Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤι σημαίνει το πράσινο στο αστικό περιβάλλον της ζωής μας;

Τι σημαίνει το πράσινο στο αστικό περιβάλλον της ζωής μας;

Το πράσινο εντός των αστικών περιβάλλοντων είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες πόλεις. Μάλιστα, η εναρμόνιση του αστικού περιβάλλοντος με το πράσινο, αποτελεί μια εκ των βασικότερων απαιτήσεων που έχουν οι πολίτες. Τι εννοούμε όμως με το “πράσινο στον αστικό χώρο”;

Η ανεξάρτητη πρωτοβουλία “Για τη Λεμεσό” πραγματοποίησε την Τρίτη 27 Απριλίου στα πλαίσια των δράσεων του πυλώνα της “Πράσινο-Περιβάλλον-Υγεία” διαδικτυακή συζήτηση ούτως ώστε να καθορίσει ένα πλαίσιο ορισμού του όρου. Στη συζήτηση κατατέθηκαν προτάσεις, ιδέες και σχεδιασμοί που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο αστικό περιβάλλον της Λεμεσού.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι:

Γιάννης Αρμεύτης, Αρχιτέκτονας, εκ μέρους της πρωτοβουλίας «Για τη Λεμεσό»
Δρ. Άννα Παπαδοπούλου, Ερευνήτρια σε θέματα αρχιτεκτονικής και έμφυλης ταυτότητας, και στον αειφόρο σχεδιασμό στη διάσταση της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης.
Δρ. Μάρλεν Βάσκες, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τη συζήτηση συντόνιζε η Δήμητρα Κούρρη, Λέκτορας Αρχιτεκτονικής Θεωρίας και Αστικής Ανάπτυξης στο Manchester School of Architecture, συντονίστρια του πυλώνα “Πράσινο-Περιβάλλον-Υγεία” της πρωτοβουλίας “Για τη Λεμεσό”.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατατέθηκαν ερωτήσεις, σχόλια και προτάσεις από άτομα που παρακολουθούσαν τη ζωντανή συζήτηση, και απαντήθηκαν από τους ομιλητές.

Ο Γιάννης Αρμεύτης υπογράμμισε αρχικά την ανάγκη το πράσινο και το περιβάλλον να αποτελέσουν την ταυτότητα της Λεμεσού. Αναφέρθηκε στην απαίτηση και των ίδιων των πολιτών για ανάπτυξη του πρασίνου στην πόλη. Μάλιστα, όπως παρουσίασε, το δημόσιο πράσινο που αντιστοιχεί ανά κάτοικο σήμερα είναι μόλις 1,8m2, ενώ μέσω ενός πλάνου 10ετίας αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου, των πράσινων διαδρομών μήκους 12, 7 και 3.5 km που προκύπτουν διαμέσου μονοδρομήσεων, του Γραμμικού Πάρκου Ακταίας Οδού με την ενίσχυση του αστικού πρασίνου, ώστε η Λεμεσός να καταστεί μια πράσινη πόλη. Προτάσεις τις οποίες η πρωτοβουλία “Για τη Λεμεσό” έχει ήδη θέσει σε δημόσια διαβούλευση.

Στη συνέχεια, η Δρ. Άννα Παπαδοπούλου μέσω της παρουσίασης της, κατέθεσε ένα διαφορετικό τρόπο πλαισίωσης της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του αστικού χώρου. Χωρίς την προσθήκη παθητικού πρασίνου, αλλά με την εφαρμογή ενεργών συστημάτων που να συμβάλλουν στην εξυγίανση της πόλης. Παρουσίασε 4 άξονες ενεργοποίησης, τη σημαντικότητά τους, το πού αλλά και το πώς μπορούν να ενεργήσουν. Τη βιοποικιλότητα, το έδαφος, το νερό και την ατμόσφαιρα, καταλήγοντας πως η οποιαδήποτε παρέμβαση στο αστικό περιβάλλον πρέπει να αναφέρεται σε αυτούς τους 4 άξονες.

Η Δρ. Μάρλεν Βάσκες, πρόσθεσε στη συζήτηση μέσω της παρουσίασής της, τη σημασία του γαλάζιου στη βιώσιμη ανάπτυξη της Λεμεσού. Εκπροσωπώντας την ομάδα της “Οικοτοξικολογίας”, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την ανάδυση της Λεμεσού ως πρώτυπη γαλάζια πόλη, παρέθεσε τους παράγοντες που καθορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και παραδείγματα δράσεων προς επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Η Λεμεσός είναι κτισμένη δίπλα από μπλε χώρους, ωστόσο η σχέση που η πόλη έχει με αυτούς τους χώρους, δεν είναι ιδιαίτερα συμβατή, η οποία ωστόσο μπορεί να βελτιωθεί, ιδιαιτέρως μέσω του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες λαμβάνουν πληροφορίες για το περιβάλλον. Μάλιστα, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Λεμεσός να οδεύσει προς μια “μπλε πολιτική”, να καταστεί μια πόλη που να θέτει βιώσιμους στόχους και να κάνει τις ενέργειες για να τους πετύχει, μέσω συνεχούς παρακολούθησης και αναθεώρησης.

Η συντονίστρια της συζήτησης Δήμητρα Κούρρη, αναγνώρισε τρία σημαντικά ζητήματα στα οποία καταπιάστηκε το κοινό. Τη σχέση του πρασίνου μετο κυκλοφοριακό, τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη των περιβαλλοντικών έργων, και τον ρόλο της παιδείας στην ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης. Τα συγκεκριμένα θέματα αναπτύχθηκαν σε συζήτηση μεταξύ των ομιλητών. Επίσης, τόνισε την ανάγκη μετάφρασης της φωνής του πολίτη μέσω της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σε βιώσιμες πολιτικές που να συνεισφέρουν στην πράσινη ανάπτυξη. Μάλιστα, αρκετές εκ των παρεμβάσεων του κοινού αφορούσαν στην ανάγκη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, για την επίτευξη των επί μέρους περιβαλλοντικών στόχων.

Παρακολουθήστε τη συζήτηση
Διαδικτυακή Συζήτηση

Διαδικτυακή ΣυζήτησηΤι σημαίνει το πράσινο στο αστικό περιβάλλον της ζωής μας;Εισαγωγή:Γιάννης Αρμεύτης, Αρχιτέκτονας, εκ μέρους της πρωτοβουλίας "Για τη Λεμεσό"Ομιλήτριες:Δρ. Άννα Παπαδοπούλου, Ερευνήτρια σε θέματα αρχιτεκτονικής και έμφυλης ταυτότητας, και στον αειφόρο σχεδιασμό στη διάσταση της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης.Δρ. Μάρλεν Βάσκες, Ερευνήτρια στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.Συντονίζει η Δήμητρα Κούρρη, Λέκτορας Αρχιτεκτονικής Θεωρίας και Αστικής Ανάπτυξης στο Manchester School of Architecture.

Posted by Για τη Λεμεσό on Tuesday, April 27, 2021
Δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών

Γιάννης Αρμεύτης

Δρ. Άννα Παπαδοπούλου

Δρ. Μάρλεν Βάσκες

Powered by agriplant

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης