Limassol Today - Diagwnismos Ltbanner
Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΗ πραγματική ευημερία είναι πολλά περισσότερα από τον πλούτο – Ποια η...

Η πραγματική ευημερία είναι πολλά περισσότερα από τον πλούτο – Ποια η κατάσταση στην Κύπρο για το 2021;

Δημοσιεύθηκε χθες το ετήσιο Prosperity Index (Δείκτης Ευημερίας) από το Ινστιτούτο Legatum. Πρόκειται για ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει στον προσδιορισμό των συγκεκριμένων δράσεων που πρέπει να ληφθούν εκ μέρους των χωρών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ενίσχυση της ευημερίας, παρέχοντας έναν οδικό χάρτη για την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα, για 2η χρονιά, εν καιρώ πανδημίας. Η πραγματική ευημερία επιτυγχάνεται όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να ευδοκιμήσουν εκπληρώνοντας τις ξεχωριστές τους δυνατότητες, και φέρνοντας εις πέρας τον ρόλο τους προς ενίσχυση των κοινοτήτων και των χωρών τους. Η πραγματική ευημερία συνεπάγεται πολλά περισσότερα από τον πλούτο.

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ένα άτομο μπορεί να βρεθεί σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Η ευημερία προκύπτει αποκλειστικά από αυτά που έχουμε, έχει να κάνει άμεσα και με το ποιοι μπορούμε να γίνουμε. Στηρίζεται σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, που να προστατεύει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ασφάλεια του κάθε ατόμου, σε μια ανοικτή οικονομία που να αξιοποιεί ιδέες και το ταλέντο δημιουργώντας βιώσιμες οδούς εξόδου από τη φτώχεια, σε μια κοινωνία ενεργών πολιτών που να δημιουργούν στη βάση της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους.

Για το 2021, συνολικά 167 χώρες συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση με τη χρήση των συγκεκριμένων δεικτών, συνδυάζοντας τος με τρόπο που να προκύπτουν στοιχεία για τους 12 πυλώνες. Με τη χρήση του Δείκτη Ευημερίας, καθίσταται δυνατή η σύγκριση η σχετική επίδοση της κάθε χώρας για τη συνολική ευημερία, αλλά και για τον κάθε ένα από τους 12 επί μέρους πυλώνες, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, οι προσωπικές ελευθερίες και το επίπεδο διακυβέρνησης, αλλά και για τους 67 τομείς πολιτικής με δυνατότητα δράσης που εμπεριέχονται στους πυλώνες. Οι συγκεκριμένοι τομείς έχουν καθοριστεί με τρόπου που να αντιπροσωπεύουν βασικούς τομείς πολιτικής, όπως η προστασία των επενδυτών, η μέση εκπαίδευση, η ακεραιότητα της κάθε κυβέρνησης και η ατμοσφαιρική ρύπανση, για να διευκολυνθεί η λήψη πιο στοχευμένων δράσεων.

Τις πρώτες δέκα θέσεις της φετινής κατάταξης στον δείκτη ευημερίας καταλαμβάνουν με αύξουσα σειρά οι:

(1) Δανία, (2) Νορβηγία, (3) Σουηδία, (4) Φινλανδία, (5) Ελβετία, (6) Ολλανδία, (7) Λουξεμβούργο, (8) Νέα Ζηλανδία, (9) Γερμανία, (10) Ισλανδία

Πώς προκύπτει η αξιολόγηση;

O συγκεκριμένος δείκτης βασίζεται στους πιο κάτω 12 πυλώνες:

[1] Ασφάλεια: Μετρά τον βαθμό στον οποίο ο πόλεμος, οι συγκρούσεις και το έγκλημα έχουν αποσταθεροποιήσει την ασφάλεια των πολιτών, τόσο με άμεσες όσο και έμμεσες επιδράσεις.

[3] Διακυβέρνηση: Μετρά τον βαθμό στον οποίο ισχύουν ο έλεγχος και ο περιορισμός στην ισχύ, και αν οι κυβερνήσεις λειτουργούν αποτελεσματικά και χωρίς διαφθορά.

[5] Επενδυτικό Περιβάλλον: Μετρά την έκταση στην οποία οι επενδύσεις είναι επαρκώς προστατευμένες και άμεσα προσιτές.

[7] Υποδομές και Πρόσβαση στην Αγορά: Μετρά την ποιότητα των υποδομών που επιτρέπουν το εμπόριο και τις μεταβολές στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

[9] Συνθήκες Διαβίωσης: Σε ποιο βαθμό οι πολίτες βιώνουν μια λογική ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένων των υλικών πόρων, της στέγασης, των βασικών υπηρεσιών και της συνδεσιμότητας.

[11] Υγεία: Σε ποιο βαθμό οι άνθρωποι είναι υγιείς και έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες για τη διατήρηση της καλής υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων υγείας, των ασθενειών, και των παραγόντων κινδύνου και των ποσοστών θνησιμότητας.

[2] Προσωπικές Ελευθερίες: Μετρά την πρόοδο ως προς τα βασικά δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες, και την κοινωνική ανοχή.

[4] Κοινωνικό Κεφάλαιο: Μετρά τη δύναμη των προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων, τη θεσμική εμπιστοσύνη, τους κοινωνικούς κανόνες και την πολιτική συμμετοχή.

[6] Επιχειρηματικές Συνθήκες: Σε ποιο βαθμό η νομοθεσία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν, να ανταγωνιστούν και να επεκταθούν.

[8] Ποιότητα Οικονομίας: Πόσο καλά εφοδιασμένη είναι μια οικονομία για να παράγει πλούτο με τρόπο βιώσιμο και με πλήρη συμμετοχή του εργατικού της δυναμικού.

[10] Εκπαίδευση: Μετρά την αναλογία εγγραφών μαθητών, τα αποτελέσματα και την ποιότητα σε τέσσερα στάδια της εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), καθώς και τις δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού.

[12] Φυσικό Περιβάλλον: Εξετάζει τις πτυχές του φυσικού περιβάλλοντος που έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, και τις αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν την ευημερία των μελλοντικών γενεών.

Η αξιολόγηση της ευημερίας στην Κύπρο

Η Κύπρος με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποιείται αθροίζοντας τη βαθμολογία των 12 πυλώνων, βρίσκεται για το 2021 στην 34η θέση από το σύνολο των 167 που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή αξιολόγηση, θέση την οποία κατείχε και για το 2020 (24η από τις 45 χώρες της Ευρώπης).

Συγκεκριμένα, η χώρα μας λαμβάνει συνολική βαθμολογία 70,82/100 η οποία προκύπτει με την αξιολόγηση της ως προς τον κάθε πυλώνα ως εξής (σε παρένθεση η θέση της Κύπρου ανά κατηγορία):

[1] Ασφάλεια: 79,88% (44η)

[2] Προσωπικές Ελευθερίες: 76,82% (29η)

[3] Διακυβέρνηση: 69,12% (33η)

[4] Κοινωνικό Κεφάλαιο: 49,96% (110η)

[5] Επενδυτικό Περιβάλλον: 63,38% (47η)

[6] Επιχειρηματικές Συνθήκες: 68,05% (35η)

[7] Υποδομές και Πρόσβαση στην Αγορά: 74,81% (30η)

[8] Ποιότητα Οικονομίας: 60,13% (42η)

[9] Συνθήκες Διαβίωσης: 88,58% (33η)

[10] Εκπαίδευση: 79,08% (28η)

[11] Υγεία: 78,47% (36η)

[12] Φυσικό Περιβάλλον: 61,59% (38η)

Δείτε πιο κάτω την αξιολόγηση της ευημερίας στην Κύπρο ανά πυλώνα για την περίοδο 2007-2021:

Δείτε ολόκληρη τη βαθμολογία για το 2021 ΕΔΩ

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης