Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΗ Κύπρος η φτωχότερη σε νερό χώρα της ΕΕ

Η Κύπρος η φτωχότερη σε νερό χώρα της ΕΕ

Η Κύπρος κατατάσσεται ως η φτωχότερη σε νερό χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε χθες Τρίτη, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου, σημειώνοντας ότι «οι ανάγκες σε νερό είναι πολλαπλάσιες της ικανότητας των φυσικών της υδατικών πόρων, οι οποίοι εξαρτώνται αποκλειστικά από τη βροχόπτωση».

Σε χαιρετισμό σε Διάσκεψη Τύπου για την 17η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «Savanergy» και της 14ης Έκθεσης Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος, «Εnvirotec» ο κ. Γρηγορίου είπε ότι «βρισκόμαστε σε μια ημίξηρη περιοχή που υποφέρει από συχνές και εκτεταμένες ανομβρίες και μόνιμη κατάσταση λειψυδρίας ενώ και η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επηρεάσει την περιοχή μας με την βροχόπτωση να έχει μειωθεί σημαντικά, με πέραν του 40% μείωση στην επιφανειακή απορροή των υδάτων».

Πρόσθεσε ότι «λαμβάνοντας υπόψη το μακροχρόνιο πρόβλημα της λειψυδρίας στην Κύπρο και τις συχνές και σταδιακά αυξανόμενες ξηρασίες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, προωθείται μια βιώσιμη στρατηγική για τους υδάτινους πόρους στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής».

Ο κ. Γρηγορίου είπε ότι στόχος των πιο πάνω «είναι η διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των αναγκών σε νερό για οικιακές, γεωργικές, βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και άλλες χρήσεις, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μέσω της βέλτιστης και βιώσιμης χρήσης συμβατικών και μη συμβατικών υδατικών πόρων και η διασφάλιση της ποιότητας και της προστασίας των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος».

Συνέχισε λέγοντας ότι «στα πλαίσια της πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, υλοποιούνται σημαντικά έργα στους τομείς της ύδρευσης, της άρδευσης, της αποχέτευσης και του ανακυκλωμένου νερού».

Όπως είπε ο κ. Γρηγορίου, «βασικός άξονας της πολιτικής αυτής αποτελεί η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και ειδικότερα η εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων, της Οδηγίας για τις Πλημμύρες, της Οδηγίας για την επεξεργασία Αστικών Λυμάτων, κλπ».

Πρόσθεσε ότι «προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να βελτιωθεί η αξιοπιστία των πηγών νερού για οικιακές και αρδευτικές χρήσεις, προωθείται η βέλτιστη χρήση μη συμβατικών υδάτινων πόρων, όπως η αφαλάτωση και η επαναχρησιμοποίηση του νερού».

Ο κ. Γρηγορίου εξήγησε ότι «ειδικότερα, με την ανάπτυξη μονάδων αφαλάτωσης, έχει εξαλειφθεί η εξάρτηση των μεγάλων αστικών, περιαστικών και τουριστικών κέντρων από το πόσιμο νερό των βροχοπτώσεων. Καταβάλλεται προσπάθεια, μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης, για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή αφαλατωμένου νερού.

Καταλήγοντας είπε ότι «η επαναχρησιμοποίηση του νερού, η οποία εφαρμόζεται πάνω από 20 χρόνια στην Κύπρο, παρέχει σημαντική προστασία από την ξηρασία και μειώνει την εξάρτηση της παροχής νερού από τις καιρικές συνθήκες ενώ επιπλέον συμβάλλει στον στρατηγικό στόχο της χώρας όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη των κινδύνων, στη διαχείριση του υδατικού ισοζυγίου και στην κυκλική οικονομία».

Εκ μέρους του Υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Παπαναστασίου, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του υπουργείου, Χρίστος Φωτιάδης, στον δικό του χαιρετισμό είπε ότι «το μερίδιο ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην συνολική ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά το 2021 ανήλθε στο 18,42% εξηγώντας ότι «όσον αφορά τον τομέα της θέρμανσης-ψύξης, το ποσοστό των ΑΠΕ το 2021 ανήλθε στο 41,34% ξεπερνώντας τον ενδεικτικό στόχο που καθορίστηκε στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Αναφορικά με τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, το μερίδιο ΑΠΕ ο κ. Φωτιάδης δήλωσε ότι «κατά το 2021 ανήλθε στο 14,84%, σημειώνοντας αύξηση 2,8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2020 που ήταν 12,04%».

Πρόσθεσε ότι «το 2021 καταγράφηκε μεγάλη αύξηση, της τάξης του 59%, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, λόγω της εγκατάστασης μεγάλου αριθμού συστημάτων τόσο για εμπορικούς σκοπούς όσο και για σκοπούς ιδιοκατανάλωσης.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, ο κ. Φωτιάδης, ανέφερε ότι «το 2021 έχουν επίσης επιτευχθεί οι στόχοι του Εθνικού μας Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την τελική χρήση».

Συγκεκριμένα, συνέχισε, «η Εθνική Πρωτογενής Κατανάλωση Ενέργειας ανήλθε στα 2,31Mtoe και η Εθνική Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στα 1,68 Mtoe, και ήταν χαμηλότερη από την ενδεικτική πορεία που καθορίστηκε στο ΕΣΕΚ για το 2021.

Όπως είπε ο κ. Φωτιάδης, «η υλοποίηση του εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού για το 2030 χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και τον εθνικό προϋπολογισμό, ενώ ταυτόχρονα κατά την υλοποίηση του, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων».

Πρόσθεσε ότι «συνολικά για την επταετία 2021-2027 το Υπουργείο Ενέργειας, εξασφάλισε ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους €370 εκατ. για να οδηγήσει την Κύπρο στην πράσινη μετάβαση».

Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, ανέφερε ο κ. Φωτιάδης, «περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της πράσινης φορολογίας, την ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη διευκόλυνση των ενεργειακών ανακαινίσεων στα κτίρια και την επιτάχυνση της ηλεκτρικής κινητικότητας».

Περιλαμβάνονται, επίσης, «σχέδια χορηγιών για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που στοχεύουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, δήμους, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και πράσινα έργα σε σχολεία, στρατόπεδα, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και κτίρια της κεντρικής κυβέρνησης» συμπλήρωσε ο κ. Φωτιάδης.

Καταλήγοντας διαβεβαίωσε ότι από πλευράς Υπουργείου Ενέργειας, «λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, πάντα με προτεραιότητα την ενθάρρυνση και κινητοποίηση των επενδύσεων που συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη και στην επίτευξη των εθνικών στόχων και υποχρεώσεων».

Στις δύο εκθέσεις αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Αντώνης Αντωνίου, ο οποίος είπε ότι η έκθεση «SAVENERGY» «καθιερώθηκε ως το σημαντικότερο εμπορικό γεγονός στην Κύπρο που προωθεί και προβάλλει τεχνολογίες και υπηρεσίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Συνέβαλε, επίσης, «ώστε χιλιάδες συμπατριώτες μας να αξιοποιήσουν τα κρατικά σχέδια χορηγιών και να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος».

Αναφερόμενος στην έκθεση «ENVIROTEC 2023» δήλωσε ότι «αποτελεί επίσης τη σημαντικότερη πρωτοβουλία στη Κύπρο, που στοχεύει στην προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών που προστατεύουν το περιβάλλον, εξοικονομούν, βελτιώνουν την ποιότητα του νερού και συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού φόρτου και στη βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων». Κάλεσε τους πολίτες να επισκεφθούν την έκθεση για να ενημερωθούν και να αξιοποιήσουν τα καινοτόμα προϊόντα που θα εκτεθούν».

Όπως είπε ο Πρόεδρος της ΟΕΒ στο πλαίσιο των δύο εκθέσεων «SAVENERGY 2023» και «ENVIROTEC 2023» η ΟΕΒ συνδιοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Πράσινη Μετάβαση και Επιχειρηματικότητα – Ευκαιρίες και Προκλήσεις προς μια Βιώσιμη Οικονομία» στις 7 Απριλίου 2023 από τις 14:00-17:00 μ.μ. στο Hall A, στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου.

Πρόσθεσε ότι «στο Συνέδριο οι Υπουργοί Εμπορίου και Μεταφορών «θα παρουσιάσουν τις πολιτικές και τα προγράμματα των Υπουργείων τους για την πράσινη μετάβαση και βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ καταξιωμένοι ομιλητές από το δημόσιο, τον ακαδημαϊκό και ιδιωτικό τομέα θα αναλύσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει η πορεία προς την πράσινη μετάβαση».

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, είπε ότι «τα εγκαίνια των εκθέσεων θα τελέσει ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 και ώρα 17:30 στο περίπτερο 6 της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου.

Τέλος, σε χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, η οποία και φιλοξένησε την Δημοσιογραφική Διάσκεψη, είπε ότι «μέχρι σήμερα, η ηλεκτροπαραγωγή της ΑΗΚ στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα υγρά καύσιμα, η Αρχή, ωστόσο, «ήδη υλοποιεί το σχέδιό της για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Εξήγησε ότι «τα έργα στον τομέα των ΑΠΕ στα οποία επενδύει η ΑΗΚ, είναι έργα εθνικών διαστάσεων και ζωτικής σημασίας για το νησί μας και στο πλαίσιο αυτό εκτός από το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Τσέρι, σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία και το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Ακρωτήρι Λεμεσού.

Παράλληλα, είπε η Πρόεδρος της ΑΗΚ, «προχωρεί η ανάπτυξη μεγάλου Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην περιοχή Αχερά ενώ άλλα έργα βρίσκονται στο στάδιο μελέτης και ανάπτυξης. Η υλοποίησή των πάρκων αυτών, συνέχισε, «θα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος και στη σημαντική μείωση των εκπομπών ρύπων».

Σε μια παράλληλη δράση, η ΑΗΚ, είπε η Πρόεδρός της, «αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, εγκατέστησε φωτοβολταϊκά συστήματα σε 405 σχολεία της Κύπρου». Σημείωσε ότι πρόκειται «για ένα έργο που συνιστά σημαντικό βήμα για το ενεργειακά βιώσιμο μέλλον του τόπου μας, μία αναγκαιότητα που αναδεικνύεται και μεταδίδεται με τον πιο δυνατό τρόπο στους νέους μας, μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία».

Επιπρόσθετα, «σε συνεργασία με τους δήμους και κοινότητες του τόπου, η ΑΗΚ προχώρησε στην αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαμπτήρων οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED νέας τεχνολογίας, έργο που ήδη συμβάλλει θετικά στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας.

Πέραν αυτών, συνέχισε η κ. Θεοδοσίου, «η ΑΗΚ είναι ευθυγραμμισμένη με τον στόχο της αειφόρου ενεργειακής ανάπτυξης, παρακολουθεί τις τεχνολογίες αιχμής και λαμβάνει μέρος σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας». Επίσης, «συμμετέχει ενεργά σε παρουσιάσεις σε οργανωμένα σύνολα και σχολεία, πραγματοποιεί ενημερωτικές εκστρατείες προώθησης εξοικονόμησης ενέργειας, και συμμετέχει σε εξειδικευμένες εκθέσεις όπως την SaveEnergy της ΟΕΒ».

Στον χαιρετισμό της η κ. Θεοδοσίου είπε ότι «η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και η μείωση των θερμοκηπιακών εκπομπών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα» σημειώνοντας ότι «η αποθήκευση ενέργειας είναι επιτακτική καθώς η Κύπρος είναι απομονωμένη και δεν έχει καμιά ηλεκτρική διασύνδεση με άλλα συστήματα».

Πρόσθεσε ότι «με την ηλεκτρική ενέργεια να αποτελεί το κρίσιμο υπόστρωμα κάθε κοινωνικής, επιχειρηματικής και εν γένει οικονομικής δραστηριότητας, στόχος της ΑΗΚ είναι το αγαθό αυτό να παρέχεται σε όσο το δυνατό πιο προσιτή τιμή, ωστόσο η εξάρτηση της Κύπρου από τα ορυκτά καύσιμα δυσχεραίνει την επίτευξη του στόχου αυτού».

Για τον λόγο αυτό, είπε τέλος, η Πρόεδρος της ΑΗΚ, η Αρχή, «εντείνει τις προσπάθειες της, διεκδικώντας το ρόλο που της αρμόζει στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των στόχων της Κύπρου για το 2030, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για δυνητική μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας».

Powered by agriplant

ΠηγήΚΥΠΕ

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης