Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΤΕΠΑΚEκπαίδευση σε δικηγόρους

Eκπαίδευση σε δικηγόρους

Δωρεάν εκπαίδευση σε δικηγόρους για τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (SLAPPs)

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PATFox, στο οποίο συμμετέχει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) μαζί με άλλους 10 εταίρους από Ιταλία, Μάλτα, Βουλγαρία, Γερμανία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία, έχει ως στόχο του, τα επόμενα 2 χρόνια, να εκπαιδεύσει δικηγόρους (στο κάθε ένα από τα έντεκα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα) σχετικά με την υπεράσπιση έναντι των στρατηγικών αγωγών «SLAPPs» (Strategic lawsuits against public participation – SLAPPS).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προστασία των προσώπων που ασκούν το πανανθρώπινο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης από «στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού», μέσω, προδήλως, αβάσιμων ή καταχρηστικών δικαστικών διαδικασιών. Συντονίστρια του έργου στην Κύπρο είναι η Καθηγήτρια του ΤΕΠΑΚ Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή.

Η πρωτοποριακή, δωρεάν, εκπαίδευση απευθύνεται σε δικηγόρους που καλούνται να υπερασπιστούν δημοσιογράφους και οργανισμούς Μέσων Ενημέρωσης, ΜΚΟ και ακτιβιστές έναντι αυτών των στρατηγικών αγωγών που στόχο έχουν να σταματήσουν τη νόμιμη κριτική, να εκφοβίσουν και να φιμώσουν τους εναγόμενους, χρησιμοποιώντας την απειλή μιας δαπανηρής δικαστικής διαδικασίας.

Η υπεράσπιση κατά των αγωγών «SLAPP» είναι ένας τομέας που δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί αρκετά και πολλοί δικηγόροι μπορεί να μην γνωρίζουν πάρα πολλά για τον συγκεκριμένο όρο, ενώ είναι μάλλον απίθανο να συνάντησαν τον όρο αυτό ως φοιτητές. Περισσότεροι από 200.000 πολίτες της ΕΕ, με την υποστήριξη περισσότερων από 170 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει κατά των «SLAPPs». Οι περισσότερες χώρες δεν συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τις αγωγές «SLAPP» για τον απλούστατο λόγο ότι η έννοια αυτή  δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί νομοθετικά στην ΕΕ.

Ο Συνασπισμός κατά των αγωγών «SLAPP» στην Ευρώπη (CASE), ο οποίος διεξάγει εκστρατεία για την έκδοση οδηγίας της ΕΕ κατά των στρατηγικών αγωγών, εργάζεται για να καταγράψει το πλήρες εύρος και τον αντίκτυπο του φαινομένου αυτού στην Ευρώπη. Η ανάλυση 539 αγωγών «SLAPP» σε ολόκληρη την ήπειρο που πραγματοποίησε η CASE τεκμηριώνει ότι οι αγωγές αυτές αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  PATFox θα παρέχει εκπαίδευση στις χώρες όπου η απειλή των «SLAPPs» είναι πιο έντονη. Όσα άτομα εξασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου και επιθυμούν να τύχουν δωρεάν εκπαίδευσης, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την συντονίστρια του προγράμματος, Καθηγήτρια Μαρία Καπαρδή στο  [email protected]

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης