Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΣύνδεσμος Αρχιτεκτόνων για ψηλά ενοίκια: «Να διορθωθούν από το Κράτος τα λάθη»

Σύνδεσμος Αρχιτεκτόνων για ψηλά ενοίκια: «Να διορθωθούν από το Κράτος τα λάθη»

«Να δώσει κίνητρα στους ιδιοκτήτες και σε απλούς ντόπιους επενδυτές για να τα αναπτύξουν και να έχουν ικανοποιητικό κέρδος φτιάχνοντας προσιτής αγοράς κτίρια», προτείνουν οι Στέλιος Μιχαηλίδης και Στέλλα Ζαβρού Αρχιτέκτονες και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στο Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού, στο Limassol Today, αναφορικά με τιμές των ενοικίων και πως πολιτεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούν να βοηθήσουν στο εν λόγω φαινόμενο. Σημειώνουν δε, ότι οι παράγοντες για την αύξηση των ενοικίων είναι πολλοί, συμπεριλαμβανομένων όπως υποστηρίζουν το Κυπριακό επενδυτικό Πρόγραμμα, η αύξηση των υλικών οικοδομής αλλά και τη πώληση ιδιωτικής γης σε ξένους και ή μη ιθαγενείς Κύπριους σε ψηλές τιμές και κατά συνέπεια αυτού η έλλειψη γης σε προσιτές τιμές για ανέγερση οικονομικών κτιρίων.

Αυτούσια η συνέντευξη:

Γιατί φτάσαμε στο σημείο τα ενοίκια (κυρίως στη Λεμεσό) για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα το κόστος να είναι δυσβάσταχτο;

Είναι διάφοροι οι παράγοντες οι οποίοι συνέτειναν στην αύξηση των ενοικίων είτε άμεσα είτε έμμεσα, Για παράδειγμα η Παγκοσμιοποίηση, η Οικονομική κρίση το 2013, η μεγάλη εισροή μεταναστών και ξένοι (κυρίως) ένοικοι και επενδυτές ψηλών εισοδημάτων. Επίσης τα ψηλά κτίρια και το ΚΕΠ, μεγάλη και ξαφνική αύξηση τιμών στα υλικά οικοδομής, πώληση ιδιωτικής γης σε ξένους και ή μη ιθαγενείς Κύπριους σε ψηλές τιμές και κατά συνέπεια αυτού η έλλειψη γης σε προσιτές τιμές για ανέγερση οικονομικών κτιρίων, η έλλειψη έγκαιρης μέριμνας και ορθών τακτικών από το Κράτος, η μη έγκαιρη πρόβλεψη και η μη έγκαιρη Λήψη Μέτρων των Δημοτικών Αρχών και άλλων σχετικών Επιτροπών, Τρόπος Δανειοδότησης από τις Τράπεζες και πολύ αυστηροί έλεγχοι με αποτέλεσμα να μην εμπίπτουν στους Δικαιούχους Δανειοδότησης για απόκτηση οικίας πολλοί ντόπιοι, χαμηλοί μισθοί & πληρωμές για την μεσαία και χαμηλή τάξη, πολλοί ξένοι υπάλληλοι που πληρώνονται μεγάλους μισθούς από τις ξένες εταιρείες όπου εργοδοτούνται και οι οποίοι πληρώνουν για ακριβά ενοίκια για την διαμονή τους, Airbnb, κ.α.

Οι τιμές των κατοικιών, σύμφωνα με την Eurostat, μειώθηκαν απότομα μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2011 και του πρώτου τριμήνου του 2013, ωστόσο παρέμειναν σταθερές μεταξύ 2013 και 2014. Σημείωσαν ταχεία ανοδική πορεία στις αρχές του 2015, και συνέχισαν να αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από ότι τα ενοίκια έκτοτε. Ωστόσο, ένας μεγάλος παράγοντας της αύξησης των τιμών στα ακίνητα και στα ενοίκια φαίνεται να συμπίπτει όταν εισήλθε στη ζωή μας το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου. Ισχύει αυτή η σύνδεση;

Οι πιο πάνω χρονολογίες και γεγονότα είναι συνδεδεμένα με την Οικονομική Κρίση. Μεταξύ 2011-2013 αναμέναμε την Κρίση να φτάσει με αβεβαιότητα για το τι θα συνέβαινε. Οπόταν, μετά την μέχρι τότε άνθηση των οικοδομών, λόγο της ανησυχίας για την αναμενόμενη κρίση, οι επενδυτές έριξαν τις τιμές των πωλήσεων για να πωληθούν τα κτίρια/υποστατικά που είχαν, για την πιο λίγη ζημιά τους και για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους στις τράπεζες όσο το δυνατόν καλύτερα. Αμέσως μετά το κούρεμα του 2013 και ως το 2014 υπήρξε σύγχυση, αβεβαιότητα, και, παύση στις ανεγέρσεις και στις αγορές. Πολλοί τότε φτώχυναν, από το Κούρεμα ή λόγο ανεργίας. Μετά το 2015 και την Κρίση, αυξήθηκε η ‘ανάγκη’ αγοράς κατοικίας διότι πολίτες που είχαν ανάγκη στέγης και που είχαν ακόμα την οικονομική ευχέρεια, έτρεξαν να καλύψουν την ανάγκη τους την οποίαν είχαν βάλει σε παύση. Στο μεταξύ, με την ένταξη του Επενδυτικού προγράμματος στη Κύπρο και τα Χρυσά Διαβατήρια , άρχισαν οι ανεγέρσεις μεγάλων αναπτύξεων ‘υψηλών προδιαγραφών’, (Ψηλά Κτίρια και άλλες μεγάλες αναπτύξεις), οι οποίες ήταν προσιτές μόνο σε πάρα πολύ ευκατάστατους, κυρίως ξένους. Αυτό, αν και φαινομενικά ‘άλλο θέμα’, αποδείχτηκε αλληλένδετο διότι επηρέασε τις πωλήσεις της γης , -πρώτα της παρακείμενης των ψηλών κτιρίων και μετά ευρύτερα-, αυξάνοντας την αξία των γειτονικών τεμαχίων και περιουσιών. Κατά συνέπεια τούτου, επηρεάστηκε η ανάπτυξη των προσιτών σε τιμή πολυκατοικιών-διαμερισμάτων και κατοικιών.

Υπάρχει επίσης η έντονη πεποίθηση ότι λόγω των Πύργων, τα ενοίκια επηρεάστηκαν. Ισχύει ή αποτελεί την «εύκολη δικαιολογία»;

Όσον αφορά την Λεμεσό η οποία είναι η πιο ανεπτυγμένη πόλη στο παρόν στάδιο με Πύργους, κυρίως στο Νοτιοανατολικό παραθαλάσσιο μέρος της αλλά όχι μόνον εκεί, και, σε συνέχεια της πιο πάνω εξήγησης, ήταν αναπόφευκτο ότι το αποτέλεσμα των πολλών Ψηλών Κτιρίων – Πύργων και των πολύ ακριβών πωλήσεων και/ή ενοικιάσεων των γραφείων, διαμερισμάτων και άλλων χρήσεων μέσα σε αυτά τα κτίρια, θα επηρέαζε αρνητικά την αγορά και τις ενοικιάσεις για την ντόπια μεσαία και χαμηλή τάξη. Αυτό ισχύει τόσο για την απόκτηση όσο και για την ενοικίαση προσιτής κατοικίας ή διαμερίσματος.

Η γη ακρίβυνε διότι πολλοί επενδυτές προσέτρεξαν να αγοράσουν είτε άδεια γη, είτε γη με υφιστάμενα κτίρια που θα κατεδάφιζαν για να ανεγείρουν ένα ή και παραπάνω Πύργους, τους οποίους θα πουλούσαν πολλαπλασιάζοντας τα κέρδη τους κατά πολύ περισσότερο από ότι συνήθως με τα ‘τετριμμένου & περιορισμένου ύψους’ κτίρια. Ως εκ τούτου αυξήθηκαν οι τιμές της γης, πρώτα μέσα στη πόλη, μετά κοντά και, πιο μετά εκτός της πόλης. Τα πλείστα νέο-ανεγερθέντα κτίρια χαμηλότερων ορόφων, προσφέρουν και αυτά πλέον ψηλές προδιαγραφές όπως οι Πύργοι, και έτσι, σε συνδυασμό με την ακρίβεια στη γη, ανεβαίνουν τα ενοίκια των υποστατικών τους. Τα περισσότερα νεαρά ζευγάρια και ή άλλοι ενδιαφερόμενοι της μεσαίας και χαμηλής τάξης, δεν δύνανται πλέον να δανειοδοτηθούν για να κτίσουν ή για να αγοράσουν την κατοικία τους, λόγο των χαμηλών μισθών τους και άλλων λόγων που προαναφέρθηκαν, και έτσι αναγκαστικά έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην ενοικίαση στέγης. Διάφορα κτίρια που προσφέρουν πώληση ή ενοικίαση κατοικιών ή διαμερισμάτων, είναι σε πολύ ψηλές τιμές, –τιμές πολύ χαμηλότερες αυτών στους Πύργους μεν, αλλά πολύ ψηλότερες από τις δυνατότητες αγοράς ή ενοικίασης για αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας, δε-.

Όπως προαναφέρθηκε, πολλές ξένες εταιρείες που εργοδοτούν κόσμο από το εξωτερικό, διαθέτουν πολύ ψηλότερα ποσά για να ενοικιάσουν στέγη για τους υπαλλήλους τους και, συχνά προτιμούν παραθαλάσσιες γειτονιές που θεωρούνται ‘ελίτ’ και βρίσκονται δίπλα ή πολύ κοντά με τους Πύργους οι οποίοι αποπνέουν μια εικόνα σύγχρονης μεγαλούπολης. Αυτό φυσικά δεν ισχύει πάντα, αφού πολλοί προτιμούν την Κύπρο να παραμείνει με την εικόνα της χαμηλής κλίμακας και της ‘νησιώτικης’ αρχιτεκτονικής και χαρακτήρα της -αν έστω κάπως μπορούμε να το πούμε αυτό- .

Σε κάθε περίπτωση όμως, τα υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται στη περιοχή μεγάλων αναπτύξεων και Πύργων, αντλούν από τις ‘ψηλές’ προδιαγραφές και από την σύγχρονη εικόνα των νέων αυτών κτιρίων και έτσι ελκύουν ενοικιαστές με ψηλότερα ενοίκια. Πολλά υφιστάμενα κτίρια κοντά στους Πύργους , το είδαν αυτό ως κίνητρο και ανακαινίστηκαν, και ως εκ τούτου τα ενοίκια τους αυξήθηκαν. Πολλοί ιδιοκτήτες αντικατέστησαν τους ενοικιαστές με νέους ενοικιαστές με ψηλότερο ενοίκιο, και έτσι πολύς κόσμος έμεινε άστεγος και αναγκάστηκε να μετακομίσει είτε εκτός της πόλης είτε να συγκατοικήσει με άλλα άτομα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τιμές των ενοικίων. Όσοι από αυτούς σε κάποιο στάδιο αποφασίσουν και μπορέσουν να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν την κατοικία τους, αναγκάζονται να ψάξουν εκτός της πόλης στα περίχωρα και προάστια , τα οποία και αυτά πλέον αναπτύσσονται ραγδαία, –κυρίως για πώληση διαμερισμάτων-, γιατί υπάρχει η ζήτηση αγοράς και ενοικίασης. Πολλοί ξένοι επενδυτές επενδύουν σε γη και κτίρια που βρίσκονται και εκτός της πόλης, με αποτέλεσμα να γίνεται περισσότερο δύσκολη η εξεύρεση προσιτής γης και κατοικίας.

Ποιος ο τρόπος να πέσουν οι τιμές ενοικίων; Ή κανονικοποιήσαμε την κατάσταση; Και εάν ναι, δεδομένου οτι η ανάπτυξη συνεχίζεται, ποια η λύση για τον ντόπιο και ειδικά τον Λεμεσιανό; Τι πρέπει να γίνει που δεν έγινε;

Να διορθωθούν από το Κράτος τα λάθη και να ληφθούν τα μέτρα που αναφέρονται πιο πάνω. Επίσης να ρυθμιστεί το θέμα για το ‘ποιοί και πόσοι’ ξένοι επενδυτές επενδύουν ‘πόσα και πώς’ στη Κύπρο, διότι εκτός από ότι δεν θα υπάρχει στέγη για τους ντόπιους, βαδίζουμε με μαθηματική ακρίβεια σε μεγαλύτερους κινδύνους. Οι ιθαγενείς ντόπιοι, όχι πολύ μακριά από το παρόν, θα αναγκαστούν να εκπατριστούν και θα σβήσει το Ελληνικό στοιχείο από την Κύπρο, αφού η γη μας πωλείται ραγδαία σε ξένους οι οποίοι την αναπτύσσουν, και πουλούν ή ενοικιάζουν τις αναπτύξεις τους σε πολύ ψηλά ποσά. Οι ντόπιοι γίνονται φτωχότεροι, κινδυνεύουν να μην έχουν γη, χρήματα, στέγη και δουλειά. Ήδη πολλά νέα παιδιά μας επιλέγουν να μείνουν στο εξωτερικό, όπου βρίσκουν δουλειά και στέγη ευκολότερα και πιο ικανοποιητικά. Εκτός αν αποδεχτούμε ότι πλέον έτσι είναι η ζωή, και το μέλλον μας, με την Παγκοσμιοποίηση.

Πόλεις: Κενά τεμάχια, κι εγκαταλελειμμένα ακίνητα. Τι μπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση για να συμβάλει στη μείωση των ενοικίων σε σχέση με αυτά;

Να δώσει κίνητρα στους ιδιοκτήτες και σε απλούς ντόπιους επενδυτές για να τα αναπτύξουν και να έχουν ικανοποιητικό κέρδος φτιάχνοντας προσιτής αγοράς κτίρια. Όπως προαναφέρθηκε, π.χ με αύξηση ορόφων και δόμησης, και με άλλα αντισταθμιστικά μέτρα, αλλά με προσοχή. Χρειάζεται Master Plan και διάφορες σχετικές μελέτες για αποφυγή ανεπίστρεπτων λαθών. Επίσης, μπορεί να δοθούν και άλλα διάφορα κίνητρα στους επενδυτές προσιτής στέγης.

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης