Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗTHE THERAPISTΑξιολόγηση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ από τους δικαιούχους, προωθεί το Υπ. Υγείας

Αξιολόγηση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ από τους δικαιούχους, προωθεί το Υπ. Υγείας

Την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω ΓεΣΥ προωθεί το Υπουργείο Υγείας, όπως δήλωσε η Υπουργός, Πόπη Κανάρη, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε σχεδιασμό για υλοποίηση πολιτικής για ενεργότερη εμπλοκή ασθενών στην αξιολόγηση, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με την Υπουργό, αναμένεται η αξιολόγηση να τεθεί σε εφαρμογή εντός τριών μηνών.

Η κ. Κανάρη εξήγησε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει προβεί, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς στον τομέα της υγείας, στην ετοιμασία στοχευμένων ερωτηματολογίων που αφορούν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας. «Αυτός ο μηχανισμός θα αφορά την αξιολόγηση προσφερομένων υπηρεσιών σε δικαιούχους του ΓεΣΥ και θα συνεπάγεται την καταχώρηση κάποιων προσωπικών εκτιμήσεων δικαιούχων του ΓεΣΥ», σημείωσε η Υπουργός.

Όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδιασμού, η κ. Κανάρη ανέφερε ότι υπεύθυνος οργανισμός για την επεξεργασία των στοιχείων δικαιούχων του ΓεΣΥ θα είναι ο ΟΑΥ. Όπως εξήγησε η Υπουργός, τέθηκε προβληματισμός από πλευράς της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων όσον αφορά το θέμα των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η επεξεργασία των στοιχείων να γίνεται από τον ίδιο τον Οργανισμό.

Κατ’ επέκταση, η υλοποίηση του σχεδιασμού θα γίνει με τη συνεργασία ΟΑΥ, του Υπουργείου Υγείας, το οποίο θα λαμβάνει τα δεδομένα των ερωτηματολογίων, και του Υφυπουργείου Καινοτομίας, για την ετοιμασία της εφαρμογής.

«Τα στοιχεία που θα συλλέγονται, θα στέλνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο Υπουργείο Υγείας, για σκοπούς αξιολόγησης του ΓεΣΥ, καθώς και για θέματα βελτιωτικών δράσεων και πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση του Συστήματος Υγείας», είπε η κ. Κανάρη.

Οι δικαιούχοι θα αξιολογούν μέσω ερωτηματολογίου κάθε διαφορετικό είδος φροντίδας, επομένως θα υπάρχει διαφορετικό ερωτηματολόγιο για εγχειρήσεις, φυσιοθεραπείες κ.ο.κ., εξήγησε η Υπουργός και πρόσθεσε ότι «θα αξιολογείται η υπηρεσία φροντίδας, όχι όμως ο πάροχος», μέσω αυτής της διαδικασίας.

Η κ. Κανάρη πρόσθεσε ότι στο ενημερωτικό μήνυμα που θα λαμβάνει ο δικαιούχος όταν υποβληθεί η αίτησή του για μία υπηρεσία φροντίδας, θα περιλαμβάνεται και σύνδεσμος που θα παραπέμπει σε ιστοσελίδα του ΟΑΥ, όπου θα υπάρχει το ερωτηματολόγιο με 4-5 ερωτήσεις, ώστε ο δικαιούχος σε μικρό χρονικό διάστημα να μπορεί να αξιολογεί το Σύστημα.

«Ήδη ο ΟΑΥ τρέχει ένα τέτοιο σύστημα για ενδονοσοκομειακή υπηρεσία, άρα αυτό θα είναι ένα άλλο, παράλληλο σύστημα αξιολόγησης του ΓεΣΥ, όχι για αυτό τον σκοπό που ήδη τρέχει το υφιστάμενο σύστημα στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ», εξήγησε η Υπουργός.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πότε αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η μορφή αξιολόγησης, η Υπουργός ανέφερε ότι, επειδή χρειάζεται κάποιο χρόνο το Υφυπουργείο Καινοτομίας για την ετοιμασία της εφαρμογής, είπε ότι σε διάστημα ενός τριμήνου θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.

«Τα οφέλη για τους δικαιούχους θα είναι οι ίδιοι να θέτουν μέσω αυτής της αξιολόγησης τη θέση τους για το Σύστημα, για να μπορέσουμε να τους παρέχουμε ένα καλύτερο Σύστημα, επομένως τα αποτελέσματα θα είναι προς όφελός τους», είπε η Υπουργός απαντώντας σε άλλη ερώτηση.

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης