθε φωτογραφία, το θέμα, για το οποίο υποβάλλεται.


Παρακαλούμε να αποφεύγονται τίτλοι όπως, άτιτλο, ονομασία που είναι η ίδια σε περισσότερες από μία
φωτογραφίες ή τον ίδιο τίτλο με αύξοντα αριθμό, π.χ. Λεμέσια 1, Λεμέσια 2 κοκ. Σε τέτοια περίπτωση,
η συμμετοχή, θα απορρίπτεται. Ο τίτλος των φωτογραφιών, δε, να είναι σύντομος και περιεκτικός.
Πάνω στη φωτογραφία, δεν πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό όπως, υδατογράφημα
(watermark), αρχικά, ημερομηνία, σύμβολα κλπ.


Το δικαίωμα συμμετοχής, στο φωτογραφικό διαγωνισμό, είναι €5 για τα μέλη της ΦΕΚ, με τακτοποιημένη τη
συνδρομή τους καθώς και για φοιτητές, στρατιώτες και μαθητές. Για μη μέλη, το δικαίωμα συμμετοχής, είναι €10.

Στην περίπτωση αποστολής της συμμετοχής μέσω email ή we transfer, η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής, μπορεί να γίνει μέσω τράπεζας στον λογαριασμό:


Στο τετραγωνάκι με τις λεπτομέρειες, αναγράψατε τον ίδιο κωδικό με τη συμμετοχή σας.

Ο διαγωνιζόμενος που θα επιλέξει να συμμετάσχει αποστέλλοντας την συμμετοχή του ηλεκτρονικά μέσω
We Transfer, ή άλλης πλατφόρμας μεταφοράς δεδομένων, παρακαλείται να επισυνάπτει και αντίγραφο της τραπεζικής μεταφοράς.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος, πρέπει να παραδίδει ή αποστέλλει συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής, μαζί με τα
ηλεκτρονικά αρχεία (φωτογραφίες) και το δικαίωμα συμμετοχής. Αν φέρει τις φωτογραφίες του σε USB, αυτό, θα
του επιστρέφεται αμέσως, μετά την λήψη των φωτογραφιών του. Οι διαστάσεις των φωτογραφιών, δε, που θα
υποβληθούν, θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ 30Χ40cm ή 30Χ45cm.


Η τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχής, είναι το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 και μπορεί να αποστέλλεται ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στο σημείο 3.1 ή να παραδίδεται στο Οίκημα της ΦΕΚ (Τμήμα Λεμεσού), στην οδό Αγκύρας 120, 1ο όροφο, κάθε Τετάρτη και Σάββατο από τις 4.00 μμ. μέχρι τις 8.00μμ. (Τηλ.:
25384381)

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, πριν την λήξη του διαγωνισμού και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες δημόσιες ανακοινώσεις, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Δήμο Λεμεσού, με τη συνεργασία της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), μέσα στα πλαίσια των ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2023

Η κριτική επιτροπή, θα αποτελείται από ανεξάρτητους φωτογράφους ή/ και άλλους καλλιτέχνες φωτογράφους
καθώς και από εκπροσώπους του Δήμου Λεμεσού και της ΦΕΚ (Τμήμα Λεμεσού), ως παρατηρητές, για την ομαλή και με διαφάνεια διεξαγωγή της κριτικής. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη,
εκτός και αν προκύψει σοβαρός λόγος, για ανάκληση της απόφασης αυτής.


Οι διοργανωτές και/ ή κριτές, διατηρούν το δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της κριτικής των υποβληθέντων έργων, να μην απονείμουν κάποιο βραβείο ή/ και έπαινο, αν κρίνουν ότι, τα υποβληθέντα έργα, δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες κανονισμούς και κατ’ επέκταση στο θέμα και το επίπεδο του διαγωνισμού.

Ο μέγιστος αριθμός επιλεγμένων φωτογραφιών, για την έκθεση, ανά συμμετέχοντα, θα μπορεί να είναι μέχρι 6
(έξι). Πέραν των βραβευμένων φωτογραφιών, θα επιλεγεί ένας αριθμός φωτογραφιών, γύρω στις 30 φωτογραφίες,
για την έκθεση, σύμφωνα πάντα με την βαθμολογία τους ως διακεκριμένες φωτογραφίες (distinctions).

Ο Δήμος Λεμεσού και η ΦΕΚ (Τμήμα Λεμεσού), θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στις ιστοσελίδες τους ή αλλού, οποιεσδήποτε φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό αυτό, αναφέροντας πάντα το
όνομα του φωτογράφου.

Οι διοργανωτές θα κρατήσουν, για το αρχείο τους, τις τυπωμένες φωτογραφίες που θα επιλεγούν για την
έκθεση καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο όλων των φωτογραφιών που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό. Όπου χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες, αυτό, θα γίνεται με την αναφορά του ονόματος του φωτογράφου.

ΒΡΑΒΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ:


Θα δοθούν τρία (3) βραβεία και έξι (6) έπαινοι, τρεις στην κατηγορία «Συναίσθημα» και τρεις στην κατηγορία
«Δράση».
Για το πρώτο βραβείο, θα δοθεί χρηματικό ποσό € 250, για το δεύτερο, € 150 και για το τρίτο € 100.
Μετά από εισήγηση του Δήμου Λεμεσού, το πρώτο βραβείο, ονομάζεται «Βραβείο Μάριος Ιωαννίδης»,
εις μνήμην του πρώην Προέδρου της ΦΕΚ (Τμήμα Λεμεσού).

Βραβεία και έπαινοι, θα λάβουν τιμητικά διπλώματα.

Τα εγκαίνια της έκθεσης και η βράβευση των νικητών φωτογράφων, θα γίνουν στις 10 Ιανουαρίου 2024, στο
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια της ετήσιας βράβευσης των Αρίστων Αθλητών και Ομάδων
του Δήμου Λεμεσού.


Ο Δήμος Λεμεσού και η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, διατηρούν το δικαίωμα να
ακυρώσουν το διαγωνισμό, να αλλάξουν τα δώρα βράβευσης καθώς και το χώρο, την ημερομηνία και την πραγματοποίηση ή μη της έκθεσης, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για οποιοδήποτε λόγο.


Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μη χαθεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε φωτογραφία. Σε περίπτωση όμως
καταστροφής, απώλειας ή ακόμα αντιγραφής ή κλοπής φωτογραφιών, ο Δήμος Λεμεσού και η ΦΕΚ (Τμήμα
Λεμεσού), δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.


Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό σημαίνει την αποδοχή των πιο πάνω όρων. Μη συμμόρφωση σε
οποιοδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.


Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε ή επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού,
στην οδό Αγκύρας 120, 1ο όροφο, κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381) ή επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της ΦΕΚ www.cps.com.cy και του Δήμου Λεμεσού www.limassolmunicipal.com.cy.

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης