Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΗ χώρα όπου τα ζώα έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξαφανιστούν από οποιαδήποτε...

Η χώρα όπου τα ζώα έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξαφανιστούν από οποιαδήποτε άλλη

Τα ζώα διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης στην Κίνα από ό,τι σε άλλες χώρες καθώς το περιβάλλον στον οποίο ζουν απειλείται όσο κανένα άλλο από την αστικοποίηση και την γενικότερη ανθρώπινη παρέμβαση, σύμφωνα με σχετική αξιολόγηση της κινεζικής κυβέρνησης που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει τη ζημιά που προκαλείται στο περιβάλλον της από την ταχεία ανάπτυξη, η Κίνα έχει δημιουργήσει εθνικά πάρκα, φυσικά καταφύγια και ένα οικολογικό σχέδιο «κόκκινης γραμμής» με στόχο να θέσει τους ευάλωτους οικοτόπους πέρα από την εμβέλεια της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πρακτικά το 30% των εδαφών της χώρας πλέον προστατεύεται.

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός ειδών παραμένει σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα της ταχείας αστικής επέκτασης, των διαταραχών που προκαλεί η ανάπτυξη υποδομών και της εκμετάλλευσης των ζώων, σύμφωνα με έρευνα για περισσότερα από 4.300 αυτόχθονα είδη που διεξήχθη από 213 ειδικούς υπό την ηγεσία του Υπουργείου Οικολογίας και Περιβάλλοντος.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κίνδυνος εξαφάνισης των σπονδυλωτών στην Κίνα είναι πολύ υψηλότερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο», ανέφερε το υπουργείο σε έκθεση που δημοσίευσε.

«Η εξαφάνιση των ειδών και τα περιφερειακά περιστατικά εξαφάνισης έχουν συμβεί σε όλες τις ομάδες ζώων…Η ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα έχει αλλάξει τα χαρακτηριστικά της γης… προκαλώντας την απώλεια και τον κατακερματισμό των οικότοπων των άγριων ζώων και τη μείωση ή ακόμα και την εξαφάνιση των πληθυσμών των σπονδυλωτών», όπως τονίζεται.

Το υπουργείο αναφέρει ότι σχεδόν το 30% των ειδών ερπετών της Κίνας απειλούνται, ποσοστό υψηλότερο από το παγκόσμιο ποσοστό του 21,2%. Ο δε συνολικός αριθμός αυξήθηκε σε 137 είδη, από 110 από μια προηγούμενη έρευνα του 2004.

Εν τω μεταξύ, συνολικά 176 (αντί 128) είδη αμφιβίων αναγνωρίστηκαν επίσης ως απειλούμενα, και ανέρχονται σε περισσότερο από το 40% του συνόλου, επίσης πολύ υψηλότερο από το παγκόσμιο ποσοστό.

Ωστόσο, έχει σημειωθεί πρόοδος, ειδικά με «χαρισματικά» είδη όπως το γιγάντιο πάντα, το οποίο έχει δει τον πληθυσμό του να φτάνει στα περίπου 1.800. Το πάντα από «απειλούμενο» χαρακτηρίζεται πλέον ως «ευάλωτο» από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Ο συνολικός αριθμός των απειλούμενων ειδών θηλαστικών μειώθηκε επίσης σε 178 από 223 το 2004, ανέφερε το υπουργείο, με πέντε είδη «κρίσιμα απειλούμενα» να χαρακτηρίζονται πλέον «απειλούμενα».

Ωστόσο, το ποσοστό εξακολουθεί να ανέρχεται στο 26,4% του συνολικού αριθμού των ειδών που αξιολογήθηκαν, υψηλότερο από το ποσοστό των απειλούμενων θηλαστικών στην παγκόσμια Κόκκινη Λίστα της IUCN, που ανερχόταν στο 21,8% το 2014.

Powered by agriplant

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης