Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Diagwnismosfeb23 Ltbanner
Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΝέο κτήριο για το Ειδικό σχολείο Απ. Λουκά εντός του δάσους Πολεμιδιών...

Νέο κτήριο για το Ειδικό σχολείο Απ. Λουκά εντός του δάσους Πολεμιδιών (φώτος)

Νέο κτήριο θα στεγάσει το Ειδικό σχολείο Απ. Λουκά εντός του δασικού πάρκου Πολεμιδιών (φώτος)

Γράφει η Γιώτα Χατζηκώστα

Άρχισαν οι εργασίες για ανέγερση του Ειδικού Σχολείου Αποστόλου Λουκά, όπως και κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων για το Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου «Ερυθρού Σταυρού». εντός του Δασικού Πάρκου Πολεμιδιών, εν μέσω υπόγειων διαφωνιών από το Τμήμα Δασών και Οικολογικών οργανώσεων για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το υφιστάμενο κτήριο βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο εδώ και χρόνια, με την γη να έχει παραχωρηθεί στο Ειδικό σχολείο πριν από 30 χρόνια. Το Limassol Today παρουσιάζει σήμερα φωτογραφικο υλικό για το πώς θα είναι το έργο με την ολοκλήρωση του.

  • Limassol Today - 1 6
  • Limassol Today - 2 7
  • Limassol Today - 3 6
  • Limassol Today - 4 5
  • Limassol Today - 5 5
  • Limassol Today - 6 5
  • Limassol Today - 7 5
  • Limassol Today - 8 1 3
  • Limassol Today - 9 3
  • Limassol Today - 10 3


Μιλώντας στο Limassol Today, πηγές από το Τμήμα Δασών και από Οικολογικές οργανώσεις, εξήγησαν ότι αντιλαμβάνεται την ευαισθησία που προκύπτει για τα συγκεκριμένα σχολεία γι’ αυτό και εκείνο που πρότειναν είναι να δοθεί γη για την ανέγερση των νέων κτιρίων, αλλά όχι από την πλευρά που αποφασίστηκε, αλλά προς την αντίθετη που βρίσκεται πλησίον της οικιστικής ζώνης. Εν αντιθέσει με την πιο πάνω άποψη που εκφράστηκε από το Τμήμα Δασών, το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των εξουσιών του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποφάσισε όπως προχωρήσει στην ανέγερση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων εντός του κρατικού δάσους με την σύμφωνο γνώμη μάλιστα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Να τονιστεί ότι οι αντιδράσει εκφράζονται τα τελευταία δύο χρόνια με το Τμήμα Δασών να μην εισακούεται και τελικά οι μπουλντόζες να βρίσκονται ήδη εντός του κρατικού δάσους και να έχουν αρχίσει τις εργασίες τους.

Η ανάπτυξη στο δάσος, φαίνεται πως είναι θέμα που οι πλείστοι δεν θέλουν να την αγγίξουν λόγω του χαρακτήρα του ειδικού σχολείου, ωστόσο η προσέγγιση είναι εντελώς λάθος, καθώς ουδείς δεν θεωρεί πως δεν πρέπει να γίνει σχολείο στα πλαίσια αναγκών του σχολείου. Εκείνο που όφειλε να προβληματίσει είναι το πως με τόση ευκολία δόθηκαν άδειες για επέκταση σε Δ2 (ζώνη πρασίνου). Και πως δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο παραχώρησης άλλης κρατικής γης στην πόλη για να οικοδομηθεί ένα σχολείο επαρκές. Η έλλειψη master-plan για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι εμφανής, καθώς μόλις πριν ένα μήνα παρουσίασαν στο Δημοτικό Μέγαρο την Μελέτη Προκαταρτικού Χωροταξικού Σχεδιασμού για το Μητροπολιτικό Πάρκο, εξαγγέλοντας ουσιαστικά την πρόθεση σχεδιασμού κι υλοποίησης αυτού του μεγάλου περιβαλλοντικού πνεύμονα. Την ίδια ώρα ωστόσο συζητούνται πολλές αναπτύξεις εντός του Πάρκου Πολεμιδιών αντί να συζητάμε για απομάκρυνση των υφιστάμενων, όπως για παράδειγμα του Στρατοπέδου Πολεμιδιών.

«Δεν υπήρχαν αντιδράσεις»

Δέων να τονιστεί ότι στην έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφέρεται πως κανένα εκ των εμπλεκόμενων μερών δεν έφερε ένσταση στη τελική πρόταση για του που θα ανεγερθεί το νέο σχολείο. Οι ίδιες πηγές σε ερώτηση «γιατί δεν ανεγέρθηκε εκτός του δάσους το σχολείο, αφού ούτως ή άλλως θα κατεδαφιζόταν», απάντησαν πως δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος αλλού. Επιπλέον τονίστηκε πως για όσα δέντρα κοπούν, υπάρχει πρόνοια να φυτευτούν τα διπλάσια εντός του δάσους.

Οι απόψεις στην γνωμάτευση

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελική γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος «στα πλαίσια αξιολόγησης του έργου από την Περιβαλλοντική Αρχή ζητήθηκαν οι απόψεις των πιο κάτω Τμημάτων / Υπηρεσιών / Τοπικών Αρχών λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων τους, για το συγκεκριμένο έργο ή για τις δυνητικές του επιπτώσεις στο περιβάλλον»:

Τμήμα Δασών

Με επιστολή τους ανάφεραν ότι δεν έχουν να προσθέσουν όρους στην εν λόγω αιτιολογημένη διαπίστωση.


Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Απέστειλαν επιστολή στις 18/4/2022, στην οποία αναφέρεται ότι το τεμάχιο υπέρκειται του Υπόγειου Υδατικού Σώματος (ΥΥΣ) CY-18 Λεύκαρα – Πάχνα. Πρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων που τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια νερά αφού οι Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (Threshold Values – TVs), που έχουν καθοριστεί στα πλαίσια παρακολούθησης των Υπόγειων Υδάτων (Αρθρ. 8) και εφαρμογής της ΟΠΥ, είναι αυτές του ποσίμου. Επίσης η ανάπτυξη εμπίπτει εντός ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (Σ.Α.Λ.Α) από το οποίο θα πρέπει να ζητηθούν απόψεις για τη δυνατότητα και το τρόπο σύνδεσης με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα.

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Απέστειλαν επιστολή στις 7/02/2022, στην οποία αναφέρεται, ότι έχουν ήδη αποστείλει τις προκαταρτικές απόψεις τους στον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στις 21/7/2021. Οι τελικές τους απόψεις θα διατυπωθούν όταν αναθεωρηθούν τα σχέδια βάσει των όσον απαιτούνται και το θέμα θα τεθεί σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας Μαθητών.

Οι προκαταρτικές του απόψεις αναφέρονται πιο κάτω:
• Ο δρόμος που εφάπτεται του τεμαχίου του σχολείου στην ανατολική και νότια του πλευρά, ως επίσης και το τμήμα του δρόμου στην βόρεια του πλευρά μέχρι το σημείο της προτεινόμενης πρόσβασης, να αναβαθμιστούν με πλάτος οδοστρώματος 6μ. και 2μ. πεζοδρόμιο μόνο από την πλευρά των σχολείων.
• Η οδός Δημήτρη Λάγιου από την συμβολή της με την οδό Κόροιβου και μέχρι τον δρόμο περιμετρικά του σχολείου να αναβαθμιστεί με οδόστρωμα 6μ. και χωμάτινο έρεισμα εκατέρωθεν 0.5-1μ.. Η συμβολή του δρόμου αυτού στο σημείο του σχολείου να διαμορφωθεί με ακτίνες στροφής. ΕΝΤΥΠΟ 10-Άρθρο 24-Αιτιολογημένη Διαπίστωση για Ειδικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά.Τελική.30.5.22 (Σελ 10 από 22)
• Να δημιουργηθεί ικανοποιητικός χώρος στάθμευσης σύμφωνα με τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας των δύο σχολείων.
• Να δημιουργηθεί κατάλληλα το εσωτερικό δίκτυο έτσι ώστε να διεκπεραιώνεται απρόσκοπτα η διακίνηση και η επαναστροφή των λεωφορείων.
• Τα αμφίδρομα σημεία πρόσβασης να διαμορφωθούν με πλάτος 7μ. και τα υπόλοιπα με πλάτος 5.5μ.

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Απέστειλαν επιστολή στις 15/2/2022, στην οποία αναφέρεται ότι το υπό μελέτη τεμάχιο βρίσκεται εντός των Ζωνών Γεωλογικής Καταλληλόλητας, Ζώνης 2. Επίσης ζήτησαν όπως εκπονηθεί γεωλογική γεωτεχνική μελέτη από γεωλόγο, μέλος τους ΕΤΕΚ, κατά το αρχικό στάδιο της μελέτης οπωσδήποτε πριν από τον τελικό σχεδιασμό από τον μελετητή, λόγω του ότι στην προτεινόμενη ανάπτυξη περιλαμβάνεται η κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής.

Δήμος Λεμεσού

Απέστειλαν επιστολή στις 7/04/2022, στην οποία αναφέρεται ότι τα προσχέδια που εκπονήθηκαν για το εν λόγω έργο, τέθηκαν στην συνεδρία της Πολεοδομικής τους Επιτροπής στις 14/12/2021, η οποία αποφάσισε να αντιμετωπίσει θετικά την εν λόγω ανάπτυξη εφόσον πρόκειται για δημόσιες σχολές που επιτελούν ένα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο έργο.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Οι χώροι που θα λειτουργούν στο ειδικό σχολείο Απ. Λουκά παρουσιάζονται πιο κάτω:
• 18 αίθουσες διδασκαλίας (μία αίθουσα ανά ηλικιακή ομάδα 3-21 ετών)
• 5 αίθουσες λογοθεραπείας
• 4 αίθουσες εργοθεραπείας • 4 αίθουσες μουσικοθεραπείας • Αίθουσα ψυχολογίας • Φυσιοθερατεπευτήριο ΕΝΤΥΠΟ 10-Άρθρο 24-Αιτιολογημένη Διαπίστωση για Ειδικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά.Τελική.30.5.22 (Σελίδα 4 από 22 )
• Πολυαισθητηριακό δωμάτιο • Εργαστήριο ξυλουργικής/χειροτεχνίας/αγγειοπλαστικής
• 1 τραπεζαρία
• 1 κουζίνα
• 1 αίθουσα οικιακής οικονομίας
• Ιατρείο • Γραφείο Διευθυντή
• Γραφείο Β. Διευθυντών
• Γραφείο Γραμματείας
• Δωμάτιο συναντήσεων με γονείς
• Γυμναστήριο
• Δωμάτιο πανικού
• Αλλλάχτρα
• Αίθουσα δασκάλων
• Αίθουσα συνοδών
• Αίθουσα καθαριστριών – οδηγών
• Αποθήκες
• Χώροι υγιεινής, ντους, αποδυτήρια • Αθλητικές εγκαταστάσεις
Οι χώροι του ειδικού σχολείου παιδικού αναρρωτηρίου Ερυθρού Σταυρού θα είναι οι εξής:
• 5 αίθουσες διδασκαλίας
• 2 αίθουσες λογοθεραπείας
• 1 αίθουσα εργοθεραπείας
• 1 αίθουσα μουσικοθεραπείας
• 1 αίθουσα ψυχολογίας
• Αίθουσα φυσιοθεραπείας
• Φυσιοθεραπευτήριο
• Πολυαισθητηριακό δωμάτιο
• Αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης – μαλακών παιχνιδιών
• Εργαστήριο Τέχνης
• Τραπεζαρία
• Εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας
• Κουζίνα
• Πλυσταριό
• Αίθουσα ύπνου
• 2 Δωμάτια Αλλάχτρας
• Γραφείο Διευθυντή
• Γραφείο Β. Διευθυντή
• Γραφείο Γραμματείας
• Αίθουσα Δασκάλων
• Αίθουσα Καθαριστριών – Οδηγών • Αποθήκες
• Αποθήκη – Τράπεζα αναπηρικών καθισμάτων
• Ιατρείο


Σημειώνεται ότι για την εξυπηρέτηση των 2 σχολείων θα κατασκευαστούν οι πιο κάτω κοινόχρηστοι χώροι:

• Θεραπευτική κολυμβητική δεξαμενή με εμβαδόν 40 m2

• Αίθουσα πολλαπλής χρήσης – Θέατρο

• Παιχνιδότοπος

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης