Σάββατο, 25 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟλοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του Lady’s Mile

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του Lady’s Mile

Σωροί  από  οικιακά και άλλα απόβλητα, αλλοίωσης του εδάφους και  της φυσικής  βλάστησης και μια σειρά άλλων παράνομων και καταστροφικών ανθρώπινων δράσεων και ενεργειών, αποτελούσαν  μέρος της θλιβερής όσο και εξωφρενικής εικόνας που ανέλαβε να ανατρέψει το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας Περιβάλλοντος – Terra Cypria, στην περιοχή του Lady’s Mile και ιδιαίτερα στην έκταση που καταλαμβάνει η πολύ σημαντική, για το οικοσύστημα της περιοχης, «Λίμνη Μακριά».

Μια διαδικασία εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος που χαρακτηρίζει την περιοχή, η οποία ξεκίνησε από τον Ιούλιο και ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα με συντονιστή το Terra Cypria και με την συνεργασία και συγχρηματοδότηση των Βρετανικών Βάσεων και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας.

Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στην διάρκεια αυτού του τριμήνου, όπως επισημαίνει ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Terra Cypria, Λεύκιος Σεργίδης, εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος MedIsWet, που συγχρηματοδοτείται από το Ελβετικό Ίδρυμα MAVA, Fondation Pour La Nature το οποίο ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και θα ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο του 2022, με κύριο στόχο την αποκατάσταση υγροτόπων της Μεσογείου που είναι απαραίτητοι για τη βιοποικιλότητα.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Lady’s Mile, αφορούν, μεταξύ άλλων:

-Απομάκρυνση και διαχείριση περίπου 400 κυβικών μέτρων σκουπιδιών από πολύ ευαίσθητες περιοχές της Αλυκής Ακρωτηρίου,

-Επιδιόρθωση και αναβάθμιση του παρατηρητηρίου πουλιών στη «Λίμνη Μακριά», στοχεύοντας στη μείωση της όχλησης των πουλιών και στην όσο το δυνατόν καλύτερη βελτίωση και ανάδειξη της εμπειρίας παρατήρησης πουλιών,

-Εγκατάσταση κάμερας στη «Λίμνη Μακριά» για τον εντοπισμό τυχόν παρανομιών,

-Καθαρισμό και διαχείριση των καλαμιών στη «Λίμνη Μακριά» προς όφελος των ειδών που την χρησιμοποιούν, αλλά και για διευκόλυνση της πτηνοπαρατήρησης,

-Κλείσιμο των ανεξέλεγκτων προσβάσεων εντός των πιο ευαίσθητων περιοχών της Αλυκής Ακρωτηρίου χρησιμοποιώντας πέτρινους ογκόλιθους που παραχωρήθηκαν από την Αρχή Λιμένων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αποκατάσταση του υγροτόπου και δη των σημείων που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά, σε συνδυασμό με την έμμεση παρότρυνση προς το κοινό όπως χρησιμοποιεί μόνο τον κύριο δρόμο πρόσβασης στην παραλία του Lady’s Mile κατά μήκος της ακτογραμμής.

-Μηχανική αναμόχλευση των σημείων της Αλυκής που χρησιμοποιούνταν παράνομα μέχρι πρότινος ως δρόμοι, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί και συνάμα να επιταχυνθεί η αποκατάσταση τους,

-Μηχανική καταστροφή των πιστών motocross που δημιουργήθηκαν εντός της περιοχής του Lady’s Mile.

Να σημειωθεί ότι η  περιοχή του Lady’s Mile εντάσσεται εντός των δύο προστατευόμενων περιοχών «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» Ακρωτήριου και «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» Ακρωτηρίου με καθεστώς προστασίας αντίστοιχο με αυτό που διέπει τις περιοχές Natura 2000 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέρος της προστατεύεται από τη Σύμβαση RAMSAR για την προστασία υγροτόπων διεθνούς σημασίας.

Ωστόσο, παρά την μεγάλη οικολογική της σημασία, η περιοχή επηρεάζεται ιδιαίτερα από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η ανεξέλεγκτη οδήγηση και η αλόγιστη απόρριψη απορριμμάτων. Επιπλέον, η παραλία του Lady’s Mile, η οποία είναι και παραλία ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών, δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Γενικά η περιοχή δέχεται πολλές πιέσεις που αν δεν σταματήσουν, όπως τονίζεται, , είναι βέβαιο πως τα επόμενα χρόνια θα υποβαθμιστεί ανεπανόρθωτα.

Να εκτιμήσει ο κόσμος την περιβαλλοντική αξία της περιοχής

Μέσα στους επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος του προγράμματος προγραμματίζονται και άλλες δράσεις αποκατάστασης, διατήρησης και ενημέρωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

-Επιπρόσθετους καθαρισμούς σκουπιδιών στην ευρύτερη περιοχή του Lady’s Mile,

-Περεταίρω αναβάθμιση του πτηνοπαρατηρητηρίου της «Λίμνης Μακριά» με την εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων με τα είδη που φιλοξενεί ο βιότοπος,

-Σχεδιασμό και εγκατάσταση επεξηγηματικών πινακίδων και ταμπελών στην ευρύτερη περιοχή του Lady’s Mile,

-Επιπρόσθετους καθαρισμούς των καλαμιών της λίμνης,

-Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρχές των Βρετανικών Βάσεων για τον εντοπισμό και τη δίωξη ατόμων που εισέρχονται παράνομα μέσα στις Αλυκές, που απορρίπτουν απόβλητα στην περιοχή και γενικά προβαίνουν σε οποιασδήποτε άλλης φύσεως παράνομες δραστηριότητες.

«Οι εργασίες που αναλάβαμε να διεκπεραιώσουμε στην περιοχή είναι εξαιρετικής σημασίας για το πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής, αλλά και για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη», αναφέρει ο υπεύθυνος λειτουργός υλοποίησης του Έργου Δρ. Στάθης Θεοφίλου, επισημαίνοντας ότι είναι πολύ σημαντικό όλος ο κόσμος να αντιληφθεί και να εκτιμήσει την περιβαλλοντική αξία της περιοχής.

Όπως υποδεικνύει, «όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε στη μακροπρόθεσμη προστασία της περιοχή με απλές πράξεις, όπως το να οδηγούμε μόνο στον κύριο δρόμο και όχι μέσα στους βιότοπους και τις αμμοθίνες, να μαζεύουμε τα σκουπίδια μας προτού φύγουμε από την παραλία και να μην πετάμε σκουπίδια γενικότερα στην περιοχή, όπως επίσης και να μην κατασκηνώνουμε και να ανάβουμε φωτιές το βράδυ στην παραλία».

Χρήστος Χαραλάμπους

Powered by agriplant

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης