Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΛΕΜΕΣΟΣ: Παράταση στην πληρωμή φόρων κοιμητηρίου

ΛΕΜΕΣΟΣ: Παράταση στην πληρωμή φόρων κοιμητηρίου

Τελευταία ημερομηνία πληρωμής για τη φορολογία Κοιμητηρίου στη Λεμεσό

Οι Δήμοι της Μείζονος Λεμεσού ενημερώνουν ότι η τελευταία ημερά πληρωμής της φορολογίας για τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου είναι η 28η Φεβρουαρίου 2023 και όχι η 30η Δεκεμβρίου 2022 που αναγράφεται στην ειδοποίηση που έχει σταλεί. 

Υπενθυμίζουμε ότι η φορολογία ανέρχεται στα είκοσι ευρώ (€20) για το έτος 2022.

Ενημερώνεστε ότι, όσα φυσικά πρόσωπα λάβουν πέραν της δικής τους φορολόγησης, επιπρόσθετη φορολόγηση για υποστατικά που τους ανήκουν, αλλά στα οποία δεν διαμένουν οι ίδιοι μόνιμα, και στα οποία διαμένουν μόνιμα διαφορετικά φυσικά πρόσωπα, καλούνται όπως αποταθούν στον οικείο Δήμο, σε περίπτωση που επιθυμούν την μεταβίβαση της φορολογίας στο εν λόγω πρόσωπο, προσκομίζοντας, προς αξιολόγηση, σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Επιπρόσθετα, όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν φορολογία που αφορά νοικοκυριό στο οποίο διαμένει φυσικό πρόσωπο, μόνιμος κάτοικος, όπως καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να αποταθούν στον οικείο Δήμο σε περίπτωση που επιθυμούν την μεταβίβαση της φορολογίας στο εν λόγω πρόσωπο, προσκομίζοντας, προς αξιολόγηση, σχετικά  αποδεικτικά στοιχεία.

Ενημερώνεστε ότι, στην περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση στον οικείο Δήμο, αναφορικά με την εν λόγω φορολογία, μπορείτε να το πράξετε σύμφωνα με τον περι Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο του 2004 (Ν257(Ι)/2004), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση σχετικού με την φορολογία καταλόγου, αποστέλλοντας την εν λόγω ένσταση ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά μέσω email στο Δήμο σας.

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης