Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Diagwnismosfeb23 Ltbanner
Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTο αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Tο αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Δήλωση της Κύπρου για το αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Η Κύπρος ως μεσογειακή νησιωτική χώρα χαιρετίζει την έγκριση του σχεδίου τροποποιήσεων του παραρτήματος VI της MARPOL, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη ισχύ από 1η Μαΐου 2025, σχετικά με τον καθορισμό της Μεσογείου ως Περιοχή Ελέγχου των Εκπομπών Οξειδίων του Θείου.  Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα συνδράμει στη προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας μέσα από την μείωση των επιβλαβών εκπομπών από τα πλοία.

Επιπρόσθετα, η Κύπρος εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εν εξελίξει αναθεώρηση της αρχικής στρατηγικής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, παρά το γεγονός ότι οι αναθεωρημένοι στόχοι για το 2030 και το 2050 βρίσκονται υπό εξέταση,  μαζί και η εφαρμογή συμπληρωματικής  «δέσμης μέτρων» για την αναθεωρημένη στρατηγική, η οποία αναμένεται να εγκριθεί στην MEPC 80.

Statement by Cyprus on the outcome of Marine Environment Protection Committee

Cyprus as a Mediterranean island state welcomes the adoption of the draft amendments to MARPOL Annex VI, which will take full effect on 1st May 2025, concerning the designation of the Mediterranean Sea as Sulphate Oxides Emission Control Area (SECA). This development is extremely significant towards protecting public health and the environment in the Mediterranean, by reducing exposure to harmful levels of air pollution resulting from these emissions. 

Furthermore, Cyprus acknowledges the progress made in respect with the ongoing revision of the Initial IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships although the 2030 and 2050 revised targets are still being discussed together with the implementation of a supplementary “basket of measures” in the Revised Strategy which is expected to be adopted at MEPC 80.

Powered by agriplant

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης