Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΞεκινά σήμερα Τετάρτη η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Νερό

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Νερό

Στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Νερό από τις 22 ως τις 24 Μαρτίου αναμένεται να εγκριθεί η Ατζέντα Δράσης για το Νερό, που αντιπροσωπεύει τις εθελοντικές δεσμεύσεις των εθνών και των ενδιαφερόμενων μερών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των στόχων τους που συνδέονται με το νερό.

Όπως επισημαίνει στην ιστοσελίδα του το Πρόγραμμα των ΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP) απαιτούνται τολμηρές δεσμεύσεις για τη διασφάλιση της ευημερίας τόσο των ανθρώπων όσο και του πλανήτη, για την επίτευξη των στόχων για την βιοποικιλότητα και το κλίμα.

Δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να ζουν χωρίς ασφαλή διαχείριση πόσιμου νερού και αποχέτευσης, παρόλο που η πρόσβαση και στις δύο υπηρεσίες έχει από καιρό οριστεί ως ανθρώπινο δικαίωμα. Το νερό, οι ανισότητες και το περιβάλλον είναι όλα αλληλοσυνδεόμενα, αναφέρει το UNEP.

Η έλλειψη πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγιεινής είναι κύρια αιτία της ρύπανσης των υδάτων, η οποία με τη σειρά της εμποδίζει τη διαθεσιμότητα νερού για πόση και άλλες βασικές χρήσεις και υπηρεσίες.

Χωρίς αρκετό νερό, τη σωστή στιγμή και τη σωστή ποιότητα, δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της πρόσβασης σε τρόφιμα και ενέργεια, επισημαίνει το UNEP.

Στη Διάσκεψη για το Νερό αναμένεται να γίνει αξιολόγηση της μέτρησης προόδου των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό και θα επαναληφθεί η ισχυρή σύσταση για αύξηση της αξίας του υγροτόπων ως φυσικές λύσεις.

Το UNEP έχει ήδη συντάξει την Έκθεση Παγκόσμιας Ανάπτυξης Υδάτων 2023 και διοργανώνει και παράλληλες δράσεις για την κυκλική οικονομία, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και ευημερίας μέσω σωστής διαχείρισης του νερού και των υπογείων υδάτων ειδικότερα.

Powered by agriplant

ΠηγήΚΥΠΕ

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης