Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥγιής ανταγωνισμός στην Αγορά Ηλεκτρισμού

Υγιής ανταγωνισμός στην Αγορά Ηλεκτρισμού

Ο Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΣΣΑΑΗ),  χαιρετίζει τα δύο Προσχέδια Ρυθμιστικών Αποφάσεων, που πρόσφατα ανακοίνωσε η ΡΑΕΚ, σε σχέση με ρύθμιση της Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η, στο “Σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας του Οκτωβρίου 2017” και της αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), από την ΑΗΚ.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΣΑΑΗ, αναφέρει σχετικά:

«Αναγνωρίζουμε ότι στόχος των Ρυθμιστικών Αποφάσεων, είναι η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην Αγορά Ηλεκτρισμού, με όλα τα οικονομικά οφέλη που ο ανταγωνισμός προσφέρει στους καταναλωτές, εφαρμόζοντας το Μοντέλο της Αγοράς, που η πολιτεία υιοθέτησε και που συνάδει με το Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Πρόκειται για μία εξέλιξη, που εύλογα αναμένεται ότι θα οδηγήσει επιτέλους την Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου σε πορεία εξόδου από μονοπωλιακές καταστάσεις, όπως έγινε σε όλες τις άλλες Αγορές Ηλεκτρισμού των υπολοίπων χωρών της ΕΕ, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και την ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος».

Ο Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, θα τοποθετηθεί επί των προσχεδίων των Ρυθμιστικών Αποφάσεων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης αυτών.

*  Ο Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΣΣΑΑΗ), μέλος της ΟΕΒ, εκπροσωπεί μέλη που δραστηριοποιούνται στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία μιας πραγματικά απελευθερωμένης Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), όπως και της προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην ΑΑΗ

Powered by agriplant

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης