Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤοπικό Σχέδιο Ακάμα: Υπάρχει ακόμα ελπίδα - Αποτράπηκαν τα χειρότερα

Τοπικό Σχέδιο Ακάμα: Υπάρχει ακόμα ελπίδα – Αποτράπηκαν τα χειρότερα

Το Terra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, με συγκρατημένη αισιοδοξία, θεωρεί, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, ότι το Τοπικό Σχέδιο (ΤΣχ) Ακάμα, όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί, φαίνεται να διασφαλίζει τη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και την προστασία γενικότερα του φυσικού και ημι-φυσικού περιβάλλοντος της Χερσονήσου του Ακάμα και του μοναδικού του τοπίου, αποτρέποντας την διάσπαρτη ανάπτυξη εντός της Χερσονήσου.

Στο ΤΣχ Ακάμα, σημειώνεται στην ανακοίνωση, έχουν ενσωματωθεί όλοι οι νομικά δεσμευτικοί όροι της τελικής Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Δέουσας Εκτίμησης) και της τελικής Γνωμάτευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την οποία εξέδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 20/2/2023, και αυτό μας αφήνει ικανοποιημένους.

Παράλληλα με την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, φαίνεται να προωθεί και την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, που αυτό άλλωστε ήταν και μια διαχρονικά έντονη μας θέση και προσπάθεια ως Ίδρυμα.

Θα αναμέναμε ωστόσο, σημειώνει το Terra Cypria, μαζί με τη δημοσιοποίηση του ΤΣχ Ακάμα, να είχαμε και τη δημοσιοποίηση των αντισταθμιστικών μέτρων που θα δοθούν, για τη ρύθμιση του θέματος της ιδιωτικής γης.

 Η διαχρονική εισήγηση του Terra Cypria, ήταν η ρύθμιση του θέματος της ιδιωτικής γης να υλοποιούταν, πρωτίστως, μέσω ξεχωριστής νομοθεσίας για μεταφορά συντελεστή δόμησης, και με αφορμή το ΤΣχ Ακάμα, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα οριζόντιο εργαλείο για ρύθμιση των ιδιωτικών περιουσιών εντός προστατευόμενων περιοχών σε ολόκληρη τη Κύπρο. Η πρόταση για μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν αποτελεί κάτι νέο, καθώς υπάρχει ήδη πρόταση για Νομοσχέδιο που από το 2011 μένει ξεχασμένο και ανεκμετάλλευτο στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο «περί Μεταφοράς Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων Νόμος του 2011».

Στο θέμα Ακάμας, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που θα παρακολουθούμε στενά τους επόμενους μήνες όπως για η Λατομική Ζώνη στην Ανδρολίκου. Σε διάστημα τριών χρόνων, θα εξεταστεί αν είναι επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία νέας λατομικής Ζώνης σε σχέση με διαθέσιμες εναλλακτικές χωροθετήσεις και η κατάσταση διατήρησης των ειδών της περιοχής σε σχέση με τις δραστηριότητες λατόμευσης. Με την ολοκλήρωση αυτών θα αποφασιστεί κατά πόσο θα συζητηθεί περαιτέρω η δημιουργία Λατομικής Ζώνης στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η προσπάθεια μας ως Ίδρυμα, για την διαφύλαξη και προστασία ολόκληρης της Χερσονήσου του Ακάμα, αλλά και για την αειφόρο ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, συνεχίζεται.

Η παράταση των 6 μηνών εφαρμογής του ΤΣχ, ελπίζουμε να δώσει τη λύση στο πρόβλημα που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής, δίδοντας τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα εκεί και όπου πρέπει.

Kαλούμε τις αρμόδιες Αρχές να προχωρήσουν τάχιστα στην θέσπιση των αντισταθμιστικών μέτρων. Η περίοδος των έξι μηνών, αποτελεί ευκαιρία για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Πέγειας. Μόνο τότε θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τις αθροιστικές και σωρευτικές επιπτώσεις των δύο Τοπικών Σχεδίων σε συνδυασμό και με το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Powered by agriplant

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης