Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΤΕΠΑΚΤΕΠΑΚ: Συμμετοχή στην ημερίδα ''Ενίσχυση της Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στα Κυπριακά Σχολεία"

ΤΕΠΑΚ: Συμμετοχή στην ημερίδα ”Ενίσχυση της Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στα Κυπριακά Σχολεία”

Η ActionAid Hellas σε συνεργασία με το Financial Wellbeing Institute, με τη συγχρηματοδότηση του European Investement Bank Institute, διοργάνωσε την εκδήλωση με θέμα ”Ενίσχυση της Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στα Κυπριακά Σχολεία” την Πέμπτη 18 Μαΐου στη Λευκωσία, στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Τράπεζας.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να τονιστεί η σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ως θεμελιώδης δεξιότητα ζωής και ουσιαστικής προϋπόθεσης για την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά. Παρουσιάστηκε επίσης η σημαντικότητα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στη διαμόρφωση ορθολογικής γνώσης, συμπεριφοράς και νοοτροπίας στους νέους, τα οποία είναι απαραίτητα εφόδια για την ενημερωμένη και σωστή λήψη βασικών ατομικών οικονομικών αποφάσεων. Κατ’ επέκταση, τα εφόδια αυτά βοηθούν τους νέους να αποφεύγουν δυσμενείς συνέπειες των όποιων λανθασμένων χρηματοοικονομικών αποφάσεών τους και να πέφτουν θύματα απάτης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΠΑΚ, καθότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί γνωστικό αντικείμενο στο οποίο το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης (ΧρηΛοΔΕ) αποδίδει υψίστη σημασία και στηρίζει ενεργά και διαχρονικά. Στο Τμήμα διενεργείται υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή έρευνα για το θέμα αυτό και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και συνεργάτες συμμετέχουν σε εθνικές και διεθνείς Επιτροπές ως σύμβουλοι.

Συγκεκριμένα, ο Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα έχει εκπονήσει σειρά επιστημονικών μελετών και συγγράψει άρθρα χάραξης πολιτικής για θέματα που αφορούν στο πρόβλημα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού και των συνεπειών του. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Financial Wellbeing Institute (Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής Ευημερίας) και έχει επίσης δραστηριοποιηθεί πολύ ενεργά στην πραγματοποίηση δημόσιων ομιλιών και διαλέξεων, καθώς και στη διοργάνωση συνεδρίων και στην καθοδήγηση πρωτοβουλιών με στόχο την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο. Επίσης, από το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε και η Δρ. Άντρη Κυρίζη που είναι συντονίστρια ερευνητικού έργου που ασχολείται με το θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο υπό τον τίτλο «The decaying effects of education on financial literacy and financial decision-making».

Στην εκδήλωση, η οποία προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον, παρευρέθηκαν επίσης στελέχη του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Κυπριακών Τραπεζών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου, της ActionAid Hellas καθώς και καθηγητές οικονομικών της μέσης ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης.

Ομιλίες έγιναν από τον καθηγητή Δρ. Γιώργο Πάνο, University of Glasgow, τον Δρ. Παναγιώτη Ανδρέου και τον Δρ. Γιώργο Κυριάκου, Ανώτερο Διευθυντή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, η οποία συντονίζει τις ενέργειες της ad-hoc Επιτροπής για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο και από την ActionAid Hellas. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή οικονομικών φορέων. Επίσης παρουσιάστηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ActionAid Hellas και το πρόγραμμα Αλφαβητάρι Οικονομικών.

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης