Σάββατο, 25 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΣΤΗΛΕΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑΟι τεχνολογικές τάσεις που θα καθορίσουν το 2023

Οι τεχνολογικές τάσεις που θα καθορίσουν το 2023

Του Μάριου Καπιρή, Γενικός Διευθυντής Kyndryl Κύπρου

Το 2023 αναδύεται ως ένα ακόμα έτος σημαντικών προκλήσεων τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή οικονομία. Ωστόσο, παρά τις όποιες προκλήσεις, το βέβαιο είναι πως η διείσδυση της τεχνολογίας και η αξιοποίηση των προσφερόμενων λύσεων θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών στην Κύπρο, καθώς η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν είναι πλέον καθολική. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι συνυφασμένος με το παρόν και το μέλλον όλων των οργανισμών.

Ουσιαστικά όλων των ειδών οι παρεχόμενες υπηρεσίες  είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τεχνολογία και σε μεγάλο βαθμό βασίζονται σ’ αυτή. Η εμπειρία που θέλουν να έχουν οι περισσότερες πλέον εταιρείες με τους πελάτες τους, είτε νέους είτε υφιστάμενους, είναι πλέον κυρίως ψηφιακή.

Παρατηρούμε ότι έχουν μπει πλέον τα θεμέλια για να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τεχνολογίες όπως η άμεση ανάλυση και αξιοποίηση της πληροφορίας, η μετάβαση στο ψηφιακό νέφος, η κυβερνο-ασφάλεια, αλλά και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η διάχυση των τεχνολογιών αυτών στη βιομηχανία θα δούμε επίσης ότι σταδιακά θα συμβάλει στην εκπαίδευση των υφιστάμενων αλλά  και στην «εκκόλαψη» νέων ταλέντων.  

Σε λειτουργικό επίπεδο των εταιρειών πολλές από τις συνήθειες που έφερε η πανδημία, φαίνεται πως ήρθαν για να μείνουν. Μια από αυτές είναι και το υβριδικό μοντέλο εργασίας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν ό,τι το πολύ-καναλικό περιβάλλον εργασίας των υπαλλήλων, τους επιτρέπει να εργάζονται αδιάλειπτα, απολαμβάνοντας βέλτιστη εργασιακή εμπειρία και διατηρώντας ή ακόμα και αναβαθμίζοντας την εργασιακή κουλτούρα του κάθε οργανισμού. Καθώς η Κύπρος μετατρέπεται διαρκώς σε προορισμό για διεθνείς εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν να προσελκύουν εργαζόμενους από το εξωτερικό αλλά και εντείνουν τον εγχώριο ανταγωνισμό για τα κορυφαία μυαλά, η ψηφιακή εμπειρία που προσφέρει μία επιχείρηση στους εργαζόμενους της μπορεί να είναι κλειδί.

Το «σύννεφο»

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι επιχειρήσεις, που είχαν υιοθετήσει τεχνολογίες cloud, προσαρμόστηκαν πιο εύκολα στα νέα δεδομένα και κατόρθωσαν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις όποιες ευκαιρίες προκύπταν. Έτσι και το 2023, με την ανάπτυξη να αναμένεται αναιμική, η υιοθέτηση και αξιοποίηση τεχνολογιών cloud, ξεκινώντας πιθανότερα από ένα υβριδικό μοντέλο,  μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη λύση για ευελιξία και προσαρμογή.  

Κυβερνοασφάλεια και Ανθεκτικότητα

Καθώς η κυπριακή οικονομία στο σύνολό της μετεξελίσσεται τεχνολογικά, πέραν των πλεονεκτημάτων, αναφύονται και θέματα ασφάλειας. Σύμφωνα με έρευνες, το 88% των εταιρειών διεθνώς θεωρεί πλέον τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας ως ένα σημαντικό επιχειρησιακό κίνδυνο που απασχολεί τα υψηλότερα δώματα μιας επιχείρησης και όχι απλώς ως ένα τεχνολογικό κίνδυνο με τον οποίο ασχολούνται τα τμήματα ΙΤ. Άλλωστε, είναι ξεκάθαρο πλέον ό,τι είναι πολύ πιθανότερο μια εταιρεία να δεχθεί κυβερνοεπίθεση παρά να πέσει θύμα μιας φυσικής καταστροφής, αν και η διαρκής επιβάρυνση του περιβάλλοντος έχει αυξήσει κι αυτούς τους κινδύνους. Άρα λοιπόν, το 2023 η προστασία από τους όποιους κυβερνοκινδύνους θα είναι εξίσου σημαντική με την οποιαδήποτε τεχνολογική αναβάθμιση. 

Η πληροφορία

Και για το 2023, η καταγραφή των δεδομένων (Data), αλλά και η ανάλυση και αξιοποίησή τους θα καταστούν ακόμα πιο σημαντικός παράγοντας για τις όλες τις επιχειρήσεις. Η σωστή και ουσιαστική αξιοποίηση της πληροφορίας  κερδίζει διαρκώς έδαφος σε διάφορους τομείς της οικονομίας και η ύπαρξη ισχυρών θεμελίων και πρακτικών (DataOps) καθίσταται πλέον απαραίτητη. Αν η αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεδομένων δεν είναι ορθή, τότε νομοτελειακά και τα μηνύματα που θα λαμβάνουν οι πελάτες θα είναι προβληματικά. Ειδικά στην Κύπρο, όπου για τις  περισσότερες επιχειρήσεις η αξιοποίηση των δεδομένων βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, η περαιτέρω επένδυση σε σωστές πρακτικές θα προσφέρει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Επιπρόσθετα, το 2023 ενδεχομένως να αποτελέσει την χρονιά ορόσημο για την σταδιακή αξιοποίηση και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence). Θεωρούμε πως οι μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και οι ρυθμιζόμενες εταιρείες είναι οι πρώτοι που θα την εντάξουν στο λειτουργικό τους μοντέλο καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις σε θέματα εμπιστοσύνης, ανάλυσης κινδύνου, ηθικής, ασφάλειας και διαφάνειας.

Ο σημαντικός ρόλος των τηλεπικοινωνίων

Καθοριστικός θα είναι επίσης και ο ρόλος του 5G και της μεθοδολογίας Edge καθώς ξεδιπλώνουν μία σειρά από πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, όπως οι αναλύσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες οι οποίες προσφέρονται ιδιαίτερα για τις εταιρείες λιανικού εμπορίου, για βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και ούτω καθ’ εξής. Επιπρόσθετα, 5G και Edge μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για δημιουργία μίας ολότελα νέας πελατειακής εμπειρίας, ξεκινώντας  ακόμα και από τον ίδιο τον πελάτη.

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης