Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΤΕΠΑΚΕνδιαφέρεσαι για μεταπτυχιακές σπουδές; Το ΤΕΠΑΚ προκηρύσσει θέσεις

Ενδιαφέρεσαι για μεταπτυχιακές σπουδές; Το ΤΕΠΑΚ προκηρύσσει θέσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προκηρύσσει θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA/MSc), με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2022.

Προσφέρονται συνολικά δεκαεπτά μεταπτυχιακά προγράμματα, εκ των οποίων τα δεκαπέντε στην ελληνική και δύο στην αγγλική γλώσσα. Πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα προγράμματα και τις αναλυτικές πληροφορίες.

Για την απόκτηση τίτλου Μάστερ απαιτείται, μεταξύ άλλων φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον ακαδημαϊκών εξαμήνων ή 13 συνεχόμενων ημερολογιακών μηνών. Η μέγιστη  διάρκεια φοίτησης  είναι  οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τις γενικές απαιτήσεις των προγραμμάτων Μάστερ πατήστε εδώ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Τα δίδακτρα για όλα τα προγράμματα Μάστερ, με εξαίρεση το Μάστερ στο Σχεδιασμό Διάδρασης, είναι συνολικά €4,100. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Μαϊου 2022

Σε συνέχεια του περσινού σλόγκαν «Τα πάντα ῥεῖ…Start!», το φετινό σλόγκαν της νέας επικοινωνιακής καμπάνιας του ΤΕΠΑΚ είναι «Τα πάντα ῥεῖ…search, imagine, discover». Το ῥεῖ…search, αντιστοιχεί στο research δηλαδή τη διεξαγωγή έρευνας η οποία περιλαμβάνεται στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΠΑΚ, to ῥεῖ…imagine αντιστοιχεί στο reimagine δηλαδή τη σκέψη/αντίληψη «εκτός του κουτιού» που είναι απαραίτητη για την εξέλιξη/ανάπτυξη και το ῥεῖ…discover αντιστοιχεί στο rediscover δηλαδή την ανακάλυψη και τον επανακαθορισμό του εαυτού και του περιβάλλοντος του ατόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα:  +357 25 002710/11 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] 

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης