Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗL-ECONOMYLouis: Στα €14 εκατ. οι ζημιές εξαμήνου

Louis: Στα €14 εκατ. οι ζημιές εξαμήνου

Μείωση των ζημιών της για το εξάμηνο του 2022, ανακοίνωσε η εταιρεία Λούης.

Οι ζημιές της εταιρείας μειώθηκαν στα €14,2 εκατ., από ζημιές €25 εκατ. το εξάμηνο του 2021., δηλαδή υπήρξε βελτίωση €13,8 εκατ.

Η βελτίωση αποδίδεται στο γεγονός, ότι κατά την περσινή περίοδο συμπεριλήφθηκαν ζημιές €10,8 εκατ. που αφορούσαν μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες κρουαζιέρας. Υπενθυμίζεται ότι από τις 26/11/2021 η Celestyal δεν είναι πλέον θυγατρική, αλλά συνδεδεμένη εταιρεία του Συγκροτήματος.

Ο κύκλος εργασιών από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, ήταν σημαντικά βελτιωμένος φθάνοντας τα  €32,5 εκατ. σε σύγκριση με €6,2 εκατ., κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά αποτελέσματα από εργασίες, ήταν φέτος ζημιά ύψους €15,2 εκατ. έναντι ζημιάς €17,8 εκατ., κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σημειώνοντας δηλαδή μία θετική απόκλιση της τάξεως των €2,6 εκατ.

Όσον αφορά, τα λειτουργικά αποτελέσματα από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους αυτά παρουσιάζουν, σε επίπεδο EBITDA (κέρδος/(ζημιά) προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και χρεολύσεων), θετική απόκλιση της τάξεως των €3,1 εκατ., αφού φέτος το Συγκρότημα κατέγραψε κέρδος €453 χιλ., σε σχέση με ζημιά €2,7 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Όσον αφορά τις προοπτικές, αναφέρεται ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις οικονομικές προβλέψεις, τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το δεύτερο εξάμηνο, που παραδοσιακά είναι πιο κερδοφόρο, αναμένεται να παρουσιάσουν κέρδη σε σύγκριση με ζημιές κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για ολόκληρο το 2022, τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι ζημιογόνα παρουσιάζοντας όμως, σημαντική βελτίωση σε σχέση με εκείνα της προηγούμενης χρονιάς.

Γ.Χ.

Powered byLimassol Today - Muskita

Απο: Γ.Χ.
ΠηγήStockwatch

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης