Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΞεσηκώθηκε ο κόσμος με το «χαράτσι» των Δήμων της Λεμεσού για το...

Ξεσηκώθηκε ο κόσμος με το «χαράτσι» των Δήμων της Λεμεσού για το νέο κοιμητήριο

Γράφει ο Χρήστος Χαραλάμπους

Μείζον θέμα έχει δημιουργηθεί για τους κάτοικους και των έξι Δήμων της Λεμεσού, μετά τις ειδοποιήσεις που απέστειλαν στους δημότες τους, με τις οποίες ανακοινώνουν την απόφαση τους να επιβάλουν φορολογία για την δημιουργία νέου κοιμητηρίου, με το ποσόν των 80 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, πληρωτέο σε τέσσερις ετήσιες ισόποσες δόσεις των 20 ευρώ.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες των πολιτών οι οποίοι υποδεικνύουν ότι οι τοπικές Αρχές θα πρέπει να εξεύρουν άλλους τρόπους για την κάλυψη του κόστους της δημιουργίας νέου κοιμητηρίου και όχι να επιβαρύνουν με επιπλέον «χαράτσι» τα νοικοκυριά τα οποία ήδη καταβάλλουν ψηλές φορολογίες και τέλη στους Δήμους. Ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση εκδηλώνεται από πολίτες οι οποίοι διαθέτουν οικογενειακούς τάφους (ακριβοπληρωμένους μάλιστα), στο υφιστάμενο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισας το οποίο ανήκει και το διαχειρίζεται η Μητρόπολη Λεμεσού.

Οι έξι Δήμοι, στους οποίους έχει περάσει πλέον η ευθύνη της δημιουργίας και λειτουργίας κοιμητηρίων, επικαλούνται για την απόφαση τους για την επιβολή της φορολογίας των 80 ευρώ, τον περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή)Νόμο του 2004 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (Ν257(Ι)/2004).

Limassol Today - κοιμητηριο 2

Να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη νομοθεσία και ειδικότερα στο κεφάλαιο «Κατανομή δαπανών μεταξύ κατοίκων», αναφέρονται τα ακόλουθα:

(1) Η αρχή τοπικής διοίκησης μετά τον καθορισμό της αποζημίωσης για την αποκτηθείσα ακίνητη ιδιοκτησία προβαίνει στην κατανομή του ποσού της αποζημίωσης για την αποκτηθείσα γη καθώς και της δαπάνης για την περίφραξη του υπό δημιουργία κοιμητηρίου, την υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου, μεταξύ των κατοίκων της κοινότητας ανά νοικοκυριό, ανάλογα με την οικονομική του ικανότητα, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα προς χρήση της οποίας δημιουργήθηκε το κοιμητήριο. Αντίγραφο του καταλόγου, που δείχνει το ποσό που θα πληρωθεί από κάθε νοικοκυριό, αποστέλλεται στον Υπουργό ή στον Έπαρχο, ανάλογα με την περίπτωση και ταυτόχρονα αναρτάται σε περίοπτο μέρος ή μέρη της κοινότητας. Για τις δημαρχούμενες περιοχές δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες:

Νοείται ότι το κατανεμηθέν ποσό δύναται να εισπραχθεί σε καθορισμένες ετήσιες δόσεις.

(2) Όταν η επιλεγείσα ακίνητη ιδιοκτησία εγγραφεί στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ως κοιμητήριο και η αρχή τοπικής διοίκησης παραλείψει, μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της εγγραφής, να κατανέμει το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να πληρωθεί για την ακίνητη ιδιοκτησία και τη δαπάνη για τα αναγκαία έργα, ο Υπουργός ή ο Έπαρχος, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να προβεί στην κατανομή του ποσού και της δαπάνης μεταξύ των κατοίκων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα για χρήση της οποίας δημιουργήθηκε το κοιμητήριο.

Στις ειδοποίησες που στάληκαν στους δημότες, επισημαίνεται ότι η φορολογία αφορά όλους τους μόνιμους κατοίκους των Δήμων της Μείζονος Λεμεσού, ανεξαρτήτως θρησκείας, υπηκοότητας ή καταγωγής, εφόσον «αποφασίστηκε ότι το νέο κοιμητήριο θα είναι προς χρήση όλων» και δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους πολίτες στους οικείους Δήμους εντός δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση σχετικού καταλόγου φορολογίας.

Ήδη, όπως πληροφορούμαστε, οι ενστάσεις πέφτουν βροχή και αναμένεται ότι αυτό θα ισχύσει για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.

Limassol Today - κοιμητηριο 3

Η φορολογία αφορά την αγορά της γης

Μιλώντας στο Limassol today, οι Δήμαρχοι Αγίου Αθανάσιου και Γερμασόγειας, ανέφεραν ότι η ανάγκη για δημιουργία νέου κοιμητηρίου επιβλήθηκε από το γεγονός ότι το κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισας έχει φτάσει στα όρια του ενώ σοβαρό πρόβλημα υπερπληρότητας υπάρχει και στα μικρότερα κοιμητήρια.

Όπως διευκρινίζει ο Μαρίνος Κυριάκου, η φορολογία που καλούνται να πληρώσουν οι δημότες, δεν έχουν καμιά σχέση με τάφους αλλά αφορούν στην αγορά της γης και τις υποδομές που είναι απαραίτητο να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί το κοιμητήριο και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και των έξι Δήμων, επισημαίνοντας ότι ακόμα δεν αποφασίστηκε αν την διαχείριση του νέου κοιμητηρίου θα την έχουν οι Δήμοι ή αν θα ζητηθούν προσφορές για να το αναλάβει ιδιώτης.

Ξεκαθαρίζεται ότι η Μητρόπολη Λεμεσού και γενικότερα η Εκκλησία δεν έχει καμιά σχέση με το νέο κοιμητήριο, εκτός και αν ενδιαφερθεί ως ιδιώτης να αναλάβει την διαχείριση μέσω προσφοράς.

Limassol Today - κοιμητηριο 4

Στα 4εκ. η έκταση που θα απαλλοτριωθεί στα Πολεμίδια

Η αναζήτηση κατάλληλου χώρου για κοιμητήριο, όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Γερμασόγειας Κυριάκος Ξυδιάς, ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια και τελικά βρέθηκε έκταση 287.000 μέτρων στην περιοχή Πολεμιδιών κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο η οποία θα απαλλοτριωθεί με κόστος γύρω στα 4εκ. ευρώ.

Σε αυτό τον χώρο, σημειώνει ο κ. Ξυδιάς «υπολογίζουμε ότι θα μπορούν να χωρέσουν 80.000 τάφοι κάτι που σημαίνει ότι το νέο κοιμητήριο θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της μείζονος Λεμεσού για τα επόμενα 40 περίπου χρόνια» ενώ η έναρξη λειτουργίας του νέου κοιμητηρίου «θα γίνει ένα περίπου χρόνο μετά την ολοκλήρωση των υποδομών από τον διαχειριστή του».

Σε ότι αφορά τις ενστάσεις που έγιναν και συνεχίζονται, ο Κυριάκος Ξυδιάς αναφέρει ότι το θέμα θα εξεταστεί συλλογικά από τους όλους τους Δήμους. «Θα κατηγοριοποιηθούν οι ενστάσεις και θα τύχουν χειρισμού ανάλογα με την περίπτωση».

Υπάρχει, δε, παραδοχή ότι έγινε και κάποια «υπέρβαση εξουσίας» σε ότι αφορά τις διάφορες θρησκευτικές ομάδες οι οποίες έχουν δικά τους κοιμητήρια οπότε αναμένεται ότι θα υπάρξουν απανωτές ενστάσεις.

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης