Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Diagwnismosfeb23 Ltbanner
Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΤΕΠΑΚH τρέχουσα συνεισφορά του ΤΕΠΑΚ στο COOLTOUR

H τρέχουσα συνεισφορά του ΤΕΠΑΚ στο COOLTOUR

Η KÖME (Ένωση Διαχειριστών Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Ουγγαρία) μελέτησε άρθρα, παραδείγματα από άλλα έργα, έρευνες και έγγραφα πολιτικής για να αποκτηθεί μια σαφέστερη εικόνα και να προετοιμαστεί καλύτερα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα COOLTOUR για ανθρώπους εξειδικευμένους σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτέλεσαν τη βάση για το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έρευνα θα καταγράψει και θα κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας τις απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες που οφείλουν να έχουν οι επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα βασικά ερωτήματα της σχετικής έρευνας που συντόνισε η KÖME είναι τα εξής:

  • Τι χρειάζονται οι Μillennials ώστε να ασχοληθούν με την πολιτιστική κληρονομιά;
  • Σε ποιες δραστηριότητες εμπλέκονται και πώς αυτές αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά;
  • Ποιες πληροφορίες λείπουν που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ειδικοί σε θέματα κληρονομιάς για να αναπτύξουν στρατηγικές για τη συμμετοχή των Millennials;
  • Ποιες δεξιότητες χρειάζεται να έχουν οι ειδικοί της πολιτιστικής κληρονομιάς για να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να συνεργάζονται με τους Millennials;

Αναφορικά τώρα με την έρευνα που συντόνισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), η ανατροφοδότηση από τους Millennials βοηθά την ομάδα έργου να διαμορφώσει στοχευμένα τη διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες των Μillennials, αλλά και των διαχειριστών πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο στόχος της έρευνας για την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν να διευκολυνθεί η καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ Μillennials και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έρευνα αυτή θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Μillennials για τη δημιουργία περιεχομένου που σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά.

Στις αρχές Οκτωβρίου, το έργο μας παρουσιάστηκε σε ένα ευρύτερο κοινό στο εθνικό δίκτυο της Σερβίας – RTS2. Το Naučni Portal (H Πύλη της Επιστήμης) είναι μια τηλεοπτική εκπομπή αφιερωμένη στη διάδοση της επιστήμης και στα τελευταία επιστημονικά επιτεύγματα. Η Ana και η Jelena παρουσίασαν το θέμα του έργου, τους στόχους και τα κύρια προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε το Naučni Portal και φυσικά τους εταίρους μας από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας της Σερβίας που έκαναν την παρουσίαση!

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης