Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΤΕΠΑΚΠως να γίνουν vloggers οι πολίτες 3ης ηλικίας

Πως να γίνουν vloggers οι πολίτες 3ης ηλικίας

ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ VLOGGERS

Το έργο Erasmus+ SeniorVlog στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων, προετοιμάζοντάς τους καλύτερα ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του Διαδικτύου και να γίνουν πιο ορατοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημιουργία του καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης SeniorVlog θα προσφέρει μια δομημένη προσέγγιση για τον εξοπλισμό των ενήλικων ηλικιωμένων μαθητών και ταυτόχρονα χρηστών του Διαδικτύου με βασικές ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν Vloggers, ορατοί στην κοινότητα του Διαδικτύου, όπως οι ηλικιωμένοι πολίτες οι οποίοι είναι όλο και πιο ορατοί στις κοινωνίες του «πραγματικού μας κόσμου».

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2022, η πρόοδος και τα πρώτα επιτεύγματα μοιράστηκαν και συζητήθηκαν σε ειδικές εκδηλώσεις στις διάφορες χώρες της κοινοπραξίας. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών ήταν η παρουσίαση του έργου και η διάχυση των αποτελεσμάτων εθνικών και διεθνών ερευνών σχετικά με την παρουσία και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ηλικιωμένους.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων οι συντονιστές παρακινούσε συζητήσεις σχετικά με τις ανάγκες και τις προτάσεις για εντονότερη παρουσία των ηλικιωμένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης. Οι συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον για το έργο και αξιολόγησαν θετικά την οργάνωση των συναντήσεων.

Πολωνία

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης  στις 14 Ιουνίου στην Πολωνία, η PGC Polska παρουσίασε το έργο, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του Project Result 1 (PR1), την προτεινόμενη δομή του Project Result 2 (PR2) και την ιδέα του Project Result 3 (PR3) σε εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτές, εκπροσώπους ομάδων ηλικιωμένων και κέντρων ημερησίας απασχόλησης ηλικιωμένων. Η συνάντηση ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη:

  • το πρώτο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων από την ομάδα PCG
  • το δεύτερο μέρος αφορούσε την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων. Σε αυτό το μέρος συζητήθηκαν τα εξής θέματα: περιεχόμενο βίντεο (vloggers, κανάλια, βίντεο και θέματα που παρακολουθούν οι ηλικιωμένοι στο Διαδίκτυο στον ελεύθερο τους χρόνο).
  • Το τελευταίο μέρος αφορούσε τις προκλήσεις και τα προβλήματα που σχετίζονται με το vlogging από τους ηλικιωμένους: «πώς να παρακινήσουμε αποτελεσματικά τους ηλικιωμένους να κάνουν vlog; Πώς να εμπνεύσουμε και να αναπτύξουμε τις ικανότητες των ηλικιωμένων να καταγράφουν και να κατακτούν το διαδίκτυο;»

Η συζήτηση με τους συμμετέχοντες έδειξε ότι παρατηρείται ένα αρκετά σημαντικό χάσμα μεταξύ των στατιστικών στοιχείων του Διαδικτύου και των δηλώσεων των προτιμήσεων των ηλικιωμένων για την προβολή των vlogs. Ισχυρίζονται ότι παρακολουθούν πολύ πιο μελετημένο και επαγγελματικό υλικό.

Limassol Today - ξ

Ιταλία

Το Anziani e non solo (ANS) διοργάνωσε ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαστήριο στις 27 Ιουνίου. Για την καλύτερη δυνατή περιγραφή του έργου, η συνάντηση χωρίστηκε σε δύο μέρη: το πρώτο μισό της εκδήλωσης περιλάμβανε παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων από την ομάδα ANS και παρουσίαση δύο βέλτιστων πρακτικών στο vlogging (η σελίδα TikTok μιας κατοικίας ηλικιωμένων και η σελίδα Instagram ενός 92χρονου influencer), ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων μετά από διερευνητικές ερωτήσεις. Η παρουσίαση και η συζήτηση επικεντρώθηκαν στη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου του μαθήματος PR2 που διατίθεται για τους ηλικιωμένους και τους μελλοντικούς vloggers, με στόχο να ζητηθεί και να κατανοηθεί από τους συμμετέχοντες ποιο είδος περιεχομένου θα ήταν καλύτερο να εστιάσει και να αναπτυχθεί. Συλλέχθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες και τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό και την προετοιμασία του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης (PR2).

Κύπρος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε διαδραστικό εργαστήριο την Τετάρτη 8 Ιουνίου. Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων από τους συμμετέχοντες σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές εκπαίδευσης σε θέματα τεχνολογίας, πληροφόρησης και επικοινωνίας και τον τρόπο δημιουργίας ενός VLOG για ηλικιωμένους. Στη συνάντηση συμμετείχαν 12 άτομα που ήταν επαγγελματίες από δημόσιους φορείς, διοικητικοί υπάλληλοι υπεύθυνοι για θέματα και υποστήριξη ηλικιωμένων, εκπαιδευτές ενηλίκων καθώς και εκπαιδευτές τεχνολογίας, πληροφόρησης και επικοινωνίας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως κέντρα δραστηριοτήτων για ηλικιωμένους ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εργάζονται με ηλικιωμένους. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη απροθυμίας από τους ηλικιωμένους, καθώς και την ανάγκη για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελείτε από την Δρ Αικατερίνη Λαμπρινού, Δρ Θεολογία Τσίτση, Δρ Κοραλία Μιχαήλ και Δρ Μάρθα Κυριάκου.

Ελλάδα

Η προσέγγιση της EXELIA για τη συλλογή δεδομένων και τη διάδοση των ερευνητικών ευρημάτων του έργου ήταν διττή: α) η διεξαγωγή 3 ομάδων συζήτησης με συμμετέχοντες ηλικιωμένους (12 άτομα συνολικά ηλικίας 61-76 ετών) με μέτρια έως υψηλή χρήση και συμμετοχή σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης και β) η υλοποίηση 3 προσωπικών συνεντεύξεων με επαγγελματίες της γεροντολογίας (εκπροσώπους ΜΚΟ) και έναν διάσημο youtuber με 145.000 followers.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων (22/7, 19/9, 7/10), η EXELIA παρουσίασε το έργο (στόχος και αναμενόμενα αποτελέσματα), συζητώντας θέματα όπως η χρήση, η στάση, η συμπεριφορά, οι προσωπικές και γενικές προτιμήσεις των ηλικιωμένων και των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα από την εθνική έκθεση της χώρας η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου. Τέλος, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ιδέες σχετικά με την προτεινόμενη δομή του προγράμματος σπουδών SENIORVLOG.

Όσον αφορά τις προσωπικές συνεντεύξεις με επαγγελματίες, πραγματοποιήθηκαν 3 συνεντεύξεις διαδικτυακά με 2 εκπροσώπους ΜΚΟ στον τομέα της γεροντολογίας και 1 γνωστό youtuber που δραστηριοποιείται στην κατηγορία της μαγειρικής.

Και οι δύο πλευρές παρείχαν εξαιρετικές πληροφορίες και ενδιαφέρουσες προοπτικές σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση και τις τάσεις των προτιμήσεων, δραστηριοτήτων και της συμμετοχής των ηλικιωμένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πορτογαλία

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2022,ο εταίρος από την Πορτογαλία, η Aproximar, φιλοξένησε μια διαδικτυακή συνεδρία με θέμα «Οι ηλικιωμένοι και ο ψηφιακός κόσμος, στο πλαίσιο της διακρατικής πρωτοβουλίας Erasmus+ SeniorVlog. Επτά εμπειρογνώμονες (εκπαιδευτικοί, ερευνητές και κοινωνικοί λειτουργοί στον τομέα της τεχνολογίας και της υποστήριξης των ηλικιωμένων) παρακολούθησαν τη σύνοδο για να συνδιαμορφώσουν και να επικυρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης για τους vloggers ηλικιωμένων που προτείνει η κοινοπραξία. Η συνεκτίμηση της ετερογένειας του ψηφιακού αλφαβητισμού των ηλικιωμένων, η επεξεργασία των προσδοκιών των συμμετεχόντων και η υποστήριξή τους ώστε να χάσουν το φόβο τους όσον αφορά τη δημιουργία περιεχομένου ήταν μερικές από τις εισροές που παρείχαν οι εμπειρογνώμονες και οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για τη δημιουργία ενός πιο κατάλληλου και ελκυστικού μαθήματος. Η Aproximar άδραξε την ευκαιρία να καλέσει δύο εμπειρογνώμονες επί του θέματος για να πλαισιώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με το τι υπάρχει στην Πορτογαλία: Ο Nuno Pombo, από το Πανεπιστήμιο Beira Interior, και η Elisabete Macieira, από την EUSOUDIGITAL (πρόγραμμα ΤΠΕ, χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση PT) προσδιόρισαν τις απόψεις τους.

Επόμενα βήματα

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει η έκθεση συγκριτικής ανάλυσης που θα συγκεντρώνει τα ευρήματα από όλες τις χώρες.

Στην συνάντηση εταίρων που είχαμε τον Οκτώβριο στην Πολωνία, ασχοληθήκαμε έντονα με την προετοιμασία και την ανάπτυξη κάθε ενότητας του seniorvlog εκπαιδευτικού προγράμματος που θα παραδοθεί στις αρχές του 2023 με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων και την αύξηση των γνώσεών τους σχετικά με το vlogging.

Μείνετε συντονισμένοι για να ανακαλύψετε το νέο μάθημα SeniorVlogger!

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο και να συμμετάσχετε στις μελλοντικές μας δραστηριότητες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  https://seniorvlog.eu/ ή ακολουθήστε μας στα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα.

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης