Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, 2022

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚρατικές χορηγίες σε ΜΚΟ και Τοπική Αυτοδιοίκηση €23,75 εκατ.

Κρατικές χορηγίες σε ΜΚΟ και Τοπική Αυτοδιοίκηση €23,75 εκατ.

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του νέου Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας με την αρμόδια Υφυπουργό, Αναστασία Ανθούση, να τονίζει πως με το νέο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών, συνολικού ποσού €23.725.000, «στοχεύουμε στην ισχυροποίηση του κοινωνικού δικτύου στήριξης των παιδιών και των ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας».

Σε χαιρετισμό της κατά την παρουσίαση των βασικών προνοιών του νέου Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών, που έγινε από την Διευθύντρια των Υπηρεσιών Μαρία Κυρατζή και περιλαμβάνει την παραχώρηση κρατικής χορηγίας, ύψους €23.725.000, που θα αντληθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ για τη δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών (€13,72 εκ.) και δομών φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά, εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς και ενήλικα άτομα με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας (€9,99 εκ.), η κα. Ανθούση είπε ότι το νέο Σχέδιο έχει προσαρμοστεί για να είναι σε ευθυγράμμιση με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_Το Αύριο», αλλά και «να ανταποκρίνεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός κράτους μέριμνας, προόδου και ανάπτυξης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής γραπτών σχολίων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης είναι στις 12.00 της 21ης Νοεμβρίου του 2022, ενώ το χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή των επενδύσεων είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026.

Η δυνατότητα επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% της δαπάνης του έργου με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο τις €500.000, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων η δυνατότητα επιχορήγησης δύναται να ανέλθει στο 100% της δαπάνης του έργου με μέγιστο ποσό χρηματοδότηης τις €500.000. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμπράξεις.

«Μέσω του Σχεδίου επενδύουμε ποσό ύψους €23,725,000 που θα παραχωρηθεί προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η δημιουργία τουλάχιστον 27 Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών και 6 μέχρι 13 ετών, καθώς και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του προγράμματος το πρώτο εξάμηνο του 2026 και ενδιάμεσο στόχο τη δημιουργία αρχικά 10 δομών μέχρι το τέλος του 2024, σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε το κράτος πρόνοιας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και ευημερία».  

Στον χαιρετισμό της η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοίνωσε ότι «με στόχο την όσο το δυνατό ορθότερη κατανομή των πόρων, έχει ήδη ξεκινήσει η χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών, από εξωτερικό εμπειρογνώμονα, η οποία θα αναδείξει τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν κενά στην παροχή υπηρεσιών και θα συμβάλει στη στόχευση των επενδύσεων εκεί και όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».

Ανέφερε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της ισχυροποίησης του κοινωνικού δικτύου στήριξης των παιδιών και των ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας και να ενδυναμωθεί το κράτος πρόνοιας, πέραν από τον ρόλο του Κράτους στην προώθηση πρωτοβουλιών και την εποπτεία τους, «θεωρούμε απαραίτητη την ενεργοποίηση και την εμπλοκή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως κοινωνικοί εταίροι του Κράτους».

«Έχουμε την πεποίθηση πως η συμπερίληψη των Τοπικών Αρχών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στις πολιτικές που προωθούμε, δρα καταλυτικά στην προσπάθειά μας για ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την εξασφάλιση των απαιτούμενων υπηρεσιών για τα άτομα με πραγματικές ανάγκες φροντίδας», υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, αλληλένδετοι στόχοι της Κυβέρνησης, μέσα από την εφαρμογή του Σχεδίου, σύμφωνα με την κ. Ανθούση, «είναι να αυξήσει τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα των γυναικών, να αναβαθμίσει και να ενδυναμώσει τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές μέσα από χαρτογράφηση των πραγματικών κενών, και να προσφέρει ισότιμη ένταξη και ενσωμάτωση όλων των παιδιών και των ενήλικων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας σε υπηρεσίες μέριμνας».

Αναφέροντας ότι η ευημερία, η φροντίδα και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, των εφήβων και των ενήλικων ατόμων με ανάγκη για συνεχή φροντίδα αποτελούν επένδυση στο μέλλον του τόπου, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας είπε ότι «η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει θέσει ψηλά στους σχεδιασμούς της και αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση επαρκών υπηρεσιών φροντίδας είναι αλληλένδετη με μια σειρά άλλων στρατηγικών», όπως μεταξύ άλλων, η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, η ένταξη στην αγορά εργασίας και η μείωση της ανεργίας, ο στρατηγικός σχεδιασμός για τα άτομα τρίτης ηλικίας, η πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Σχεδίου, η δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών περιλαμβάνει δύο δράσεις.

Η πρώτη δράση αφορά την εκπόνηση έργου/μελέτης για την «υποστήριξη της επέκτασης και στρατηγικής ανάπτυξης της προδημοτικής εκπαίδευσης και φροντίδας στην Κύπρο» με συνολικό προϋπολογισμό €500.000. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Το έργο διάρκειας 24 μηνών (8/2022 – 7/2024) υλοποιείται από την UNICEF σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης» της ΕΕ και υποεργολάβο για συγκεκριμένες δράσεις στην Κύπρο το κέντρο CARDET.

Αναφορικά με τη δράση 2 του έργου που αφορά την δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών, στόχοι είναι η ενίσχυση της διαθεσιμότητας ποιοτικών δομών φροντίδας και κοινωνικής ανάπτυξης παιδιών, η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν τη φροντίδα παιδιών, κυρίως γυναικών και η συμβολή στην ισότητα των φύλων, στη συμφιλίωση της οικογενειακής με την εργασιακή ζωή και στις ίσες ευκαιρίες για όλους.

Η δημιουργία των δομών αυτών θα γίνει μέσω του νέου σχεδίου κρατικών χορηγιών προς αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) και ΜΚΟ.

Αναφορικά με τα ορόσημα που θα πρέπει να επιτευχθούν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 θα πρέπει τουλάχιστον 10 ΑΤΑ ή ΜΚΟ να έχουν λάβει τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία ή επέκταση/αναβάθμιση Πολυδύναμων Κέντρων ή Κέντρων Φροντίδας Παιδιών.

Αντιστοίχως, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026 θα πρέπει τουλάχιστον 27 ΑΤΑ ή ΜΚΟ να έχουν λάβει την χρηματοδότηση, περιλαμβανομένου και των αρχικών 10 ΑΤΑ ή ΜΚΟ.

Σε σχέση με τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων δομών προς παιδιά, έφηβους με διαταραχές διαγωγής και άτομα με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας, στόχοι είναι η στήριξη της Κύπρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ως προς την παροχή φροντίδας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται σε αυτή, η κάλυψη των στεγαστικών και άλλων αναγκών των παιδιών και εφήβων με ιδιαίτερες δυσκολίες που είναι υπό τη νομική φροντίδα του κράτους και η αντιμετώπιση κενών στις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας.

Η συγκεκριμένη επένδυση καλύπτει και δράσεις για την ενίσχυση της υποστηριζόμενης διαβίωσης στην κοινότητα ατόμων με αναπηρίες για τις οποίες φορέας υλοποίησης είναι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες.

Σημαντικές δράσεις της συγκεκριμένης επένδυσης, σύμφωνα με το Σχέδιο, είναι η αγορά 3 νέων κρατικών δομών παιδικής προστασίας στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, αλλά και η δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας (σπίτια) για παιδιά ηλικίας 13-18 ετών υπό τη νομική φροντίδα του κράτους κυρίως ασυνόδευτοι ανήλικοι καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένου σπιτιού για ανήλικες έγκυες και νεαρές μητέρες με βρέφη που βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα του κράτους, η δημιουργία κέντρων ημέρας και εξειδικευμένων σπιτιών για εφήβους/ες με συμπτώματα διαταραχής διαγωγής, η δημιουργία 2ου σπιτιού του παιδιού και η δημιουργία δομών 24ωρης φροντίδας ενήλικων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας.

Αναφορικά με τους χρονικούς στόχους που θέτει το Σχέδιο, θα πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 να έχει παρασχεθεί βοήθεια σε τουλάχιστον 9 ΑΤΑ ή ΜΚΟ για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των δομών προς παιδιά, έφηβους με διαταραχές διαγωγής και άτομα με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας και αντιστοίχως μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026 θα πρέπει να έχει παρασχεθεί βοήθεια σε τουλάχιστον 18 ΑΤΑ ή ΜΚΟ περιλαμβανομένου των 9 πιο πάνω.

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης