Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗTheme Parks of Cyprus

Theme Parks of Cyprus

Πρόσκληση Υφυπουργείου Τουρισμού προς Θεματικά Πάρκα για πιστοποίηση με το Πρότυπο «Theme Parks of Cyprus»

Το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ότι έχει προβεί στη δημιουργία Προτύπου για τα Θεματικά Πάρκα της Κύπρου («Theme Parks of Cyprus»), που στόχο έχει την καθιέρωση των βασικών χαρακτηριστικών, που διαθέτει ένα σύγχρονο θεματικό πάρκο και τη διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών, που προσφέρονται.
 
Δικαιούχοι πιστοποίησης, σημειώνεται, είναι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν υποδομές και προσφέρουν υπηρεσίες που εμπίπτουν στη σφαίρα των θεματικών πάρκων. Για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού, οι δικαιούχοι πρέπει να ικανοποιούν όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια και 30% των προαιρετικών κριτηρίων που περιλαμβάνει το Πρότυπο και να υποβάλουν επισήμως, συμπληρωμένο και δεόντως τεκμηριωμένο, το Έντυπο Αίτησης Πιστοποίησης «Theme Parks of Cyprus».
 
Με την εισαγωγή του Προτύπου και, κατ’ επέκταση, τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων και απαιτήσεων για τα θεματικά πάρκα, το Υφυπουργείο επιχειρεί να ωθήσει την ποιοτική ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος, με απώτερο σκοπό να ενισχύσει την τοπική κοινωνία, να συμβάλει στην καθοδήγηση των επιχειρήσεων και να προσφέρει διάφορες επιλογές ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης.
 
Αναλυτική περιγραφή του Προτύπου, Έντυπο Αίτησης για πιστοποίηση και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να εξασφαλιστούν από την εταιρική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου: www.tourism.gov.cy (στήλη «Κίνητρα και Επιχορηγήσεις»).

Powered by petoussis

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης