Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΕΒΕ Λεμεσού: Να προχωρήσει το Τεχνολογικό Πάρκο

ΕΒΕ Λεμεσού: Να προχωρήσει το Τεχνολογικό Πάρκο

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, χαιρετίζει την από μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, συζήτηση του από καιρού βρισκομένου σε εκκρεμότητα θέματος, του Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο. Όπως σωστά επισημάνθηκε από Βουλευτές όλων των κομμάτων, είναι απαράδεκτο το συγκεκριμένο έργο να παραμένει, σε στασιμότητα, παρά το γεγονός ότι, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

Το ΕΒΕ Λεμεσού, ενώνει τη φωνή του με αυτή των Βουλευτών, ζητώντας επιτακτικά από την πολιτεία να προχωρήσει με όλες τις αναγκαίες για το έργο διαδικασίες, χωρίς άλλη χρονοτριβή, σύμφωνα με την καθολική πλέον εκτίμηση, ότι το Τεχνολογικό Πάρκο θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας, τομείς που αποτελούν κλειδί για το παρόν και το μέλλον και όπου η χώρα μας αποδεδειγμένα εξακολουθεί να υστερεί.

Limassol Chamber: Technology Park is a must

The Limassol Chamber of Commerce and Industry welcomes the discussion by the Parliamentary Committee on Commerce of the long-pending issue of the Technology Park in Pentakomo.  As rightly pointed out by MPs from all parties, it is unacceptable for this project to remain stagnant, despite the fact that there are clear signs of interest by investors.

The Limassol Chamber in unison with the members of parliament, is calling on the government to proceed, without further delay, with all the necessary procedures for the project. It notes, moreover,  that there is no doubt that the Technology Park will contribute substantially to the fields research and innovation, that are key to the present and the future and where our country is proven to be lagging behind.

Powered by petoussis

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης