Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΥΓΕΙΑΑπό το 2020 ο ΟΑΥ έχει εγκρίνει 100 καινοτόμα φάρμακα

Από το 2020 ο ΟΑΥ έχει εγκρίνει 100 καινοτόμα φάρμακα

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ) έχει δημιουργήσει και αναθεωρήσει θεραπευτικά πρωτόκολλα για 35 παθήσεις, αξιολογώντας πέραν των 150 θεραπειών, στις οποίες συγκαταλέγονται 100 καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος ένταξης των εν λόγω προϊόντων στο ΓεΣΥ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανταπόκριση της φαρμακοβιομηχανίας στις διαπραγματεύσεις.

Όπως γίνεται σε όλα τα Συστήματα Υγείας, επισημαίνεται, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των φαρμάκων, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, δεδομένα από κλινικές μελέτες, συστάσεις κατευθυντήριων οδηγιών, φαρμακοοικονομικές μελέτες, αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας κ.α. 

Διευκρινίζεται ότι ο Οργανισμός ακολουθεί και εφαρμόζει πρακτικές που προβλέπονται από το Νόμο και εφαρμόζονται από όλα τα Συστήματα Υγείας παγκοσμίως. Η συμπερίληψη φαρμάκων στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ, αναφέρεται, γίνεται κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης τους και αφού τύχουν διαπραγμάτευσης οι τιμές τους.

Ο ΟΑΥ καλεί τη φαρμακευτική βιομηχανία όπως συμβάλει εποικοδομητικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες ένταξης καινοτόμων φαρμάκων που εγκρίνονται από τον Οργανισμό προς όφελος των δικαιούχων του ΓεΣΥ.

Εξάλλου, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με την ένταξη καινοτόμων φαρμάκων στο ΓεΣΥ και τη σύγκριση της πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα στην Κύπρο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι «τα αποτελέσματα της μελέτης που δημοσιεύτηκαν αφορούν ως επί το πλείστον την περίοδο πριν την ένταξη των εξειδικευμένων φαρμάκων στο ΓεΣΥ και ως εκ τούτου η εν λόγω εικόνα δεν είναι αντιπροσωπευτική του Γενικού Συστήματος Υγείας σήμερα.

Επιπλέον, σημειώνεται, για την εξαγωγή συμπερασμάτων από μια τέτοια μελέτη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως το ενδιαφέρον της φαρμακευτικής βιομηχανίας για τιμολόγηση των εν λόγω προϊόντων στην Κύπρο, η υποβολή αίτησης για ένταξη στο ΓεΣΥ, κ.α.

Επισημαίνεται ότι τόσο ο Οργανισμός όσο και οι αρμόδιες επιστημονικές Επιτροπές (οι οποίες απαρτίζονται από μεγάλο αριθμό ιατρών και φαρμακοποιών), λειτουργούν κάτω από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ) και εργάζονται εντατικά με στόχο την αξιολόγηση και την ένταξη καινοτόμων φαρμάκων.

Powered byLimassol Today - Epifaniou

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης