Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΣΤΗΛΕΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑΓιατί είναι δικαιότερη και αποτελεσματικότερη η δίκαιη κατανομή πόρων

Γιατί είναι δικαιότερη και αποτελεσματικότερη η δίκαιη κατανομή πόρων

Η ενσωμάτωση του έμφυλου προϋπολογισμού στον κρατικό προϋπολογισμό, θεωρείται πλέον απαραίτητη διότι μέσα από έρευνες που διεξήγαγαν τα ΗΕ, η ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοι οργανισμοί, διαπιστώθηκε ότι οι προϋπολογισμοί των κρατών, ετοιμάζονται μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματα του ανδρικού φύλου, είναι επηρεασμένοι από το Πατριαρχικό ιεραρχικό σύστημα, δίδουν περισσότερη σημασία στις ανάγκες και τις δραστηριότητες του ανδρικού φύλου και αγνοούν τις ανάγκες και δραστηριότητες των γυναικών, των παιδιών και των άλλων ομάδων του πληθυσμού.

Κατέληξαν μάλιστα στο συμπέρασμα ότι οι κρατικοί προϋπολογισμοί έχουν φύλο, και το φύλο του προϋπολογισμού είναι γένους αρσενικού.

Οι παγκόσμιοι οργανισμοί, διαπίστωσαν επίσης ότι η ανισότητα των φύλων, που οφείλεται, σε πολιτισμικούς και άλλους λόγους, δημιουργεί και ανισότητες σε ότι αφορά την κατανομή των δημοσίων πόρων, που συνήθως αγνοούν σημαντικούς βασικούς ρόλους κοινωνικής αναπαραγωγής, όπως η συντήρηση οικιακών χώρων, ανθρώπινες σχέσεις, εθελοντικές εργασίες και τομείς στους οποίους εμπλέκονται κυρίως γυναίκες.

Ο Έμφυλος Προϋπολογισμός (Gender budgeting) έρχεται για να διορθώσει αυτές τις ανισότητες, η δε ενσωμάτωση του έμφυλου προϋπολογισμού στον κρατικό προϋπολογισμό, θεωρείται πλέον απαραίτητη διότι:

-Εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία σε ότι αφορά το σχεδιασμό και τις δεσμεύσεις και για το πως οι δεσμεύσεις για  πολιτική ισότητα, μεταφράζονται σε λεφτά

-Προωθεί την πάταξη της διαφθοράς και απαιτεί όπως όλη η διαδικασία γίνεται με διαφανή και συστηματικό τρόπο.

– Αναλύει πως εισπράττονται και ξοδεύονται οι κρατικοί πόροι, ποιοι έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και  με ποιο τρόπο επιδρούν  διαφορετικά οι δαπάνες πάνω σε γυναίκες, άνδρες, κορίτσια και αγόρια,  όλων των ηλικιών, καθώς και σε άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές και ευάλωτες ομάδες. Η ανάλυση αυτή είναι σημαντική για τον εντοπισμό προβλημάτων και επιτρέπει μια αποτελεσματικότερη και χωρίς αποκλεισμούς κατανομή των πόρων και την υλοποίηση στόχων, με τρόπο που επωφελούνται και οι γυναίκες και οι άνδρες σε όλο το φάσμα των ιδιαιτεροτήτων τους, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση πόρων και  την αποτελεσματικότερη διάθεση τους  και την κοινωνική ανάπτυξη.

Έχει διαπιστωθεί ότι μεταξύ άλλων οι κρατικοί πόροι που διατίθενται για δραστηριότητες των γυναικών είναι ελάχιστοι και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται είναι μικρής διάρκειας και αυτό δεν επιτρέπει να συνεχιστεί μια δράση που θα καθιστούσε την επίτευξη των στόχων πιο αποτελεσματική.

Έχει επίσης, διαπιστωθεί ότι τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν δεν επιτρέπουν ένα πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό, ώστε να διατίθενται πιο  σωστά οι πόροι για την ευημερία των γυναικών, των ανδρών και των παιδιών. Ταυτόχρονα πρέπει να  επανεξεταστεί το σύστημα φορολογίας, διότι αρκετές φορές η αποκοπή φόρων επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, όχι μόνο στις ευάλωτες ομάδες αλλά και στην οικονομία γενικότερα.

Γενικά διαπιστώθηκε ότι και στην Κύπρο ο προϋπολογισμός ετοιμάζεται με βάση τις παραδοσιακές πατριαρχικές αρχές και ότι μεγάλα ποσά διατίθενται για δράσεις, των οποίων το κοινωνικό όφελος δεν αξιολογείται και δεν είναι γνωστό.

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης