Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΤΕΠΑΚΤΕΠΑΚ & Υπουργείο Υγείας: Συνεργασία για αναβάθμιση Σχολιατρικής Υπηρεσίας

ΤΕΠΑΚ & Υπουργείο Υγείας: Συνεργασία για αναβάθμιση Σχολιατρικής Υπηρεσίας

Συμφωνία Συνεργασίας με στόχο τη διεξαγωγή μελέτης για αναβάθμιση της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, υπογράφηκε μεταξύ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (ΙΥ&ΥΔΥ) του Υπουργείου Υγείας. Η συμβολή της Σχολιατρικής Υπηρεσίας στη διασφάλιση της υγείας των παιδιών στην Κύπρο από το 1976 μέχρι σήμερα, βασίζεται στην ισότιμη προαγωγή και διατήρηση της υγείας και ευημερίας των μαθητών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εκπαίδευσης.

Η αναβάθμιση της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Σχολιατρικής Υπηρεσίας κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες ανάγκες, ιδίως μετά από τις αλλαγές στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου, αλλά κυρίως μετά την πανδημία του Covid-19 που επηρέασε τον τομέα της υγείας του παιδικού πληθυσμού. 

Με τη συνεργασία οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας αξιοποιούν την τεχνογνωσία και εμπειρία της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση ενός δομημένου μοντέλου συμμετοχικής έρευνας δράσης στην συνδιαμόρφωση των υπηρεσιών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της μελέτης θα περιλαμβάνει:

α) την ανάλυση των υφιστάμενων υπηρεσιών με τη μέθοδο SWOT.

β) τη διάγνωση αναγκών με ομάδες εστίασης (focus groups) όλων των ενδιαφερόμενων μελών και βάσει αποτελεσμάτων σχετικών επιδημιολογικών μελετών στην Κύπρο.

γ) την παρουσίαση προτάσεων νέων μοντέλων βάσει διεθνών και ευρωπαϊκών τεκμηριωμένων πρακτικών.

Το έργο θα συντονίζουν εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ η Δρ Ουρανία Κολοκοτρώνη Ζαχαροπούλου, Παιδίατρος και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής και εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου και. Θα συμμετέχουν επίσης, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ η Δρ Χριστιάνα Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια και η Δρ Κοραλία Μιχαήλ και εκ μέρους των ΙΥ&ΥΔΥ, η Δρ Ειρήνη Κόττερ, Ανώτερη Ιατρική Λειτουργός. 

Λόγω της μεθοδολογίας της διαδικασίας αναβάθμισης, στο έργο θα κληθούν να συμβάλουν οι ιατροί της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, οι επισκέπτριες υγείας των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, εκπαιδευτικοί, γονείς καθώς και τα παιδιά. Η συμφωνία υπογράφτηκε στις 28 Απριλίου 2023 από τη Διευθύντρια Ι.Υ.&Υ.Δ.Υ., Δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου και τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Έρευνας του ΤΕΠΑΚ, Δρ Χαράλαμπο Χρυσοστόμου.

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης