Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗSCI-TECHΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΒάζουν μπρος για ανάπτυξη οικονομίας διαστήματος

Βάζουν μπρος για ανάπτυξη οικονομίας διαστήματος

Τα θεμέλια για ανάπτυξη της οικονομίας διαστήματος επιδιώκει να βάλει η κυβέρνηση με την πρόσφατη έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της εθνικής στρατηγικής για το διάστημα, αλλά και της κατάθεσης στην Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχεδίου που ρυθμίζει τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο διάστημα.

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος, ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος στην Κύπρο, περίπου 60 μεγάλες και μικρές εταιρείες, για τις οποίες όμως δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο που να καθορίζει την αδειοδότηση, τον έλεγχο καθώς και τις  υποχρεώσεις τους.

Πρόσθεσε ότι οι προοπτικές για την ανάπτυξη βιομηχανίας διαστήματος στην Κύπρο είναι πολύ μεγάλες, ενώ σημείωσε πως η ανάπτυξη της τεχνολογίας, επιβάλλει την αναθεώρηση σε διεθνές επίπεδο του τρόπου που αδειοδοτούνται και εποπτεύονται δραστηριότητές στο διάστημα.

Εξήγησε ότι στις μέρες μας, το διαστημικό οικοσύστημα παίζει θεμελιώδη ρόλο στην καθημερινή μας ζωή, καθώς πολλές από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε, ιδιαίτερα σε σχέση με την επικοινωνία, την παρατήρηση και την πλοήγηση, βασίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από το διάστημα.

Σημείωσε ότι με το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «ο περί Διαστήματος Νόμος», θα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι διαστημικές δραστηριότητες που διεξάγονται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όσον αφορά την διαστημική στρατηγική για την Κύπρο 2022-2027, ο κ. Κόκκινος είπε ότι είναι ένα επιχειρησιακό έγγραφο που αναπτύχθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, με στόχο να δομήσει και να συντονίσει τα θέματα που σχετίζονται με τη διαστημική πολιτική στην Κύπρο, και κατ επέκταση τη ενίσχυση του εθνικού διαστημικού οικοσυστήματος.

Δήλωσε ότι οι προτεραιότητες της Κύπρου στο διάστημα,  που περιλαμβάνονται στην εθνική στρατηγική εστιάζονται στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, της εφαρμογής παρατήρησης της γης, της έρευνας για το κλίμα και της ατμόσφαιρας, της διαστημικής μηχανικής, της διαστημικής πλοήγησης και της ενίσχυσης των σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς.

Εθνική στρατηγική για το διάστημα

Συγκεκριμένα, η Διαστημική Στρατηγική της Κύπρου 2022-2027 στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού, βιώσιμου και ζωντανού βιομηχανικού διαστημικού οικοσυστήματος ικανού να αντιμετωπίσει όλες τις νέες προκλήσεις και να τοποθετηθεί στον διεθνή διαστημικό χάρτη.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται η ίδρυση Κέντρου Επώασης Επιχειρήσεων (BIC) και τη δημιουργία τοπικού Διαστημικού Συστήματος (SC) (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συνεργειών με υφιστάμενες τοπικές πρωτοβουλίες).

Επιπλέον, λόγω της θέσης της Κύπρου συστήνεται ότι θα μπορεί να αξιοποιήσει τις επενδύσεις που προέρχονται από την ΕΕ, και σχετίζονται με εφαρμογές παρατήρησης της Γης,.

«Δεδομένου ότι ο τομέας γεωσκόπησης είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την Κύπρο και έχοντας κατά νου ότι η Κύπρος έχει μια από τις καλύτερες κλιματικές συνθήκες για γεωσκόπηση, μπορούμε να εξασφαλίσουμε κεφάλαια και να προσελκύσουμε επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα», αναφέρεται στη στρατηγική.

Όπως επεξηγείται, μέσω της στρατηγικής δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη ώριμων επαναλαμβανόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά, καθώς αυτό είναι υψίστης σημασίας για την κοινωνική ευημερία των πολιτών.

Η στρατηγική σκοπεύει επίσης να δημιουργήσει μια «οικιακή» αγορά για εφαρμογές τόσο στην κυβέρνηση (και στους συνδεδεμένους φορείς της), όσο και στη γεωργία μέσω πολιτικών σε κυβερνητικό επίπεδο.

«Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα start-up με την υποστήριξη και την ενθάρρυνση αυτών των Ινστιτούτων και θα πρέπει να δημιουργηθεί συνεργασία με ήδη επιτυχημένους τοπικούς μηχανισμούς start-up», όπως αναφέρεται.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι μέσω στοχευμένων δράσεων η στρατηγική, θα προσπαθήσει να αυξήσει τον αριθμό των βιομηχανικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στους τομείς των εφαρμογών Τηλεπικοινωνιών και Πλοήγησης.

 Επισυνάπτεται η εθνική στρατηγική για το διάστημα.

Της Ελένης Χαραλάμπους

PDF icon cyprus_space_strategy_2022-2027_aproved.pdf

Πηγήstockwatch

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης